Ηλεκτρομαγνητικόν Πεδίον

Electromagnetic Field


Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο

Ηλεκτροδυναμική
Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο
Τρισδιάστατος Χώρος Τετραδιάστατος Χωρόχρονος

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Σχετικότητα

Πεδιακή Θεωρία Κλασσική Πεδιακή Θεωρία Κβαντική Πεδιακή Θεωρία Ενοποιημένη Πεδιακή Θεωρία
Πεδίο Φυσικό Πεδίο Κλασσικό Πεδίο Κβαντικό Πεδίο Βαρυτικό Πεδίο Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ασθενές Πεδίο Ηλεκτρασθενές Πεδίο Χρωμικό Πεδίο Ενιαίο Πεδίο
Ομογενές Πεδίο Κεντρικό Πεδίο Σωληνοειδές Πεδίο Συντηρητικό Πεδίο
Μαθηματικό Πεδίο Βαθμωτό Πεδίο Ανυσματικό Πεδίο Τανυστικό Πεδίο

- Ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη Πεδία που υπάρχουν στην Φύση.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ουσιαστικά, είναι οντότητα του τετραδιάστατου Χώρου.

Στον τρισδιάστατο χώρο εμφανίζεται με τρείς όψεις ως:

Ηλεκτρομαγνητική Ένταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαρακτηρίζεται από το Φυσικό Μέγεθος που επιγράφεται ως Ηλεκτρομαγνητική Ένταση (electromagnetic fild strength).

Άλλες ονομασίες:

  • Ηλεκτρομαγνητικός Πεδιακός Τανυστής (electromagnetic field tensor)
  • Faraday tensor
  • Maxwell bivector

Η ένταση του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου () αναπαρίσταται από ένα πίνακα ( matrix):

όπου:

E είναι η Ηλεκτρική Ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου,
B είναι η Μαγνητική Ένταση του Μαγνητικού Πεδίου
c είναι η ταχύτητα του Φωτός.
Οι δείκτες: λαμβάνουν τις τιμές 0, 1, 2, 3

- Ο αντίστοιχος δυϊκός τανυστής του Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι:

Φυσικοί Νόμοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δεν μπόρεσε να γίνει ανάλυση του όρου. (Λάθος σύνταξης): {\displaystyle \begin {array} \mathsf \bold {Laws \; in \; 3D-Space} \\ .......... \\ \begin {cases} \bold {Electrostatic \; Field} \\ \vec E = -{\color {red} \nabla} \; V \\ .......... \\ \bold {Electrodynamical \; Field} \\ \vec E = -{\color {blue} \frac {\partial} {\partial t}} \vec A \\ .......... \\ \bold {Magnetic \; Field} \\ \vec B = {\color {red} \nabla} \times \vec A \\ .......... \\ \end {cases} \\ ==========================\\ \bold {Laws \; in \; 4D-Spacetime}\\ .......... \\ \begin{cases} \\ \bold {Electromagnetic \; Field} \\ \vec {\boldsymbol{B}} = {\color {red} \operatorname{rot}} \; \vec {\boldsymbol{A}} \\ .......... \\ \end {cases} \end {array} }


Ηλεκτρομαγνητικό Δυναμικό[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Ηλεκτρομαγνητικό Δυναμικό () συνδέεται με τα αντίστοιχα τρισδιάστατα δυναμικά με την σχέση:

όπου:

φ είναι το Ηλεκτρικό Δυναμικό του Ηλεκτρικού Πεδίου,
Α είναι το Μαγνητικό Δυναμικό του Μαγνητικού Πεδίου

- Το αντίστοιχο δυϊκό διάνυσμα του Ηλεκτρομαγνητικού δυναμικού δίνεται από την σχέση:

όπου:
είναι ο μετρικός τανυστής Minkowski του ομώνυμου τετραδιάστατου Χώρου.

Πεδιακές Εξισώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η μαθηματική σχέση που συνδέει την Ηλεκτρομαγνητική Ένταση με το Ηλεκτρομαγνητικό Δυναμικό () είναι η εξής:

Εξαγωγή εξισώσεων:

To derive all the elements in the electromagnetic tensor we need to define

and

where

is the vector potential and are its components
is the scalar potential and
is the speed of light

Electric and magnetic fields are derived from the vector potentials and the scalar potential with two formulas:

As an example, the x components are just

Using the definitions we began with can re-write these two equations to look like:

Evaluating all the components results in a second-rank, antisymmetric and covariant tensor:

Σημασία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Hidden beneath the surface of this complex mathematical equation is an ingenious unification of Maxwell's equations for electromagnetism. Consider the electrostatic equation

which tells us that the divergence of the electric field vector is equal to the charge density, and the electrodynamic equation

that is the change of the electric field with respect to time, minus the curl of the magnetic field vector, is equal to negative four pi times the current density.

These two equations for electricity reduce to

where

is the 4-current.

The same holds for magnetism. If we take the magnetostatic equation

which tells us that there are no "true" magnetic charges, and the magnetodynamics equation

which tells us the change of the magnetic field with respect to time plus the curl of the Electric field is equal to zero (or, alternatively, the curl of the electric field is equal to the negative change of the magnetic field with respect to time). With the electromagnetic tensor, the equations for magnetism reduce to

Σχετικότητα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The field tensor derives its name from the fact that the electromagnetic field is found to obey the tensor transformation law, this general property of (non-gravitational) physical laws being recognised after the advent special relativity. This theory stipulated that all the (non-gravitational) laws of physics should take the same form in all coordinate systems - this led to the introduction of tensors. The tensor formalism also leads to a mathematically elegant presentation of physical laws. For example, Maxwell's equations of electromagnetism may be written using the field tensor as:

and

where the comma indicates a partial derivative. The second equation implies conservation of charge:

In general relativity, these laws can be generalised in (what many physicists consider to be) an appealing way:

and

where the semi-colon represents a covariant derivative, as opposed to a partial derivative. The elegance of these equations stems from the simple replacing of partial with covariant derivatives, a practice sometimes referred to in the parlance of GR as 'replacing partial with covariant derivatives'. These equations are sometimes referred to as the curved space Maxwell equations. Again, the second equation implies charge conservation (in curved spacetime):

Κβαντική Ηλεκτροδυναμική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξισώσεις Maxwell
Κλασσική Ηλεκτροφυσική Κλασσική Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό Πεδίο Μαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ηλεκτρικό Φορτίο Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρικό Φορτόρρευμα

The Lagrangian of quantum electrodynamics extends beyond the classical Lagrangian established in relativity from to incorporate the creation and annihilation of photons (and electrons).

In quantum field theory, it is used for the template of the gauge field strength tensor. That is used in addition to the local interaction Lagrangian, nearly identical to its role in QED.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.