Science Wiki
Advertisement

Κερσοβλέπτης

Thracian Kings


Οδρύσιοι

Κλασσική Εποχή Ηγεμόνες Κλασσικής Εποχής 4ος Αιώνας π.Χ.

Θράκη ‎Ηγεμόνες Θράκης Θράκες Αγαθοκλείδες
Σκυθία Ηγεμόνες Σκυθίας Δακία Ηγεμόνες Δακίας
Βοσπορανία Ηγεμόνες Βοσπορανίας
Μακεδονική Αυτοκρατορία Στρατιωτικοί Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Ηγεμόνες Μακεδονικής Αυτοκρατορίας
Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Στρατιωτικοί Αθήνας Πολιτικοί Αθήνας ΑθηναίοιΑττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Ασιατικός Πόντος Ηγεμόνες Ασιατικού Πόντου Μιθριδατίδες
Μυσία Ηγεμόνες Μυσίας
Βιθυνία Ηγεμόνες Βιθυνίας Δοιδαλσίδες
Καππαδοκία Ηγεμόνες Καππαδοκίας Αριαραθίδες
Παφλαγονία Ηγεμόνες Παφλαγονίας Πυλαμαινίδες
Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Περσικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας Πρίγκιπες Περσικής Αυτοκρατορίας Πέρσες
Ρώμη Ηγεμόνες Ρώμης Στρατιωτικοί Ρώμης Πολιτικοί Ρώμης Ρωμαίοι

- Βασιλέας της Οδρυσίας Θράκης (359 - 341 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Κλασσική Εποχή, 5ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Το όνομα "Κερσοβλέπτης" ενδέχεται να συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]"

Γενεαλογία[]

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ο Κερσοβλέπτης ήταν βασιλέας των Οδρυσών της Θράκης

Όταν ο πατέρας του Κότυς Α' δολοφονήθηκε, ο Κερσοβλέπτης ήταν ο νόμιμος διάδοχος του, αλλά ήταν σε πολύ μικρή ηλικία και δημιουργήθηκαν έριδες από τα αδέλφια του.

Τέλος το βασίλειο μοιράστηκε ανάμεσα στα τρείς αδελφούς,

Το 357 π.Χ. ο Βηρισάδης πεθαίνει και ο Κερσοβλέπτης εισβάλλει σε αυτό αλλά και στου Αμαδόκου χωρίς επιτυχία.

Ανανέωσε την συμμαχία με τους Αθηναίους, η οποία είχε παραβιαστεί όταν εισέβαλε στα βασίλεια των αδελφών του.

Αργότερα, οι Αθηναίοι συνήψαν συμμαχία με τον Φίλιππο εγκαταλείποντας τον Κερσοβλέπτη.

Ο Φίλιππος είχε καταλάβει τις Μαρώνεια και Άβδηρα που ανήκαν στο βασίλειο του Αμαδόκου, ο Αμάδοκος αργότερα συμμάχησε με τον Φίλιππο και τον βοήθησε κατά του Κερσοβλέπτου, όπως παρομοίως έπραξε και ο υιός του Αμάδοκος Γ'.

Το 352 π.Χ., όταν ο Φίλιππος εισέβαλε στην Προποντίδα και κατέλαβε το Ηραίο Τείχος, ο Κερσεβλέπτης έσπευσε να συνάψει συνθήκη μαζί του.

Ο 347 π.Χ. ο Φίλιππος παρά την συμμαχία που υπήρχε κατέλαβε πόλεις της σημερινής Ανατολικής Θράκης αναγκάζοντας τον Κερσοβλέπτη να αναγνωρίσει την κυριαρχία του και να δώσει τον υιο του όμηρο.

Όταν ο Φίλιππος άρχισε πόλεμο με την Αθήνα, ο Κερσοβλέπτης ανεξαρτοποιήθηκε και πολέμησε επί τριετία τους Μακεδόνες. Το 343 π.Χ. ηττήθηκε και υποτάχθηκε πλήρως στον Φίλιππο.

Μετά τον θάνατο του το 341 π.Χ. ο Φίλιππος εισβάλλει στην Οδρύσια Θράκη και την ενσωματώνεται στην Μακεδονία.

Ο Κερσοβλέπτης είχε συζευχθεί με Ελληνίδα και μαζί απέκτησε τέσσερις υιους,

  • τον Τήρη,
  • τον Μηδίστα,
  • τον Ιόλαο και
  • τον Ποσειδώνα.

Η αδελφή του συζεύχθηκε τον Αθηναίο στρατηγό Χαρίδημο, που βρισκόταν αποσπασμένος στην Θράκη.

Είχε κόψει χάλκινα νομίσματα που στην μία όψη είχαν γυναικεία κεφαλή με σφενδόνη στην κόμη και στην άλλη αγγείο με την επιγραφή ΚΕΡ'.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Ιστορία της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 54 μ.Χ., Τυπογραφείο Αλευρόπουλου, Εν Αθήναις 1932
  • Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, 1994, ISBN 960-85609-O-X

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement