Πόλωσις

Polarization

Αρχείο:-01-goog.jpg

[[ ]].

- Είναι ένα Κυματικό Φαινόμενο.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "πόλωση " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πόλος ".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πεδία Ακτινοβολίας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, όπως είναι τα µικροκύµατα, το ορατό φως, οιακτίνες Χ κ.λ.π, αποτελούνται από ένα µαγνητικό και ένα ηλεκτρικό πεδίο που ταλαντώνονται.

Τα επίπεδα ταλάντωσης των δύο πεδίων είναι πάντοτε κάθετα µεταξύ του και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύµατος

Για να µελετήσουµε τα φαινόµενα που συνδέονται µε τη διάδοση των ηλεκτροµαγνητικώνκυµάτων αρκεί να µελετήσουµε τη συµπεριφορά του ηλεκτρικού ή του µαγνητικού πεδίου.

Πόλωση και Ηλεκτρική Ένταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πόλωση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος µπορεί να περιγραφεί από τη διεύθυνση του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε σε ένα επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Έτσι λοιπόν, ως φυσική ή µη πολωµένη ακτινοβολία θεωρείται εκείνη της οποίας το διάνυσµα Ε του ηλεκτρικού πεδίου κινείται τυχαία στο χώρο και δεν εµφανίζει µια συγκεκριµένη κατευθυντικότητα.

∆εν κινείται δηλαδή πάντα πάνω στη ίδια ευθεία, ούτε διαγράφει για παράδειγµα κυκλική τροχιά κ.λ.π.

Όταν όµως το πέρας του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε διαγράφει µια ορισµένη τροχιά στο χώρο, τότε η ακτινοβολία είναι πολωµένη.

Στη Φύση δεν υπάρχει ολικά πολωµένη ακτινοβολία ούτε υπάρχουν διατάξεις που να µετατρέπουν το φυσικό φως σε ολικά πολωµένο.

Πάντοτε ένα µικρό ποσοστό φυσικού φωτός θα περιέχεται µέσα στη δέσµη του πολωµένου φωτός και έτσι αναφερόμαστε σε µερικώς πολωµένο φως.

Είδη Πόλωσης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάλογα µε την διεύθυνση ταλάντωσης του ηλεκτρικού πεδίου διακρίνουµε διάφορα είδη πόλωσης.

  • Αν η διεύθυνση του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι η ίδια σε κάθε χρονική στιγµή, το πέρας του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε δηλαδή ταλαντώνεται πάντοτε πάνω στην ίδια ευθεία, τότε έχουµε ένα γραµµικά πολωµένο κύµα και η πόλωση ονοµάζεται γραµµική πόλωση.
  • Αν το τέλος του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε διαγράφει µια κυκλικήτροχιά, τότε έχουµε κυκλική πόλωση.
  • Αν το πέρας του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου Ε διαγράφει µια ελλειπτική τροχιά, τότε έχουµε ελλειπτική πόλωση.

Η κυκλική και η ελλειπτική πόλωση, ανάλογα µε την φορά περιστροφής του διανύσµατος Ε του ηλεκτρικού πεδίου διακρίνονται σε αριστερόστροφη και δεξιόστροφη.

Εφαρμογές[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από µία απλή πηγή, όπως :

  • η ακτινοβολία που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο, ή
  • το ραδιοφωνικό κύµα που εκπέµπεται από µία απλή διπολική κεραία

είναι πάντοτε γραµµικά πολωµένη.

Γραμμική Πόλωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το γραµµικά πολωµένο φως δηλαδή είναι η βασική, η πιο απλή, µορφή φωτός.

Στην φύση δεν υπάρχει ολικά πολωµένο φως. Αυτό συµβαίνει γιατί το φως που λαµβάνουµε συνήθως από µία πηγή, π.χ. ένα φακό, δεν προέρχεται από την αποδιέγερση ενός και µόνο ατόµου αλλά αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών που προέρχονται από διάφορα άτοµα, κάθε µία από τις οποίες έχει την δικιά τηςδιεύθυνση πόλωσης.

Έτσι το συνιστάµενο κύµα το οποίο τελικά λαµβάνουµε δεν εµφανίζει καµία σταθερή διεύθυνση πόλωσης.

Κυκλική Πόλωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το κυκλικά πολωµένο φώς είναι και αυτό µιά σχετικά απλή µορφή πολωµένου φωτός. Προέρχεται από την επιπρόσθεση δύο γραµµικά πολωµένων κυµάτων που έχουν διευθύνσεις πόλωσης κάθετες µεταξύ τους και οι ταλαντώσεις των ηλεκτρικών τους πεδίων έχουν ίδια συχνότητα αλλά παρουσιάζουν διαφορά φάσης 90°.

Ελλειπτική Πόλωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ελλειπτικά πολωµένο φως µπορεί να δηµιουργηθεί µε τον ίδιο τρόπο µε το κυκλικά πολωµένο φως µόνο που σ’ αυτή την περίπτωση τα δύο κάθετα κύµατα δέν έχουν το ίδιο πλάτος.


Πολωτής[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο πολωτής είναι μια οπτική διάταξη, η είσοδος της οποίας δέχεται φυσικό φως και εξέρχεται (από αυτή) κάποια µορφή πολωµένου φωτός.

Ανάλογα µε τη πόλωση που έχει το εξερχόµενο πολωµένο φως διακρίνουµε τους πολωτές

  • γραµµικούς πολωτές,
  • κυκλικούς πολωτές.Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.