Καταστροφή

destruction, devastation, disaster, catastrophe, ruin, undoing, ravage, wreckage, rack


Καταστροφή, ερήμωση, αφανισμός

- Μία διαδικασία.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Καταστροφή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "στροφή".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Catastrophe or catastrophic comes from the Greek κατά (kata) = down; στροφή (strophē)).

It may refer to:

 • Disaster, a devastating event, A general or specific event
 • The Asia Minor Catastrophe, a Greek name for the 1923 Greek defeat at the Greco-Turkish War (1919–1922) and the population exchange between Greece and Turkey after the defeat
 • The Chernobyl Catastrophe, a name of the 1986 Chernobyl disaster
 • Blue sky catastrophe, a type of bifurcation of a periodic orbit, where the orbit vanishes into the blue sky
 • Catastrophic failure, complete failure of a system from which recovery is impossible (e.g. a bridge collapses)
 • Abrupt climate change, Climatic catastrophe, forced transition of climate system to a new climate state at a rate which is more rapid than the rate of change of the external forcing
 • Cosmic catastrophe, thought experiment about what would happen if the sun were to suddenly disappear
 • Environmental disaster, Ecological catastrophe, a disaster to the natural environment due to human activity
 • Error catastrophe, extinction of an organism as a result of excessive mutations
 • Global warming, Impending climatic catastrophe, conjectured runaway climate change resulting from a rise in the average temperature of the Earth's climate system
 • Infrared catastrophe or infrared divergence is a situation in particle physics in which a particular integral diverges
 • Iron catastrophe, runaway melting of early earth's interior as a result of potential energy release from sinking iron and nickel melted by heat of radioactive decay
 • Late Bronze Age collapse
 • Malthusian catastrophe, prediction of a forced return to subsistence-level conditions once population growth has outpaced agricultural production
 • Mitotic catastrophe, an event in which a cell is destroyed during mitosis
 • Nedelin catastrophe or Nedelin disaster, launch pad accident at Baikonur test range of Baikonur Cosmodrome
 • Oxygen catastrophe, the biologically induced appearance of dioxygen (O2) in Earth's atmosphere
 • Runaway climate change or Climatic catastrophe, hypothesized runaway global warming when a tipping point is exceeded
 • Toba catastrophe hypothesis, hypothesis that the Toba supervolcanic eruption caused a global volcanic winter and 1,000-year-long cooling episode
 • Ultraviolet catastrophe, the prediction by classical physics that a black body will emit radiation at infinite power
 • Vacuum catastrophe, the discrepancy between theoretical and measured vacuum energy density in cosmology

 • Catastrophe theory, a theory by the French mathematician René Thom and the object of its study
 • For any system that seeks to minimize a function, only seven different local forms of catastrophe "typically" occur for four or fewer variables:
 1. Fold catastrophe
 2. Cusp catastrophe,
 3. Swallowtail catastrophe,
 4. Butterfly catastrophe,
 5. Elliptic umbilic catastrophe,
 6. Hyperbolic umbilic catastrophe, and
 7. Parabolic umbilic catastrophe.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.