FANDOM


Κάμψις

bending


Deformation-01-goog

Διαστολή Συστολή
Διάτμηση Κάμψη

Elasticity-10-goog

Παραμόρφωση Κάμψη Διάταση

- Ένα είδος παραμόρφωσης ενός σώματος.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Κινήσεις Ikl
Ως προς την τροχιά
Α. Υλικού Σημείου
(σε ανοικτή καμπύλη)
(π.χ. σε παραβολή)
(σε κλειστή καμπύλη)
(π.χ. σε έλλειψη)
( δηλ. σε ευθεία)
( δηλ. σε τόξο κύκλου)


(σε ευθεία γραμμή)
(σε τόξο κύκλου)

Β. Στερεού Σώματος
(σε ευθεία γραμμή)
(χωρίς όρια)
(σε ευθεία γραμμή)
(με όρια)
α) γνήσια περιστροφή
(σε τόξο κύκλου)
β) περιφορά
(σε έλλειψη)
α) στροβιλισμός
( = γύρω από το κέντρο)
β) περιδίνηση
(= γύρω από ένα άλλο σημείο)
Γ. Παραμορφώσεις
α) Διαστολή
β) Συστολή
Δ. Κυμάνσεις
a) Ψηφιακή Διάδοση
(σε παράλληλα
ευθύγραμμα τμήματα)
(σε διαγώνια
ευθύγραμμα τμήματα)
(σε διαγώνια
ευθύγραμμα τμήματα)
b) Αναλογική Διάδοση
Ε. Εξωτικές Κινήσεις
*Κλασματική Κίνηση 
(σε σχήματα φράκταλς)

Ως προς τον ρυθμό


Η ονομασία "Κάμψη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " καμπή".

ΠεριγραφήEdit

Κάμψη καλούμε την καταπόνηση η οποία προέρχεται από επίδραση ροπής κάμψης πάνω σε ένα στερεό σώμα. Η ροπή κάμψης μπορεί να προέρχεται είτε από την επενέργεια μιας διατμητικής δύναμης όπως δείχνουν τα σχήματα 1, 2 και 6 είτε από την επενέργεια μιας συγκεντρωμένης ροπής κάμψης όπως δείχνει το σχήμα 5.

Η καμπτική εντατική κατάσταση δεν θα πρέπει να συγχέεται με το λυγισμό. Η κύρια διαφορά μεταξύ κάμψης και λυγισμού είναι πως η μεν κάμψη προκαλείται από διατμητικά φορτία, ο δε λυγισμός από (έκκεντρα ως προς τη διατομή) ορθά φορτία. Ένα παράδειγμα λυγισμού δείχνει το σχήμα 7.

Αναλυτικότερα στο σχήμα 1 έχουμε μια πρόβολο δοκό η οποία φορτίζεται στο ελεύθερο άκρο της από μια δύναμη P. Ως γνωστόν η ροπή που αναπτύσσεται είναι ίση με τη δύναμη P επί την εκάστοτε απόσταση x από το ελεύθερο άκρο της. Έτσι η ροπή κάμψης που αναπτύσσεται έχει την κατανομή που παρουσιάζεται στο σχήμα 2, όπου παίρνει τη μέγιστη τιμή της στο πακτωμένο άκρο (το πακτωμένο άκρο είναι στα αριστερά του σχήματος 1, στα δεξιά του σχήματος 2). Το σχήμα 4 δείχνει την παραμορφωμένη κατάσταση όπου μπορούμε να διακρίνουμε πως οι πάνω ίνες της δοκού εφελκύονται ενώ οι κάτω θλίβονται.

Οι ορθές τάσεις που αναπτύσσονται στη δοκό δίνονται από τη σχέση: $ {\sigma}= \frac{M(x) y}{I_z} $ και παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Στη σχέση αυτή έχουμε:

  • $ \ M(x) $: ροπή κάμψης στο σημείο x
  • $ \ I_z $: δευτεροβάθμια ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα της κάμψης ή ακριβέστερα τον λεγόμενο ουδέτερο άξονα διατομής (σχ.3 άξονας z)
  • $ \ y $: απόσταση του σημείου με τάση σ από τον ουδέτερο άξονα της διατομής

H μέγιστη τάση $ \ \sigma_{max} $ που ισούται με $ \frac{M_{max} y_{max}}{I} $ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο διαρροής μειωμένο κατά τον συντελεστή ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει αστοχία.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.