Ηλεκτρικόν Φορτίον

Electric Charge


Ηλεκτροφυσική Ηλεκτροφυσικές Οντότητες (3D)
Ηλεκτρικό Φορτίο Ηλεκτρικό Ρεύμα Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρικό Πεδίο

Ηλεκτρικό Φορτίο
Ηλεκτροφυσικός Νόμος Σύνδεσης

Ηλεκτρικό Φορτίο
Ηλεκτροφυσικός Νόμος Διατήρησης

Ηλεκτρικό Φορτίο
Ηλεκτροφυσικός Πεδιακός Νόμος


Ορολογία Φυσικής
Προσοχή:

Αυτό το εγκυκλοπαιδικό άρθρο
χρησιμοποιεί την
"Συμπαγή Πεδιακή Ορολογία"
(Compact Field Terminology)
(CFT)

‎‎ - Μία Φυσική Οντότητα του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Φορτίο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φόρτος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φυσικά Μεγέθη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνοπτικά:

Ηλεκτρικό Φορτίο
Είδος Παρατήρησης Φυσικό Μέγεθος
Εκτατική Θέαση
(ή αλλιώς,
Μακροσκοπική Παρατήρηση
)
Φορτιακή Ολότητα
Εντατική Θέαση
(ή αλλιώς,
Μικροσκοπική Παρατήρηση
)
Φορτιακή Πυκνότητα
Δυναμική Άποψη
(ή αλλιώς,
Περισκοπική Παρατήρηση
)
Φορτιακή Ροή
Δυνητική Άποψη
(ή αλλιώς,
Ενδοσκοπική Παρατήρηση
)
Φορτιακό Δυναμικό

Επιγραμματικά, αυτά μπορούν να συνοψισθούν στον ακόλουθο πίνακα:

Φυσικά Μεγέθη Ηλεκτρικού Φορτίου
CFT Όνομα
& CFT Σύμβολο
Συνήθη ονόματα
& Συνήθη σύμβολα
Φυσική Έκφραση
& Μαθηματική Αναπαράσταση
& Μονάδα Μέτρησης
Δυναμικά Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Πυκνότητα
Charge Density
Πυκνότητα Ηλεκτρικού Φορτίου
Πυκνότητα Οντότητας
σε Επιφάνεια Ελλειψοειδούς
(Ellipsoid)


---
Ανταλλοίωτος (contravariant)
Τανυστής 0ης τάξης
---
1 Cbm-2

Φορτιακή Ολότητα
Charge Totality
Ηλεκτρικό Φορτίο
Ολότητα Οντότητας
σε Επιφάνεια Ελλειψοειδούς
(Ellipsoid)


---
Τανυστής 0ης τάξης
(Βαθμωτό Μέγεθος)
---
1 Cb

Δυνητικά Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακό Δυναμικό
Charge Potential
Ηλεκτρική Μετατόπιση
Charge Stimulation

Πυκνότητα Οντότητας
σε Καμπύλη Έλλειψης
(ellipse)

---
Συναλλοίωτος (covariant)
Τανυστής 1ης τάξης
---
1 Cbm-1
Φορτιακή Ρύση
Charge Flow
Ρευματεγερτική Δύναμη
Ρύση Ηλεκτρικού Ρεύματος
Ρύση Μαγνητικής Διέγερσης
Ολότητα Οντότητας
σε Καμπύλη Έλλειψης
(ellipse)

---
Τανυστής 0ης τάξης
(Βαθμωτό Μέγεθος)
---
1 Cb

Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τυπική Διατύπωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα τέσσερα φυσικά μεγέθη του Ηλεκτρικού Φορτίου συνδέονται μεταξύ τους, ανά δύο, με τέσσερεις μαθηματικές σχέσεις.

Διαφορική Μορφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Πυκνότητα ( Q ) του Ηλεκτρικού Φορτίου, σε κάθε σημείο του χώρου που αυτό κατέχει

ισούται με

την απόκλιση (div)

του Φορτιακού Δυναμικού ( D ) του Ηλεκτρικού Πεδίου από το οποίο παράγεται, σε κάθε σημείο του χώρου που αυτό κατέχει.

Q = div D

Σχέση Δυναμικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Ολότητα ( ΨQ ) του Ηλεκτρικού Φορτίου, που καταλαμβάνει μία περιοχή του Χώρου

ισούται με

το ογκικό ολοκλήρωμα ( ∫∫∫ dΩ )

της Φορτιακής Πυκνότητας ( Q ) του Ηλεκτρικού Φορτίου αυτού, σε κάθε σημείο της περιοχής αυτής.

ΦQ = ∫∫ dΩ ∙ Q

Σχέση Δυνητικών μεγεθών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Ροή ( ΦD ) του Ηλεκτρικού Πεδίου, που διατρέχει μία επιφάνεια του Χώρου

ισούται με

το επιφανειακό ολοκλήρωμα (∫∫ dΣ)

του Φορτιακού Δυναμικού ( D ) του Ηλεκτρικού Πεδίου αυτού, σε κάθε σημείο της επιφάνειας αυτής.

ΦD = ∫∫ dΣD

Ολοκληρωτική Μορφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Ολότητα ( ΨQ ) του Ηλεκτρικού Φορτίου, που καταλαμβάνει μία περιοχή του Χώρου

ισούται με

την άθροιση ( Σ ∙ )

της Φορτιακής Ροής ( ΦD ) του Ηλεκτρικού Πεδίου, που διέρχεται από την συνοριακή επιφάνεια που περικλείει την περιοχή αυτή.

ΨQ = Σ • ΦD

Μαθηματική Αναπαράσταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σχέσεις Σύνδεσης Ηλεκτρικού Πεδίου
Σχέση Συνοπτική μορφή Αναλυτική μορφή
Μεταξύ
δυναμικών μεγεθών
Μεταξύ
δυνητικών μεγεθώνΣυμβολισμός:


Πεδιακές Εξισώσεις Ηλεκτρικού Φορτίου
Διαφορική μορφή Συνοπτική μορφή
Τελεστική Αναπαράσταση
Ανυσματική Αναπαράσταση
Τανυσματική Αναπαράσταση
Διαφορική μορφή Αναλυτική μορφή
Συνήθης
Αναπαράσταση
Συμβολισμός:


Πεδιακές Εξισώσεις Ηλεκτρικού Φορτίου
Ολοκληρωτική μορφή Συνοπτική μορφή
Τελεστική Αναπαράσταση
Ανυσματική Αναπαράσταση
Τανυσματική Αναπαράσταση
Ολοκληρωτική μορφή Αναλυτική μορφή
Συνήθης
Αναπαράσταση

=

Συμβολισμός:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φωτοθήκη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εδώ περιλαμβάνονται δώδεκα Νόμοι
που ισχύουν στον "Άχρονο" Τρισδιάστατο Ευκλείδειο Χώρο

Αναλυτικά:
- Περιέχονται τρία είδη Φυσικών Νόμων:

  1. Ηλεκτροφυσικός Νόμος Σύνδεσης
  2. Ηλεκτροφυσικός Νόμος Διατήρησης
  3. Ηλεκτροφυσικός Πεδιακός Νόμος

- που αφορούν τέσσερεις Φυσικές Οντότητες της Φύσης:

  1. Ηλεκτρικό Φορτίο
  2. Ηλεκτρικό Ρεύμα
  3. Μαγνητικό Πεδίο
  4. Ηλεκτρικό Πεδίο

Οπότε, συνολικά 3x4 = 12 Νόμοι Ηλεκτροστατικής


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.