Science Wiki
Advertisement

Ιοβάτης

Iobates , Jobates


Λυκία, Ηγεμόνες Λυκίας.

Ο Λύκιος βασιλέας Ιοβάτης αποστέλλει τον ήρωα Βελλεροφόντη κατά της Χίμαιρας.

- Βασιλέας της Λυκίας.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή, 14ος Αιώνας π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Το όνομα "Ιοβάτης" προέρχεται ή συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "Maduwatta".

Γενεαλογία[]

- Οίκος: [[]].

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, ο Ιοβάτης ήταν βασιλέας της Λυκίας στη Μικρά Ασία.

Όταν ο βασιλέας της Τίρυνθας Προίτος είχε εκδιωχθεί από τον αδελφό του Ακρίσιο, κατέφυγε στην Λυκία.

Εκεί, ο Ιοβάτης τον συνέζευξε με την θυγατέρα του Σθενέβοια (ο Όμηρος την ονομάζει Άντεια).

Στη συνέχεια, ο Προίτος έλαβε από τον Ιοβάτη στρατιωτική δύναμη με την οποία αυτός επέτυχε να επανακτήσει την απωλεσθείσα Τίρυνθα.

Στην συνέχεια, στην Τίρυνθα κατέφθασε ο Κορίνθιος πρίγκιπας Βελλεροφόντης (τότε ονομαζόταν Ιππόνοος) εξορισμένος από την Κόρινθο.

Ο Προίτος του παραχώρησε άσυλο και τον δέχθηκε στην βασιλική αυλή. Όμως, σύντομα αντιμετώπισε μέγα πρόβλημα καθώς η σύζυγός του Σθενέβοια ερωτεύθηκε τον νεαρό πρίγκηπα. Η κατάσταση έγινε δυσκολότερη όταν ο φιλοξενούμενος δεν ανταποκρίθηκε στις ερωτικές προτάσεις της. Τότε, η Σθενέβοια τον συκοφάντησε, ανακοινώνοντας στον Προίτο και τους αυλικούς της Τίρυνθας, ότι επιχείρησε να την βιάσει.

Ο Προίτος αποφάσισε χειρισθεί το ζήτημα ήπια. Αντί να τον θανατώσει επι τόπου, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις, αποφάσισε να εκτοπίσει. Έτσι, τον απέστειλε στον πενθερό του Ιοβάτη, στην απέναντι ακτή του Αιγαίου, εφοδιάζοντάς τον με επιστολή που περιείχε «σήματα λυγρά» (Ιλιάδα, Ζ 168), ζητώντας όμως από τον Ιοβάτη να φονεύσει τον κομιστή.

Ο Ιοβάτης διάβασε το γράμμα αλλά ούτε αυτός θέλησε να επιτελέσει άμεσα μία θανατική ποινή.

Έτσι, ανέθεσε στον Βελλεροφόντη αρκετές επικίνδυνες αποστολές, θεωρώντας ότι σε αυτές θα εκπληρωνόταν η επιθυμία του γαμβρού του. Ο Βελλεροφόντης όμως επέτυχε να επιτελέσει όλους τους άθλους χωρίς να χάσει την ζωή του.

Αλλά καθώς η γενναιότητα του φιλοξενουμένου του τον είχε καταστήσει εξαιρετικά δημοφιλή στην Λυκία ο Ιοβάτης άρχισε να φοβάται και για την ασφάλεια του δικού του θρόνου.

Έτσι ανέθεσε σε ομάδα Λυκίων ευγενών να στήσουν ενέδρα στον ήρωα, εκτός πόλης. Όμως, ο Βελλεροφόντης (και η ακολουθία του) επέτυχε να εξουδετερώσει τους ενεδρεύοντες.

Μετά και το γεγονός αυτό, ο Ιοβάτης αναγκάσθηκε να αλλάξει πολιτική στάση απέναντι στον παντοδύναμο ήρωα. Έτσι, του έδειξε το γράμμα του Προίτου και του ζήτησε να συνδιαλλαγεί μαζί του. Σε αντιστάθμισμα της αλλαγής αυτής του έδωσε ως σύζυγο την θυγατέρα του Φιλονόη (ή Κασσάνδρα, ή Αντίκλεια, ή Αλκιμένη) και τελικά τον όρισε και διάδοχό του.

Χετταϊκή Αντιστοίχιση[]

Ενδεχομένως, ταυτίζεται με τον βασιλέα της Αρσαβίας (Arzawa) Μαδυβάττη (Madduwatta, Maddu-watta) που εμφανίζεται στις Χετταϊκές επιγραφές.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement