Science Wiki
Advertisement

Ιππόλυτος Α' ο Μέγας

Suppiluliuma, Σουππιλολιούμα, Σουπιλολιούμα


Υστερο-Χετταϊκή Εποχή
Ηγεμόνες Υστερο-Χετταϊκής Εποχής
14ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Ιππόλυτος
Ηγεμονικά Ονόματα

Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

Δαρδανία (Arzawa) (Χετταϊκή Λυδία))
Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Τρωάδα (Wilusa)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Τρωάδας
Μυσία (Sehha Land)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Μυσίας
Φρυγία (Mira)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Φρυγίας
Κιλικία (Kizzuwatna) (Κισσία)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Κιλικίας
Ελυμαΐδα (Elam)
Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Βαβυλωνία
Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Ασσυρία
Ηγεμόνες Ασσυρίας
Χετταϊκή Συρία
Ηγεμόνες Χετταϊκής Συρίας
Μυκηναϊκή Αργολίδα
Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Αργολίδας
Μυκηναϊκή Κρήτη
Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Κρήτης
Ουραρτία (Urartu)
Ηγεμόνες Ουραρτίας
Μιταννία (Mitanni)
Ηγεμόνες Μιταννίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Χατταίοι
Λούβιοι
Αμορραίοι
Αραμαίοι
Χαναναίοι

- Αυτοκράτορας της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας (1344 - 1322 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Χετταϊκή Εποχή, 14ος Αιώνας π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Χαττίας
Αυτοκράτορες


Pithana
Αρχές 18 αιώνα
Piyusti
?
Anitta
τέλη 18ου αιώνα
ο Πρεσβύτερος
Tudhaliya Ia
c. 1700
PU-LUGAL-ma
?
o Μέγας
Labarna
1680 - 1650
ο Κατακτητής
Hattusili I
και ως "Labarna II"
1650 – 1620
Mursili I
1620 – 1590
Hantili I
1590 – 1560
Zidanta I
1560 – 1550
Ammuna
1550 – 1530
Huzziya I
1530–1525
Telepinu
1525–1500
 • Αλλύβαμνος
Alluwamna
?1500 - ?1380
Hantili II
?1480 - ?1460
Zidanta II
?1460 - ?1440
Huzziya II
?1440 - ?1420


ο Άδοξος
Muwatalli I
?
Tudhalia I
?1420 - ?1400
Hattusili II
?1400 - ?1390
ο Ισχυρός
Tudhalia II
1400 – 1380
ο Άτυχος
Arnuwanda I
1380 – ?1365
ο Μικρός
Tudhalia III
?1365 – 1344
ο Μέγας
Suppiluliuma I
1344 - 1322
Mattiwaza
?
Arnuwanda II
1322 - 1321
ο Κατακτητής
Mursili II
1321 – 1295
ο Ένδοξος
Muwatalli II
1295 - 1271
ο Ασθενής
Mursili III
1271 – 1264
ο Ειρηνικός
Hattusili III
1264 – 1239
ο Κατακτητής
Tudhalia III
1239 – 1209
 • Κόρυνθος
Kurunta
?
Arnuwanda III
1209 – 1205
ο Μικρός
Suppiluliuma II
1205 - ?1200

Το όνομα "Ιππόλυτος" είναι εξελληνισμός του Χετταϊκού ονόματος "Suppilu-liu-ma".

Γενεαλογία[]

- Οίκος:

- Πατέρας: Άτλας Β' (Hattusili II) ο Αφανής (?)

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

 • Μυβαττίς (Muwatti)
 • Συέννεσυς (Zannanza)
 • Πίγασσος (Piyassili)

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

 • Κατέλαβε τον θρόνο μετά από συνομωσία αξιωματούχων που οδήγησε στην δολοφονία του πρεσβύτερου αδελφού του, και νόμιμου διάδοχου, Άτλαντος Γ' του Παιδός.
 • Πολέμησε κατά των Μιταννών εισέβαλε στην χώρα τους και κατέλαβε την πρωτεύουσα Βασσυγάννεια (Wassuganni) (1339). Το δυτικό της τμήμα έγινε δορυφόρος της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας.
 • Κατέλαβε την Κάδυτο (Qadesh) στην Συρία.
 • Συμμάχησε με την Άγυρτο (Ugarit) της Φοινίκης.
 • Η Αμμορία (Amurru) (υπό τον βασιλέα της Άζιρο (Aziru)) εγκαταλείπει την Αιγυπτιακή εξάρτηση και μεταστρέφεται σε σύμμαχο της Χετταϊκής αυτοκρατορίας.
 • Αποδέχεται την αιφνίδια προσφορά της Αιγύπτιας βασίλισσας και χήρας του Τουταγχαμώνος (Tutankhamun), της Aγχεναμώνης (Ankhesenamun) να συζευχθεί ένα υιό του (που όμως όταν εκείνος φθάνει στην Αίγυπτο δολοφονείται).
 • Οι Ασκάνιοι (Kaska) στα βόρεια σύνορα δημιουργούν προβλήματα.
 • Ο θάνατός του oφείλεται στον λοιμό.

Suppiluliumas's son Mursilis (KUB XIX 22) mentions as part of his father's reign the Hittite governor Hannutti's reconquest of Hapalla - wrested by Madduwattas so long ago. Later documents say it took Tudhaliyas and Suppiluliumas 20 years to subjugate Arzawa (Bryce pp. 164-5). At the very least Suppiluliumas must have taken back Pitassa, and married his daughter Muwatti to king Maskhuiluwas of Mira. See below.

Prince Zannanza died on the way, and the marriage alliance never was consummated. Angry letters were exchanged between Suppiluliuma and the Pharaoh Ay, who had assumed the Egyptian throne, over the circumstances of Zannanza's death.

Suppililiuma was furious at this turn of events and unleashed his armies against Egypt's vassal states in Canaan and Northern Syria, capturing much territory.

Unfortunately, many of the Egyptian prisoners carried a plague which would eventually ravage the Hittite heartland and lead to the deaths of both Suppiluliuma I and his successor, Arnuwanda II.

Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει:

"Ξάνθος ἐν τετάρτῃ Λυδιακῶν φησιν ὅτι Τάνταλος καὶ Ἄσκαλος παῖδες Ὑμεναίου· τὸν δὲ Ἄσκαλον ὑπὸ Ἀκιαμοῦ τοῦ Λυδῶν βασιλέως αἱρεθέντα στρατηγὸν εἰς Συρίαν στρατεῦσαι, κἀκεῖ παρθένου ἐρασθεὶς πόλιν κτίσαι, ἣν ἀφ' ἑαυτοῦ οὕτως ὠνόμασε. τὰ αὐτὰ καὶ Νικόλαος ἐν τετάρτῃ ἱστοριῶν. "

Πιθανώς, εδώ ως Ακιαμός νοείται ο Suppililiuma και συνεπώς ένας στρατηγός του έφθασε μέχρι την Ασκαλώνα όπου εγκατέστησε φρουρά στην υπάρχουσα πόλη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • Trevor Bryce, "Life and Society in the Hittite World," Oxford (2002).
 • Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford (1999).
 • C. W. Ceram, The Secret of the Hittites: The Discovery of an Ancient Empire. Phoenix Press (2001), ISBN 1842122959.
 • J. G. Macqueen, The Hittites, and Their Contemporaries in Asia Minor, revised and enlarged, Ancient Peoples and Places series (ed. G. Daniel), Thames and Hudson (1986), ISBN 0-500-02108-2.

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement