Science Wiki
Advertisement

Ηλιακός Άνεμος

Solar Wind


Μαγνήτης, Γαιομαγνητικό Πεδίο

Ηλιακός Άνεμος. Αλληλεπίδραση με Γήινη Μαγνητόσφαιρα.

Γιγάντια Στεμματική Οπή κοντά στον Βόρειο Ηλιακό Πόλο φωτογραφημένη από την NASA στις 18 Ιουλίου, 2013.

Οι μαγνητικές γραμμές του Ήλιου εκτείνονται από ολόκληρη την επιφάνειά του προς τον Μεσοπλανητικό Χώρο.

H μαγνητική προστατευτική ασπίδα της Γης. Τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου εκτρέπονται από αυτήν ώστε να μην φτάνουν στην Γη. Στην εικόνα φαίνεται το στάσιμο τοξοειδές κρουστικό κύμα (Bow Shock) που δημιουργείται, καθώς τα ταχέως κινούμενα σωματίδια του ηλιακού ανέμου επιβραδύνονται απότομα από την μαγνητόσφαιρα της Γης.

Βόρειο Σέλας στο Kattfjord της Νορβηγίας 22 Ιανουαρίου, 2012

Περιστρεφόμενη Περιοχή Αλληλεπίδρασης. Διακρίνεται η δημιουργία δύο κρουστικών κυμάτων αλληλεπίδρασης γρήγορου και αργού ρεύματος ηλιακού ανέμου, του ηγούμενου (Forward Wave) και του ανάστροφου (Reverse Wave) και η μεταξύ τους συν-περιστρεφόμενη περιοχή.

- Ένα Αστρονομικό Φαινόμενο

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ηλιακός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ήλιος".

Εισαγωγή[]

Ο ηλιακός άνεμος, που έχει χαρακτηρισθεί και ως "Ηλιακή Σωματιδιακή Ακτινοβολία", είναι ένα ρεύμα ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που ρέουν από την ανώτερη ατμόσφαιρα του Ήλιου προς το Διάστημα.

Ο Ήλιος εκτοξεύει ακατάπαυστα πλάσμα, αποτελούμενο κυρίως από ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, με ενέργειες συνήθως μεταξύ 10 και 100 keV, προς όλες τις κατευθύνσεις, μορφοποιώντας την Ηλιόσφαιρα  μια τεράστια φυσαλλίδα που περιβάλλει το Ηλιακό Σύστημα.

Οι ιδιότητές του ηλιακού ανέμου δεν είναι σταθερές. Το Ηλιακό Στέμμα, το εξωτερικό στρώμα του Ήλιου, φΘάνει σε θερμοκρασίες που αγγίζουν στους 2·106 Κ. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, το Βαρυτικό Πεδίο του Ήλιου δεν μπορεί να συγκρατήσει τα ταχέως κινούμενα σωματίδια του πλάσματος, με αποτέλεσμα να διαστέλλεται προς τον Μεσοπλανητικό Χώρο με την μορφή αστρικού ανέμου.

Η ηλιακή δραστηριότητα μετατοπίζεται κατά την διάρκεια του 11-ετούς κύκλου του ήλιου, ώστε ο αριθμός των ηλιακών κηλίδων, τα επίπεδα της ακτινοβολίας και το εκτινασσόμενο υλικό να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν τις ιδιότητες του ηλιακού ανέμου, συμπεριλαμβανομένων των μαγνητικών του ιδιοτήτων, της θερμοκρασίας, της πυκνότητας και της ταχύτητάς του. Ο ηλιακός άνεμος επίσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέρος του ήλιου από το οποίο προέρχεται και το πόσο γρήγορα περιστρέφεται αυτό.

Ο ηλιακός άνεμος είναι υπερηχητικός με μέση ταχύτητα περίπου 400 km/s (4·105 m/s). Με αυτήν την ταχύτητα, μία ποσότητα πλάσματος χρειάζεται περίπου 4 ημέρες για να φθάσει από τον Ήλιο στη Γη. Ωστόσο στον ηλιακό άνεμο παρατηρούνται ροές δύο ταχυτήτων, οπότε διακρίνουμε τον βραδύ και τον ταχύ ηλιακό άνεμο.

Η ταχύτητα του ηλιακού ανέμου είναι μεγαλύτερη πάνω από τις Στεμματικές Οπές (δηλαδή τις σκοτεινές περιοχές του Ηλιακού Στέμματος - Coronal Holes) με τιμές που κυμαίνονται από 4·105 m/s έως 8·105 m/s. Η θερμοκρασία και η πίεση πάνω από τις στεμματικές οπές είναι χαμηλές και το μαγνητικό πεδίο ασθενές, ώστε οι δυναμικές μαγνητικές γραμμές προς το διάστημα να είναι ανοιχτές. Οι οπές αυτές εμφανίζονται στους πόλους και τα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη και μεγιστοποιούνται όταν η ηλιακή δραστηριότητα βρίσκεται στο ελάχιστο. Οι θερμοκρασίες του ταχέος Ηλιακού ανέμου μπορούν να ανέλθουν στους 8·105 Κ. Είναι αρκετά σταθερός και χαρακτηρίζεται από χαμηλή μέση πυκνότητα (περίπου 3 ιόντα/cm3) στην 1AU. Περί το 4% των σωματιδίων του ανέμου είναι He.

