Science Wiki
Advertisement

Κίλικες

Cilices


Βορειοδυτική Κιλικία
Τρωάδα

Νοτιανατολική Κιλικία

- Ιστορικός λαός της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΗ ονομασία "Κίλικες" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με τις ονομασίες "Killaku"

Ιστορία[]

Οι Κίλικες ήταν λαοί της Μικράς Ασίας.

Διακρίνουμε δύο λαούς με την ονομασία αυτή:

1) τους Βορειοδυτικούς Κίλικες (ή Karkisa ή Γέργιθες)

Η χώρα τους ονομάζεται Κιλικία (σύμφωνα με τοπική παράδοση που σημειώνει ο Ηρόδοτος Ζ-91).

Η πρώτη αναφορά του ονόματος ανευρίσκεται στον Όμηρο στην Ιλιάδα Ζ΄397-415, όπου και αναφέρεται ως βασιλέας των Κιλίκων ("Κιλίκεσσ΄ άνδρεσσιν ανάσσων"), ο "μεγαλήτωρ" Ηετίων, πατέρας της Ανδρομάχης, συζύγου του Έκτορα[1].

O Στράβων αναφέρει ότι βασίλευαν δύο δυναστείες

2) τους Νοτιοανατολικούς Κίλικες

Επώνυμος ήρωας τους και γενάρχης τους ήταν ο Κίλιξ, ο γιος του Αγήνορα, αδελφός του Κάδμου και του Φοίνικα.

Το ότι οι Κίλικες αποτελούσαν κράμα Μικρασιατικών και «Σημιτικών» φυλών συνεχίζει να αποτελεί υπόθεση μερικών ερευνητών, χωρίς καμία ιστορική απόδειξη. Υπήρξε λαός πολεμικός και γι αυτό πολλές φορές έμειναν ανεξάρτητοι, έστω και αν η χώρα τους είχε καταληφθεί.

Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Βασιλειών (10:28,29) ο Σολομών εφοδιαζόταν ίππους από τους Κίλικες, τους οποίους στη συνέχεια εμπορευόταν σε περιοχές των Χετταίων και των Αραμαίων της Συρίας.

Υποσημειώσεις[]

  1. Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ' ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ' ἀγυιάς. εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ Σκαιάς, τῇ ἄρ' ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ, ἔνθ' ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος Ἠετίων ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ Θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ' ἄνδρεσσιν ἀνάσσων· τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ' Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. Ιλιάς, Ομήρου Ιλιάδα Ζ 397-415
  2. μετὰ δὲ τοὺς Λέλεγας τὴν ἑξῆς παραλίαν ᾤκουν Κίλικες καθ’ Ὅμηρον, ἣν νῦν ἔχουσιν Ἀδραμυττηνοί τε καὶ Ἀταρνεῖται καὶ Πιταναῖοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Καΐκου. διῄρηντο δ’ εἰς δύο δυναστείας οἱ Κίλικες, καθάπερ εἴπομεν, τήν τε ὑπὸ τῷ Ἠετίωνι καὶ τὴν ὑπὸ Μύνητι. [Perseus, Στράβωνος Γεωγραφικά]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.10ος, σελ.709.
  • David and Patt Alexander "Το εκπληκτικό Εγχειρίδιο της Βίβλου" , Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 1993, σελ.661.

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement