Science Wiki
Advertisement

Κεφάλαιον

capital


Οικονομία Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης Κλάδοι Οικονομολογίας Νόμοι Οικονομολογίας Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης Χρηματιστήρια Γης
Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Μεγέθη Οικονομικά Παράδοξα Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες‎ Οικονομικές Θεωρίες Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης Νόμοι Οικονομίας

Οικονομία Οικονομολογία
Μακροοικονομία Μικροοικονομία Οικονομετρία
Οικονομικοί Τομείς Γεωργία Βιομηχανία Εμπορία
Οικονομική Φάση Οικονομική Κρίση Δανεισμός Εταιρεία Επιχειρηματικότητα Χρήμα Αξιόγραφο Νόμισμα Συνάλλαγμα Τράπεζα Χρηματιστήριο Εταιρική Μετοχή
Χρηματιστήρια Γης Τράπεζες Γης Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Παράδοξα‎ Οικονομικά Φαινόμενα‎ Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες Οικονομικές ΘεωρίεςΟικονομικές Καταστάσεις‎ Οικονομικές Πράξεις‎
Οικονομολόγοι Γης‎

Είναι

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κεφάλαιο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κεφαλή".

Εισαγωγή[]

Η λέξη αυτή προσδιορίζει μια σειρά από παρεμφερείς έννοιες, από τις οποίες η περισσότερο κατανοητή είναι η έννοια του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ανεξάρτητα με το αν είναι χρηματικό ή όχι, που αποφέρουν εισόδημα αν χρησιμοποιηθούν, είτε για δανεισμό είτε για ενοικίαση είτε για επένδυση, στον κάτοχό τους.

Πρωταρχικός παράγοντας δημιουργίας του κεφαλαίου είναι η ανθρώπινη εργασία, η νομοθεσία όμως προβλέπει ότι είναι δυνατή η απόκτηση κεφαλαίου με κληρονομική μεταβίβαση.

Τη μεγάλη του σημασία για την παραγωγή φαίνεται ότι την απέκτησε από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Από την εποχή εκείνη αρχίζει να γίνεται κυριαρχικός παράγοντας κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Σήμερα τα χρησιμοποιούμενα κεφάλαια μιας επιχείρησης χωρίζονται σε πάγια και κυκλοφοριακά. Πάγια ονομάζουμε τα κεφάλαια που είναι επενδυμένα σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ή μηχανήματα, ενώ τα κυκλοφοριακά αποτελούνται από το σύνολο των εμπορευμάτων στη διάθεση της επιχείρησης. Διακρίνουμε επίσης και τα διαθέσιμα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούνται από τα βρισκόμενα στη διάθεση της επιχείρησης "μετρητά".

Τα τελευταία έτη, για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών, παρατηρείται, ιδιαίτερα από την εποχή που το κεφάλαιο απέκτησε βάσει του νόμου δική του προσωπικότητα, τάση συγκέντρωσης των κεφαλαίων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση των κατιουσών δαπανών της παραγωγής και τη δημιουργία μονοπωλίων. Έτσι δημιουργήθηκαν οι υδροκεφαλικές ενώσεις κεφαλαίου, που ονομάζονται καρτέλ και τραστ.

Κεφάλαιο επίσης ονομάζουμε το τμήμα του βιβλίου ή του συγγράμματος που, εξ' αιτίας της ενότητας των εννοιών που παρουσιάζει, δεν μπορεί να διασπασθεί και αποτελεί ενιαίο οργανικό τμήμα αλλά που διατηρεί και κάποια αυτοτέλεια μέσα στο σύνολο της έννοιας που επεξεργάζεται και ερευνά το όλο σύγγραμμα.

Με τον τίτλο "Κεφάλαιο" είναι γνωστό και το σύγγραμμα του Κάρολου Μαρξ και Φρ. Έγκελς που αποτελεί και το βασικό πυρήνα της κομμουνιστικής ιδεολογίας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement