Science Wiki
Advertisement

Καλυδών

Calydon


Αιτωλία.

Αιτωλία.

Αιτωλία.

- Ιστορική πόλη της Αιτωλίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Καλυδώνα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Ίδρυση[]

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

Γεωγραφία[]

Η ακριβής θέση της είναι:

Ιστορία[]

Είναι πολύ πιθανόν να ταυτίζεται με την μυθική Οιχαλία που εκπόρθησαν οι Αργείοι-Μυκηναίοι (13ος Αιώνας π.Χ) και αποδόθηκε από τον μύθο στον Ηρακλή.

Φαίνεται ότι μετά την Μυκηναϊκή κατάληψη οι κάτοικοι εκδιώχθηκαν και ίδρυσαν την Οιχαλία της Κλασσικής Εποχής

Η Κλασσική Καλυδώνα τοποθετείται πλησίον του Εύηνου Ποταμού.

Την πόλη, σύμφωνα με τη μυθολογία, ίδρυσε ο Καλυδών, γιος του Αιτωλού και της Προνόης.

Η πρώτη πηγή για την ύπαρξη της πόλης είναι ο Όμηρος.

Κατά τους Πελοποννησιακούς πολέμους η Καλυδών διατήρησε για ένα διάστημα την αυτονομία της.

Το 390 π.Χ. προσχώρησε στην ένωση των Αχαϊκών πόλεων αλλά τελικά υποτάχθηκε στους Αιτωλούς.

Στη διάρκεια του πολέμου των Αιτωλών με τους Μακεδόνες η πόλη καταστράφηκε από τον Φίλιππο Ε'.

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος, μετά την ίδρυση της Νικόπολης, υποχρέωσε τους κατοίκους της Καλυδώνας να μετακομίσουν. Όλοι οι καλλιτεχνικοί θησαυροί της πόλης μεταφέρθηκαν στην Πάτρα.

Καλυδώνιος Κάπρος[]

Με την πόλη συνδέεται και ο σχετικός μύθος για τον Καλυδώνιο κάπρο.

Ο Καλυδώνιος Κάπρος στάλθηκε στην πόλη από τη θεά Αρτέμιδα για να εκδικηθεί τον βασιλέα Οινέα, που πρόσφερε θυσία σε όλους τους Θεούς πλην εκείνης.

Η χώρα υπέφερε από τις καταστροφές, που προξενούσε ο κάπρος και ο Μελέαγρος, γιος του Οινέα και της Αλθέας, προσκάλεσε όλους τους ήρωες της Εποχής μαζί και την Αταλάντη, κόρη του Αρκάδα Σχοινέα, στον αγώνα για την εξουδετέρωσή του.

Το έπαθλο για τον νικητή ήταν το δέρμα και η κεφαλή του θηρίου.

Το πρώτο πλήγμα ο κάπρος το δέχθηκε από την Αταλάντη όμως πρόλαβε κατασπάραξε τον Υλέα και τον Αγκαίο, πριν τον εξοντώσει ο Μελέαγρος.

Το έπαθλο τελικά δόθηκε στην Αταλάντη, πράγμα που δυσαρέστησε τους υπόλοιπους ήρωες.

Τότε οι αδελφοί της μητέρας του Μελέαγρου της αφαίρεσαν το έπαθλο.

Ο Μελέαγρος θύμωσε με αυτή τους την ενέργεια και φόνευσε τους θείους του, επιστρέφοντας το έπαθλο στην Αταλάντη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement