Θεμίσκυρα

Pontus


Ασιατικός Πόντος.

Εύξεινος Πόντος, Ασιατικός Πόντος.

Παφλαγονία.

Μικρά Ασία.

- Ιστορική πόλη του Ασιατικού Πόντου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Θεμίσκυρα" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις:

Ίδρυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

Γεωγραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ακριβής θέση της είναι:

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με μία αναφορά που διέσωσε ο Στέφανος ο Βυζάντιος (στην λέξη "Δοίαντες"):

"Δοίας και Άκμων αδελφοί. Τίνος δε πατρός ου φέρεται, ως φησί Φερεκύδης. Πλησίον δε φησί του Δοίαντος πεδίου, εισί τρείς πόλεις, ένθα κατώκουν οι Αμαζόνες, Λυκαστία, Θεμισκύρα και Χαλυβία"

(και στην λέξη "Αλκμονία"):

"Ακμόνια, πόλις Φρυγίας, ως Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, εν τρίτω περί Φρυγίας. Κτίσαι δε αυτήν Άκμονα τον Μανέως. Έστι και άλλο Ακμόνιον λεγόμενο, ως Φερεκύδης. Έστι και άλλο άλσος Ακμόνιον περί Θερμώδοντα, εφ' ου μιγείς Άρης τη Αρμονία, τας Αμαζόνας έσχε, ως Απολλώνιος εν δευτέρω".

(και στην λέξη "Ακαμάντιον"):

"Ακαμάντιον, πόλις Μεγάλης Φρυγίας

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.