Ημιτονοειδές Κύμα

Sine wave


Ημιτονοειδές ΚύμαΣυνημιτονοειδές Κύμα

Ημιτονοειδές ΚύμαΣυνημιτονοειδές Κύμα

Κυματομορφή

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Ημιτονοειδής Συνάρτηση

Τριγωνομετρία Τριγωνομετρικός Κύκλος Ταυτότητα Euler Ημιτονοειδές Κύμα
Έχουμε μία κυκλική κίνηση ενός σωματιδίου
στον 6-Φασικό χώρο
(πράσινος κύκλος)
που "εμείς" ως Ανθρωποι
(λόγω απουσίας αισθητηρίων οργάνων
αντίληψης extra διαστάσεων)
για να την παραστήσουμε εποπτικά
είμαστε αναγκασμένοι
να την σπάσουμε σε δύο "κομμάτια"
που είναι :
1) το Συνημιτοειδές Κύμα
στον 3-Πραγματικό Χώρο
(κυανή καμπύλη) και
2) το Ημιτονοειδές Κύμα
στον 3-Φανταστικό Χώρο
(ερυθρή καμπύλη)

Ημιτονοειδές Κύμα Συνημιτονοειδές Κύμα

Συνημιτονοειδές Κύμα

Ημιτονοειδές Κύμα

- Ένα είδος κύματος.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το όνομα "Ημιτονοειδές" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ημίτονο".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ημιτονοειδές κύμα μπορεί να περιγραφεί με τις ακόλουθες μαθηματικές εκφράσεις:

όπου:
  • Α είναι το πλάτος της ταλάντωσης.
  • ω είναι η γωνιακή συχνότητα , .
  • Τ είναι η περίοδος της ταλάντωσης ?
  • ωx + φ είναι η φάση της ταλάντωσης.
  • φ είναι η αρχική φάση.

Συνημιτονοειδές Κύμα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημειώστε ότι το Συνημιτονοειδές Κύμα, ή οποιοσδήποτε γραμμικός συνδυασμός του Ημιτονοειδούς και Συνημιτονοειδούς, με την ίδια όμως συχνότητα, μπορεί να μετατραπεί σε Ημιτονοειδές και αντιστρόφως, δεδομένου ότι::

όπου:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.