Science Wiki
Advertisement

Καταονία

Cataonia


Ιστορικός χάρτης της Κλασσικής Μικράς Ασίας.

Νεοχετταίοι
Συρία
Κιλικία

- Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Καταονία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Kanesh" ( ~ Νύσα).

Οι κατοικοι αποκαλούνται Καταονείς.

Εισαγωγή[]

Πεδινή χώρα της Μικράς Ασίας ανατολικά της Μελιτηνής μεταξύ του Αντιταύρου όρους και του Αμανού όρους προς τη Συρία.

Πολύ αρχαιότερα Καταονία ονομαζόταν και η περι του ορ. Ταύρου Καππαδοκία περιλαμβανομένης και της Μελιτηνής.

Γεωγραφία[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
 • Καταονία
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΣυνορεύει με τις εξής χώρες:

 • Β:
 • Ν:
 • Δ:
 • Α:

Μορφολογία[]

 • Οι σημαντικότερες οροσειρές της είναι:

Διαρρέεται από τους εξής ποταμούς:

 • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:

Δημογραφία[]

 • Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Ιστορία[]

Το 280 π.Χ. ο Μιθριδάτης Γ' ανέκτησε αυτή από το κράτος των Σελευκιδών και την ένωσε με τη Μεγάλη Καππαδοκία της οποίας και απετέλεσε διοικητικά μία από τις 10 επαρχίες της.

Επί ρωμαϊκής κατάκτησης ταυτίσθηκε με τη Μελιτηνή και επί Βυζαντινών χρόνων αποτέλεσε κατά μεγάλο μέρος το "Θέμα Λυκανδού".

Βραδύτερα τον Ι' αι. αφού κατακτήθηκε από τους Άραβες ονομάστηκε Σαρακηνή.

Σήμερα μεγάλο μέρος αυτής αποτελεί τη Διοίκηση του Καζάν υπαγόμενη στο νομό των Αδάνων.

Μέχρι το 1922 κατοικείτο κατά το πλείστον από Έλληνες και Αρμένιους οι οποίοι το 1923 προσέφυγαν στη Συρία και Ελλάδα.

Εκκλησιαστικά η περιοχή υπαγόταν στο "Πατριαρχείο Αντιοχείας" και αποτελούσε τη Μητρόπολη της Ειρηνουπόλεως.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

 • Ιστορικές Πόλεις Καταονίας
 • Καταονείς
 • Γαρσαυρίτιδα
 • Τυανίτιδα
 • Κιλικιακή Καππαδοκία
 • Καταονία
 • Μελιτινή
 • Μοριμηνή
 • Χαμανηνή
 • Σαραουηνή
 • Λαουιανσηνή
 • Σαργαραυσηνή
 • Κυβιστρίτιδα
 • Λευκή Ασσυρία

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement