Science Wiki
Advertisement

Συμπαντική Διαστολή

expansion of space


Κοσμικός Πληθωρισμός & Συμπαντική Διαστολή

Συμπαντική Διαστολή

Συμπαντική Διαστολή

Συμπαντική Διαστολή

Συμπαντική Διαστολή

Σχετικιστική Φυσική
Πεδιακές Εξισώσεις Einstein Γενική Σχετικότητα Σχετικότητα
Βαρυτικό Πεδίο Τανυστής Einstein Τανυστής Ricci Κοσμολογική Σταθερά Κοσμολογία Θεωρία Διαστολής Σύμπαντος

Κοσμολογική Εξέλιξη

- Ένα Κοσμολογικό Φαινόμενο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Συμπαντική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "σύμπαν".

Εισαγωγή[]

Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που βοήθησαν στην θεμελίωση της σύγχρονης Κοσμολογίας είναι η διαστολή του Σύμπαντος.

Πρώτος ο Hubble το 1929 με παρατηρήσεις δικές του αλλά και του Shlipher από το 1914, ανακάλυψε ότι το φάσμα του φωτός των Γαλαξιών είναι μετατοπισμένο προς το ερυθρό, που σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler σημαίνει ότι οι Γαλαξίες απομακρύνονται από τον παρατηρητή και επιπλέον ότι η ταχύτητα απομάκρυνσης των Γαλαξιών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μακρύτερα βρίσκονται οι Γαλαξίες. Η διαπίστωση αυτή ονομάστηκε νόμος Hubble, και η σταθερά της αναλογίας ονομάστηκε σταθερά Hubble.

Η μετάθεση του φάσματος ενός Γαλαξία προς το ερυθρό βρίσκεται συνήθως από την μετατόπιση γραμμών απορρόφησης κάποιων στοιχείων σε σχέση με τις αντίστοιχες γραμμές στα γήινα εργαστήρια. Η ερμηνεία Doppler της ερυθρής μετάθεσης δεν είναι η μοναδική.

Έχουν προταθεί και άλλες ερμηνείες όπως αυτή σύμφωνα με την οποία το φως διασπάται σε φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας (πιο ερυθρά) με πιθανότητα διάσπασης ανάλογη του μήκους κύματος του φωτονίου.

Άλλη πιθανή ερμηνεία της ερυθρής μετάθεσης είναι η απώλεια ενέργειας των φωτονίων που προέρχονται από μακρινούς γαλαξίες λόγω των διαδοχικών συγκρούσεων τους με μεσοαστρικά ηλεκτρόνια ή και φωτόνια.

Καμία από αυτές τις ερμηνείες δεν επιβεβαιώθηκε πειραματικά και συνεπώς η μοναδική ερμηνεία η οποία είναι συμβατή με όλες τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις και πειράματα είναι αυτή που συνήθως αναφέρεται ως ερμηνεία Doppler. Ανεξάρτητα δε από τις παρατηρήσεις, αυτή η ερμηνεία συμβαδίζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της ΓΘΣ για ένα μη στατικό Σύμπαν, πρόβλεψη που έγινε πριν καν παρατηρηθούν οι ερυθρές μεταθέσεις των Γαλαξιών και που αποτελεί μεγάλη επιτυχία της ΓΘΣ.

Τελικά τι εννοούμε όταν λέμε ότι το Σύμπαν διαστέλλεται; Μήπως σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του Σύμπαντος; Κατηγορηματικά ΟΧΙ.

Ο κάθε Γαλαξίας απομακρύνεται από κάθε άλλο γαλαξία με ταχύτητα ανάλογη της απόστασης τους. Σκεφθείτε το ως εξής: Βρισκόμενοι στον Γαλαξία Α βλέπουμε όλους τους άλλους Γαλαξίες να απομακρύνονται. Εάν μεταφερθούμε νοητά στον Γαλαξία Β πρέπει να κάνουμε διανυσματική αφαίρεση έτσι ώστε στο Σύστημα Αναφοράς του να βρισκόμαστε σε ηρεμία. Διαπιστώνουμε τώρα ότι ο Γαλαξίας Α απομακρύνεται από εμάς (Β) με την ίδια ταχύτητα που απομακρυνόταν ο Γαλαξίας Β όταν βρισκόμασταν στον Γαλαξία Α .

Ο υπολογισμός της σταθεράς του Hubble είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, έχει άμεση σχέση με την ηλικία του Σύμπαντος και ο υπολογισμός της τιμής της αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας.

Εφόσον το Σύμπαν διαστέλλεται, ο ίδιος ο ρυθμός διαστολής μας δίνει το ανώτερο όριο της ηλικίας του (και είναι ανώτερο όριο λόγω του γεγονότος ότι στα κλασσικά Κοσμολογικά μοντέλα, ο ρυθμός διαστολής επιβραδύνεται λόγω του ίδιου του Βαρυτικού Πεδίου που παράγεται από την ύλη που περιέχει το Σύμπαν). Ο πρόσφατος υπολογισμός της σταθεράς του Hubble, με την χρήση παρατηρήσεων απώτερων Υπερκαινοφανών Αστέρων με το διαστημικό τηλεσκόπιο, έδωσε τιμή περί τα 13,7 δισεκατομμύρια έτη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement