Science Wiki
Advertisement

Θερμόμετρον

measuring instruments


Αρνητικός ΑριθμόςΘερμόμετρο

Θερμοδυναμική
ψύξη ψύχος παγετός
ζέση θάλπος καύσωνας
θέρμανση θερμότητα ψυχρότητα
θερμοκρασία θερμόμετρο

Μέτρηση
Καταμέτρηση
Όργανα Καταμέτρησης

- Ένα Όργανο Καταμέτρησης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Θερμόμετρο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μέτρο".

Περιγραφή[]

Είναι το όργανο καταμέτρησης της θερμοκρασίας ενός σώματος και βασίζει τη λειτουργία του στην ιδιότητα που έχουν τα σώματα να διαστέλλονται και να συστέλλονται με την αύξηση ή ελάττωση αντίστοιχα της θερμοκρασίας.

Αν και η αίσθηση ζεστού-κρύου είναι σε όλους τους ανθρώπους από μικρής ηλικίας οικεία, λόγω των αισθητηρίων στο ανθρώπινο σώμα, μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα δεν υπήρχε δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας με κάποια ακρίβεια. Τα βιολογικά αισθητήρια δεν είναι σε θέση έτσι και αλλιώς να διακρίνουν μικρές θερμοκρασιακές διαφορές και η εκτίμηση της θερμοκρασίας από έναν άνθρωπο εξαρτάται, τόσο από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία), όσο και από ψυχολογικούς.

Ως πρώτος κατασκευαστής θερμομέτρου αναφέρεται ο Γαλιλαίος, ο οποίος θέρμανε μια άδεια γυάλινη σφαίρα, πάνω στην οποία ήταν ενωμένος ένας μακρύς σωλήνας και στη συνέχεια τοποθέτησε το ανοιχτό στόμιο του σωλήνα σε ένα δοχείο με νερό. Όταν ο ζεστός αέρας στη σφαίρα κρύωνε και μειωνόταν ο όγκος του, η στάθμη του ύδατος ανέβαινε, στην αντίθετη περίπτωση κατέβαινε. Έτσι υπήρχε μια ένδειξη για τη θερμοκρασία. Βέβαια, η στάθμη του ύδατος εξαρτάται και από την Ατμοσφαιρική ΠΟίεση, αλλά για σταθερό σημείο μετρήσεων αυτό το όργανο λειτουργούσε ως θερμόμετρο. Το επόμενο βελτιωμένο θερμόμετρο εφευρέθηκε μετά από ένα αιώνα και πλέον, όπου η θερμοκρασία εμετρείτο από τις μεταβολές της πίεσης και όχι του όγκου.

Ιστορία[]

Ως εφευρέτης του θερμομέτρου εκτός του Γαλιλαίου αναφέρεται και ο Βάκων. Στην αρχαιότητα ο Ήρων είχε χρησιμοποιήσει όργανο για να μετρήσει τη θερμοκρασία το ονομαζόμενο θερμοσκόπιο.

Θερμομετρικές Κλίμακες[]

Το βασικό στοιχείο του θερμόμετρου είναι η θερμομετρική κλίμακα. Η βαθμολογία της κλίμακας αυτής είναι αυθαίρετη.

Σήμερα υπάρχουν 3 είδη κλιμάκων που κι οι τρεις ορίστηκαν αυθαίρετα.

  • Η κλίμακα του Κελσίου,
  • Η κλίμακα του Φαρενάιτ και
  • Η κλίμακα του Ρεωμύρου.

Χρησιμοποιείται πιο πολύ η κλίμακα του Κελσίου. Αυτή έχει 100 υποδιαιρέσεις και ορίστηκε από τα σημεία της πήξης και ζέσης του νερού. Στο σημείο πήξης πήρε την τιμή 0° και στο σημείο ζέσης 100° και χώρισε την υπόλοιπη κλίμακα σε 100 ίσα μέρη.

Ο Ρεωμύρος όρισε με τον ίδιο τρόπο την κλίμακα, αλλά αντί 100° έβαλε στο σημείο ζέσης 80°.

Ο Φαρενάιτ έβαλε το 0° στο σημείο πήξης του ύδατος που περιέχει αλάτι (έτσι αυτό το μηδέν αντιστοιχεί στους 32° κάτω από το μηδέν στην κλίμακα Κελσίου) και τη θερμοκρασία του νερού που βράζει όρισε με 212 βαθμούς. Η κλίμακα χρησιμοποιείται μόνο στην Αγγλία και στις ΗΠΑ.

Είδη θερμόμετρων[]

Υπάρχουν πολλά είδη θερμόμετρων, ανάλογα με το είδος του σώματος που χρησιμοποιούμε. Προτιμώνται γενικά υλικά που να έχουν υψηλό σημείο ζέσης και χαμηλό σημείο πήξης. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα υγρά θερμόμετρα.

Τα σπουδαιότερα είδη είναι:

  • το υδραργυρικό
  • το οινοπνευματικό
  • το μεταλλικό
  • το ηλεκτρικό (με θερμοστοιχεία)
  • το αερικό ακροβάθμιο θερμόμετρο (δηλαδή θερμόμετρο που δείχνει μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement