Science Wiki
Advertisement

Καθιερωμένον Πρότυπον

Standard Model, Καθιερωμένο Μοντέλο


Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Η Λαγρασιανή του Καθιερωμένου Σωματιδιακού Προτύπου.

Λαγρασιανή
Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Η Λαγρασιανή του Καθιερωμένου Σωματιδιακού Προτύπου.

Η Λαγρασιανή του Καθιερωμένου Σωματιδιακού Προτύπου.

Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Λαγρασιανή Καθιερωμένου Σωματιδιακού Προτύπου

- Μία Φυσική Θεωρία της Κβαντικής Φυσικής.

Εισαγωγή[]

Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι φυσικοί αντελήφθησαν την ανεπάρκεια της υπάρχουσας, μέχρι τότε, θεωρίας, ότι τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία αποτελείται η Ύλη είναι:

Πράγματι, δεκάδες νέα σωματίδια που άρχισαν να ανακαλύπτονται, φαίνονταν να είναι ακετά μικρότερα από τα μέχρι τότε θεωρούμενα ως στοιχειώδη.

Η θεωρία των κουάρκς των Gell-Mann και Zweig έλυσε αυτά τα προβλήματα. Κατά την διάρκεια των τριάντα τελευταίων ετών, η θεωρία που σήμερα είναι γνωστή σαν το "Καθιερωμένο Πρότυπο" των στοιχειωδών σωματιδίων και αλληλεπιδράσεων έχει σταδιακά μεγαλώσει και έγινε κοινά αποδεκτή με τις καινούριες αποδείξεις από τα πειράματα που έγιναν στους νεώτερους επιταχυντές σωματιδίων.

Στο Καθιερωμένο Πρότυπο υπάρχουν τρείς βασικές επιδράσεις (ορθότερα, αλληλεπιδράσεις), η δράση των οποίων στηρίζεται στην ανταλλαγή ορισμένων στοιχειωδών σωματιδίων που ονομάζονται σωματίδια-φορείς.

Αυτές είναι:

Η εμβέλεια της κάθε επίδρασης εξαρτάται από την μάζα του ανταλλασόμενου σωματιδίου: όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα τόσο μικρότερη είναι η εμβέλεια.

Τα σωματίδια-φορείς έχουν την ιδιαίτερη ιδιότητα ότι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και βάσει συγκεκριμένων κανόνων, μετατρέπονται σε ζεύγη ασταθών στοιχειωδών σωματιδίων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Εισαγωγικα[]

  • Griffiths, David J. "Introduction to Elementary Particles", John & Sons Inc, 1987, ISBN 0-471-60386-4
  • D.A. Bromley, "Gauge Theory of Weak Interactions", Springer, 2000, ISBN 3-540-67672-4
  • Gordon L. Kane, "Modern Elementary Particle Physics", Perseus Books, 1987, ISBN 0-201-11749-5

Advanced textbooks[]

  • Cheng, Ta Pei; Li, Ling Fong "Gauge theory of elementary particle physics" Oxford University Press, ISBN 0-19-851961-3
  • Donoghue, J. F.; Golowich, E.; Holstein, B. R. "Dynamics of the Standard Model", Cambridge University Press, ISBN 978-0521476522
  • O'Raifeartaigh, L. "Group structure of gauge theories", Cambridge University Press, ISBN 0-521-34785-8

Journal articles[]

  • S.F. Novaes, Standard Model: An Introduction, hep-ph/0001283
  • D.P. Roy, Basic Constituents of Matter and their Interactions — A Progress Report, hep-ph/9912523
  • Y. Hayato et al., Search for Proton Decay through p → νK+ in a Large Water Cherenkov Detector. Phys. Rev. Lett. 83, 1529 (1999).
  • Ernest S. Abers and Benjamin W. Lee, Gauge theories. Physics Reports (Elsevier) C9, 1–141 (1973).

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement