Science Wiki
Advertisement

Κλασσική Μηχανική

Classical Mechanics


Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα Φυσικής

Ισαάκ Νεύτων

2ος Νόμος Νεύτωνα Ισαάκ Νεύτων

Κβαντική Μηχανική Κλασσική Μηχανική

- Ένας Επιστημονικός Κλάδος της Κλασσικής Φυσικής

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κλασσική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κλάση".

Εισαγωγή[]

Η Κλασσική Μηχανική εκκίνησε ιστορικά ως μελέτη της παρατηρούμενης συμπεριφοράς των υλικών σωμάτων.

Βασικά αναζητούνται οι αιτίες (Επιδράσεις που προκαλούν τα διάφορα φαινόμενα και συμπεριφορές της ύλης και έτσι εισήχθη το φυσικό μέγεθος "Δύναμη".

Η Κλασσική Μηχανική διακρίνεται σε δύο κυρίως κλάδους:

Η μελέτη κινουμένων συστημάτων αναφέρεται συχνά και ως "Νευτώνεια Μηχανική" (από τον βασικό θεμελιωτή της τον Νεύτωνα και τους περίφημους νόμους του).

Η Κλασσική Μηχανική παρέχει ικανοποιητικά ακριβή αποτελέσματα όσον αφορά τον Μακρόκοσμο (δηλ. στο πεδίο της καθημερινής ζωής).

Αντίθετα,

Προφανώς, η Κλασσική Μηχανική εξακολουθεί να είναι χρήσιμη διότι:

 • (i) είναι πολύ απλούστερη και ευκολότερη στην χρήση της από τις άλλες θεωρίες και
 • (ii) έχει μεγάλο πεδίο όπου μπορεί να εφαρμοσθεί κατά προσέγγιση δίδοντας αποτελέσματα πολύ κοντά στο πείραμα.

Η Κλασσική Μηχανική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κίνηση σωμάτων στην ανθρώπινη κλιμακα (όπως σβούρες και μπάλες), πολλά αστρονομικά σώματα (όπως πλανήτες και γαλαξίες), ακόμα και ορισμένα μικροσκοπικά αντικείμενα (όπως οργανικά μόρια).

Τον κυρίαρχο ρόλο στην δομή της Κλασσικής Μηχανικής κρατούν οι μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου.

Θεματολογία[]

Οι κυριότεροι τομείς της είναι:

Επίσης τεχνολογικές εφαρμογές όπου έχει επίδραση είναι:

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • The Feynman Lectures on Physics των Feynman, Leighton, Sands, τόμος ΙI, (κεφάλαιo 19) και τόμος Ι, (κεφάλαιο 26) Addison-Wesley Pub. Co. [Το δεύτερο είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μέσα στην εκπληκτική τρίτομη σειρά των βιβλίων του Feynman, με στόχο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, την ψυχαγωγία του αναγνώστη. ]
 • QED του Feynman, Εκδόσεις Τροχαλία [Ένα όμορφο εκλαϊκευτικό βιβλίο, όπου εκτός από την παρουσίαση μιας συναρπαστικής θεωρητικής εργασίας, της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, προσφέρει μια απολαυστική περιγραφή των διαγραμμάτων του Feynman, από τον ίδιο τον εμπνευστή τους.]
 • Θεωρητική Μηχανική IΙ του Φ. Χατζηιωάννου, σημειώσεις-φωτοτυπία. [Μια συνοπτική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά και ουσιαστική ανάλυση της Αναλυτικής Μηχανικής.]
 • Κλασσική Μηχανική του T.W.B. Kibble, 2η έκδοση, ΟΕΔΒ. [Το τελευταίο μέρος του βιβλίου ασχολείται με διάφορα σχετικά πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία λύνονται στο πλαίσιο της Αναλυτικής Μηχανικής.]
 • Mechanics των Landau, Lifshitz, 3η έκδοση, Course of Theoretical Physics, τόμος 1, Butterworth-Heinenann. [Ένα λακωνικό, αυστηρό και διαισθητικό βιβλίο γραμμένο από έναν μαιτρ της Θεωρητικής Φυσικής.]
 • Principles of Mechanics των Synge and Griffith, Mc Graw-Hill [Κλασσικό εγχειρίδιο Μηχανικής. Το τμήμα του βιβλίου που ασχολείται με την Αναλυτική Μηχανική είναι εξαιρετικό. Το επίπεδο του βιβλίου είναι κατάλληλο για προπτυχιακούς φοιτητές.]
 • Classical Mechanics - A Modern Perspective των Barger and Olsson Mc Graw Hill. [Ένα εγχειρίδιο Μηχανικής προπτυχιακού επιπέδου, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Περιέχει ένα πολύ καλό κεφάλαιο που πραγματεύεται τη Νευτώνεια Κοσμολογία. Ο φορμαλισμός της Αναλυτικής Μηχανικής παρουσιάζεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.]
 • Classical Mechanics του Goldstein, 2η έκδοση, Addison-Wesley Pub. Co. [Ένα από τα κλασσικά εγχειρίδια Μηχανικής που χρησιμοποιείται ευρέως και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πολλές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο αλλά και μια πλούσια συλλογή άλυτων ασκήσεων. Υπάρχει μεταφρασμένο και στα ελληνικά (σε καθαρεύουσα).]
 • Mathematical Methods of Classical Mechanics του V. I. Arnold, 2η έκδοση, Springer. [Μια σύγχρονη γεωμετρική προσέγγιση της Μηχανικής για τον αναγνώστη που αρέσκεται στη μαθηματική περιγραφή των φυσικών εννοιών, παρουσιαζόμενη με μια ιδιαίτερα διαισθητική ανάλυση.]
 • Classical Mechanics - A Contemporary Approach των Jose and Saletan, Cambridge University Press. [Επανέκδοση του κλασσικού και εξαντλημένου βιβλίου των Saletan and Cromer. Στην νέα έκδοση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρική θεώρηση της Μηχανικής. Μπορεί κανείς επίσης να βρει μια καλή εισαγωγή στη Μη-Γραμμική Δυναμική. Το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στις συμμετρίες είναι εξαίρετο. Το επίπεδο είναι κατάλληλο για προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement