Ισημερία

equinox


Γη Ήλιος Εποχή Ηλιοστάσιο Ισημερία

Γη Ήλιος Εποχή Ηλιοστάσιο Ισημερία

Ουράνια Σφαίρα.

Τροχιά της Γης.

- Ένα Ουράνιο Φαινόμενο.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ισημερία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ημέρα".

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατ' αρχάς, οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια αλλά και η ίδια η εναλλαγή των εποχών οφείλονται στο γεγονός ότι ο άξονας ιδιοπεριστροφής της Γης δεν είναι ακριβώς κάθετος στο επίπεδο της εκλειπτικής, στο οποίο περιφέρεται αυτή, αλλά έχει μια μικρή κλίση.

Ισημερία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η διάρκειες την ημέρας και της νύκτας είναι ίσες. Ακριβέστερα, είναι 12 ώρες.

Πρόκειται για διαρκές φαινόμενο στον ισημερινό της Γης και συμβαίνει μόνο 2 φορές κάθε έτος για όλες τις άλλες περιοχές.

Ανάλυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβαίνει δύο φορές το έτος, όταν ο άξονας της Γης ευθυγραμμίζεται παράλληλα και σε ορθή γωνία με τον άξονα του Ήλίου. Το φαινόμενο οφείλεται στην περιφορά της Γης περί τον Ήλιο και στην κλίση του άξονα περιστροφής της.

Καθώς η Γη περιφέρεται περι τον Ήλιο και επειδή ο άξονας περιστροφής της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο περιφοράς, η διάρκεια της ημέρας αλλάζει. Δύο φορές κάθε έτος η Γη βρίσκεται σε τέτοια θέση που οι ακτίνες του Ήλιου πίπτουν εντελώς κάθετα στον ισημερινό.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.