Κατά το ηλιακό ελάχιστο, στην ζώνη γύρω από τον ισημερινό, και κατά το ηλιακό μέγιστο στις ενεργές περιοχές, ο ηλιακός άνεμος ταξιδεύει πιο αργά, με ταχύτητες που κυμαίνονται από 2,5·105 m/s έως 4·105 m/s. Οι θερμοκρασίες στον αργό άνεμο ανέρχονται στα 1,6·106 K. Η πυκνότητά του είναι 8 ιόντα/cm3 στη 1 AU και η πυκνότητα ροής του διπλάσια από αυτήν του ταχέος ηλιακού ανέμου. Σε αντίθεση με τον ταχύ ηλιακό άνεμο, ο βραδύς ηλιακός άνεμος είναι έντονα μεταβλητός και τυρβώδης.

Αλληλεπίδραση με την Γη[]

Παρ' όλο που ο Ήλιος βρίσκεται σε απόσταση 149 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, η ακατάπαυστη δραστηριότητά του έχει ως αποτέλεσμα μια διαρκή αλληλεπίδραση μαζί της, πέραν από το ορατό φως και την θερμότητα που της προσφέρει. Από τον σταθερό ηλιακό άνεμο έως τους απρόβλεπτους βομβαρδισμούς από τις ηλιακές εκλάμψεις (Solar Flares) και τις στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας (Coronal Mass Ejections), η Γη αισθάνεται συχνά την δραστηριότητα της αστρικής του συντρόφου.

Καθώς ο άνεμος απομακρύνεται από τον Ήλιο, μεταφέροντας ταχέως κινούμενα φορτισμένα σωματίδια, μεταφέρει «παγωμένο» το Ηλιομαγνητικό Πεδίο.

Όταν η ύλη που μεταφέρει ο ηλιακός άνεμος φθάνει στην επιφάνεια ενός πλανήτη, η ακτινοβολία του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε κάθε ίχνος ζωής που πιθανόν υπάρχει εκεί. Το Γήινο Μαγνητικό Πεδίο, λειτουργεί ως ασπίδα, ανακατευθύνοντας το υλικό γύρω από τον πλανήτη, έτσι ώστε να ρέει πέρα από αυτόν. Η «δύναμη» του ηλιακού ανέμου, παραμορφώνει το μαγνητικό πεδίο της Γης, ώστε αυτό να συμπιέζεται προς την κατεύθυνση του ήλιου, δηλαδή στην ηλιόλουστη πλευρά της Γης, και να επεκτείνεται προς την αντίθετη πλευρά, εκείνην της νύκτας.

Ο ηλιακός άνεμος εκτοξεύεται από διαφορετικά σημεία της επιφάνειας του ήλιου και με διαφορετική αρχική ταχύτητα λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις στρεμματικές οπές και ως εκ τούτου λόγω της περιστροφής του Ήλιου φθάνει στη Γη κατά ριπές ή αλλιώς ως ρεύματα ή κύματα ηλιακού ανέμου.

Μερικές φορές ο Ήλιος εκτινάσσει μεγάλες ποσότητες πλάσματος με κολοσσιαίες εκρήξεις, γνωστές ως στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας. Πιο συχνές κατά την περίοδο μέγιστης δραστηριότητας του ηλιακού κύκλου, γνωστή ως ηλιακό μέγιστο, οι στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας έχουν ισχυρότερες επιπτώσεις στη Γη από τον κοινό ηλιακό άνεμο.

Όταν ο ηλιακός άνεμος μεταφέρει υλικό από εκτοξεύσεις μάζας ή άλλες ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας στο μαγνητικό πεδίο ενός πλανήτη, μπορεί να προκαλέσει συμπίεση του πεδίου πίσω από τον πλανήτη (στην σκοτεινή του πλευρά) και επανασύνδεση των μαγνητικών γραμμών. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μαγνητική επανασύνδεση. Τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου ρέουν πίσω, προς τους μαγνητικούς πόλους του πλανήτη, προκαλώντας όμορφους σχηματισμούς στην ανώτερη ατμόσφαιρα, γνωστούς ως πολικό σέλας (βόρειο και νότιο).

Παρόλο που μερικά ουράνια σώματα προστατεύονται από το μαγνητικό τους πεδίο, κάποια άλλα δεν τυγχάνουν τέτοιας προστασίας. Η Σελήνη, για παράδειγμα, ο δορυφόρος της Γης, δεν έχει ασπίδα προστασίας και για τον λόγο αυτόν είναι ακάλυπτη στις «διαθέσεις» του ηλιακού ανέμου. Ο Ερμής, ο πλησιέστερος στην Γη πλανήτης, έχει μαγνητικό πεδίο που τον προασπίζει από τον κανονικό μέσο ηλιακό άνεμο, αλλά όχι από τις ισχυρότερες αναλάμψεις όπως οι στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας.

Άλλα ενδιαφέροντα φαινόμενα που συνδέονται με τον ηλιακό άνεμο είναι οι γεωμαγνητικές καταιγίδες που μπορούν να καταστρέψουν ενεργειακά δίκτυα της ανθρωπότητας και οι ουρές των κομητών από πλάσμα που εκτείνονται πάντα μακριά από τον Ήλιο.

Όταν το γρήγορο και το αργό ρεύμα ανέμου αλληλεπιδρούν (συγκεκριμένα όταν ένα γρήγορο ρεύμα συναντήσει ένα προπορευόμενο αργό), δημιουργούν περιοχές υψηλής πυκνότητας, γνωστές ως (συν)περιστρεφόμενες περιοχές αλληλεπίδρασης, που πυροδοτούν γεωμαγνητικές καταιγίδες, όταν αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα της Γης.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)