Φυσικοί, το θείο γένος


Einstein Albert

Οι Φυσικοί θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ένα ξεχωριστό είδος ανθρώπων. Ενώ είχαν την τύχη να γνωρίσουν έστω και λίγη από την γνώση - εργαλείο με το οποίο ο Θεός κατασκεύασε τον Κόσμο, ωστόσο αυτό δεν τους ανέβασε ποτέ στην υπόληψη των συνανθρώπων τους.

All items (1162)

*
A
B
C
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.