Science Wiki
Advertisement

Ημέρα

day, Μέρα


Ημέρα Νύκτα

Ημέρα Νύκτα Ημερονύκτιο

Χρόνος (Time) Χρονική Περίοδος (Time Period)

Παρόν Παρελθόν Μέλλον
Μεγάλη Έκρηξη ( Big Bang ) Κοσμολογική Περίοδος Κοσμολογική Εποχή
Υπεραίωνας (Supereon) Γεωλογικός Αιώνας (Eon) Υποαίωνας (Era) Γεωλογική Περίοδος (Period) Γεωλογική Εποχή (Epoch) Γεωλογική Υποεποχή (Age)
Ιστορική Περίοδος Προϊστορική Περίοδος Αρχαία Περίοδος Μεσαιωνική Περίοδος Νεώτερη Περίοδος Σύγχρονη Περίοδος
Χιλιετία (Millennium) Αιών, Εκατονταετία (Century) Δεκαετία (Decade) Έτος (Year) Εποχή (season) Μήν (Month) Ημερονύκτιο Ημέρα (Day) Νύκτα (Night) Ώρα (Hour) Λεπτό (Minute) Δευτερόλεπτο (Second)
Κοσμολογική Χρονολογική Κλίμακα Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

Πρωία Δείλη Αντίληψη Σχετικότητα Προοπτική

Η Ημέρα, αρχέγονη θεά της Ολυμπιακής Θρησκείας.

- Μία Χρονική Περίοδος και υποδιαίρεση της εβδομάδας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "ημέρα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ήμαρ".

Επίσης, η λέξη "ήμαρ" ή ημέρα (με δασεία και οι δύο), πιθανότατα αρχικά συνοδευόταν από το γράμμα "σ" (που βαθμιαία μετατράπηκε σε εκπνοή "h" και κατόπιν εξέπεσε εντελώς) (εξ ου και η λέξη "σήμερον" όπου διατηρήθηκε)

Επομένως, ετυμολογικά οδηγούμαστε σε ινδοευρωπαϊκή συγγένεια με τις τευτονικές λέξεις summer (Αγγλικά), Sommer (Γερμανικά), zomer (Ολλανδικά), sommar (Σουηδικά), sommer (Νορβηγικά), που όλες τους σημαίνουν "θέρος"

Η κοινή προέλευση των δύο λέξεων είναι προφανής: Τόσο η "ημέρα" όσο και το "θέρος" (sun-mer) έχουν ως γνώρισμα τον ηλιακό φωτισμό.

Οπότε το αρχικό νόημα της λέξης είναι: Η "μοίρα" (= το χρονικό μερίδιο) που το Ηλιακό φως

  • απλώς υπάρχει (ήμαρ) ή
  • είναι εντονότερο (sun-mer δηλ. θέρος).

Εισαγωγή[]

Είναι το Χρονικό Διάστημα από την ανατολή του Ηλίου μέχρι τη δύση του.

Αστρονομικά, είναι η φυσική μονάδα για τη μέτρηση του χρόνου, το ημερονύκτιο.

Χωρίζεται σε αστρική και σε αληθινή ή μέση ηλιακή μέρα.

  • Η αστρική μέρα αρχίζει όταν το εαρινό σημείο γ περνά από τον Ισημερινό, οι αστρικές μέρες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους.
  • Η αληθινή ηλιακή μέρα αρχίζει από την κάτω μεσουράνηση του κέντρου του Ήλιου. Οι αληθείς ηλιακές ημέρες δεν έχουν το ίδιο μήκος επειδή ο Ήλιος δεν κινείται με την ίδια ταχύτητα στην τροχιά του.

Για αυτό επινοήθηκε ο μέσος Ήλιος, που είναι φανταστικός και κινείται ομοιόμορφα πάνω στον ισημερινό. Η μέση ηλιακή μέρα αρχίζει κατά την κάτω μεσουράνηση του κέντρου του μέσου Ηλίου και είναι μακρύτερη από την αστρική.

Έχουμε επίσης και τις διακρίσεις:

  • αστρονομική ημέρα, που χρησιμοποιείται μόνο από τους αστρονόμους, και αρχίζει 12 ώρες αργότερα από τη μέση ηλιακή και είναι 1 Αστρική ημέρα=0,997265 Ηλιακής ημέρας
  • σεληνιακή ημέρα, που είναι το διάστημα του χρόνου που καλύπτουν δύο διαδοχικές διαβάσεις της Σελήνης στον ίδιο μεσημβρινό
  • φυσική ημέρα, που είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα.
  • Τέλος, στο αστικό δίκαιο η νύκτα και η ημέρα συνθέτουν την πολιτική ημέρα που χωρίζεται σε 24 ώρες.

Θρησκείες[]

Ο Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός και ο Ιουδαϊσμός δέχονται ως αρχή της ημέρας τη δύση του ήλιου.

Συμβολισμοί[]

Η ημέρα μπορεί να πάρει ειδική μορφή και σημασία, αν προσθέσουμε διάφορα χαρακτηριστικά και έννοιες στη διάρκειά της, όπως: ημέρα νίκης, πένθους, παιδιού ή γεγονότα της καθημερινότητας και της ζωής.

Ολυμπιακή Θρησκεία[]

Η θεά Ημέρα.

Σύμφωνα με την Ολυμπιακή Θρησκεία, η Ημέρα ήταν κόρη της Νύκτας και του Ερέβους, και αδελφή του Αιθέρα.

Από τους Ορφικούς θεωρείται κόρη του Ήλιου.

Αλλού αναφέρεται ως σύζυγος του Αιθέρα και μητέρα της Βροντής.

Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές, όπως ότι ήταν γυναίκα του Ουρανού και μητέρα του Ερμή ή σύζυγος του Αστραίου και μητέρα της παρθένου Αστραίας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement