Δέσμη Ινών

Fibre Bundle


Ινώδης Δέσμη

Μορφισμός & Ινοδέσμη

Συνεφαπτόμενος Χώρος & Ινοδέσμη

- Ένα Τοπολογικό Δόμημα

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Δέσμη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δεσμός".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In mathematics, and particularly topology, a fiber bundle is a space that is:

Specifically, the similarity between a space E and a product space B × F is defined using a continuous surjective map

that

in small regions of E behaves just like a projection from corresponding regions of B × F to B.

Επιπλέον:

  • The map π, called the projection or submersion of the bundle, is regarded as part of the structure of the bundle.
  • The space E is known as the total space of the fiber bundle,
  • B as the base space, and
  • F the fiber.

In the trivial case, E is just B × F, and the map π is just the projection from the product space to the first factor. This is called a trivial bundle.

Examples of non-trivial fiber bundles include

Fiber bundles such as the tangent bundle of a manifold and more general vector bundles play an important role in differential geometry and differential topology, as do principal bundles.

Mappings between total spaces of fiber bundles that "commute" with the projection maps are known as bundle maps, and the class of fiber bundles forms a category with respect to such mappings.

A bundle map from the base space itself (with the identity mapping as projection) to E is called a section of E.

Fiber bundles can be specialized in a number of ways, the most common of which is requiring that the transitions between the local trivial patches lie in a certain topological group, known as the structure group, acting on the fiber F.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.