Η Γήινη Επιφάνεια συναπαρτίζεται από δώδεκα διαμερίσματα.

Τρία ανήκουν, κατά το κύριο μέρος, στο Βόρειο Ημισφαίριο: Ευρασία, Βόρεια Αμερική, Αφρική
Τρία ανήκουν, κατά το κύριο μέρος, στο Νότιο Ημισφαίριο: Νότια Αμερική, Ωκεανία, Ανταρκτική.


Τρία ανήκουν, κατά το κύριο μέρος, στο Βόρειο Ημισφαίριο: Αρκτικός Ωκεανός, Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός, Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός,
Τρία ανήκουν, κατά το κύριο μέρος, στο Νότιο Ημισφαίριο: Ινδικός Ωκεανός, Νότιος Ατλαντικός Ωκεανός, Νότιος Ειρηνικός Ωκεανός.

All items (25)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.