Κλειστή Διαφορική Μορφή

Closed Differential Form


Διαφορική Μορφή

Διαφορική Μορφή

- Ένα Μαθηματικό Δόμημα

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Διαφορική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Διαφόριση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In mathematics, especially vector calculus and differential topology, a closed form is a differential form α whose exterior derivative is zero ( = 0), and an exact form is a differential form that is the exterior derivative of another differential form β. Thus, an exact form is in the image of d, and a closed form is in the kernel of d.

For an exact form α, α = for some differential form β of one-lesser degree than α. The form β is called a "potential form" or "primitive" for α. Since d2 = 0, β is not unique, but can be modified by the addition of the differential of a two-step-lower-order form.

Because d2 = 0, any exact form is automatically closed. The question of whether every closed form is exact depends on the topology of the domain of interest. On a contractible domain, every closed form is exact by the Poincaré lemma. More general questions of this kind on an arbitrary differentiable manifold are the subject of de Rham cohomology, which allows one to obtain purely topological information using differential methods.

Examples[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The simplest example of a form which is closed but not exact is the 1-form "dθ" (quotes because it is not the derivative of a globally defined function), defined on the punctured plane which is locally given as the derivative of the argument—note that argument is locally but not globally defined, since a loop around the origin increases (or decreases, depending on direction) the argument by 2π, which corresponds to the integral:

and for general paths is known as the winding number.

The differential of the argument is however globally defined (except at the origin), since differentiation only requires local data and different values of the argument differ by a constant, so the derivatives of different local definitions are equal; this line of thought is generalized in the notion of covering spaces.

Explicitly, the form is given as:

which is not defined at the origin. This can be computed from a formula for the argument, most simply via arctan(y/x) (y/x is the slope of the line passing through (x,y), and arctan converts slope to angle), recognizing 1/(x2+y2) as corresponding to the derivative of arctan, which is 1/(x2+1) (these agree on the line y=1). While the differential is correctly computed by symbolically differentiating this expression, this formula is only strictly correct on the halfplane x>0, and properly one must use a correct formula for the argument.

This form generates the de Rham cohomology group meaning that any closed form is the sum of an exact form and a multiple of where

accounts for a non-trivial contour integral around the origin, which is the only obstruction to a closed form on the punctured plane (locally the derivative of a potential function) being the derivative of a globally defined function.

Examples in low dimensions[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Differential forms in R2 and R3 were well known in the mathematical physics of the nineteenth century. In the plane, 0-forms are just functions, and 2-forms are functions times the basic area element dxdy, so that it is the 1-forms

that are of real interest. The formula for the exterior derivative d here is

where the subscripts denote partial derivatives. Therefore the condition for to be closed is

In this case if h(x,y) is a function then

The implication from 'exact' to 'closed' is then a consequence of the symmetry of second derivatives, with respect to x and y.

The gradient theorem asserts that a 1-form is exact if and only if the line integral of the form depends only on the endpoints of the curve, or equivalently, if the integral around any smooth closed curve is zero.

Vector field analogies[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

On a Riemannian manifold, or more generally a pseudo-Riemannian manifold, k-forms correspond to k-vector fields (by duality via the metric), so there is a notion of a vector field corresponding to a closed or exact form.

In 3 dimensions, an exact vector field (thought of as a 1-form) is called a conservative vector field, meaning that it is the derivative (gradient) of a 0-form (function), called the scalar potential.

A closed vector field (thought of as a 1-form) is one whose derivative (curl) vanishes, and is called an irrotational vector field.

Thinking of a vector field as a 2-form instead, a closed vector field is one whose derivative (divergence) vanishes, and is called an incompressible flow (sometimes solenoidal vector field).

The concepts of conservative and incompressible vector fields generalize to n dimensions, because gradient and divergence generalize to n dimensions; curl is defined only in three dimensions, thus the concept of irrotational vector field does not generalize in this way.

Poincaré lemma[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The Poincaré lemma states that if B is an open ball in Rn, any smooth closed p-form ω defined on B is exact, for any integer p with 1 ≤ pn.[1]

Translating if necessary, it can be assumed that the ball B has centre 0. Let αs be the flow on Rn defined by αsx = esx. For s ≤ 0 it carries B into itself and induces an action on functions and differential forms. The derivative of the flow is the vector field X defined on functions f by Xf = dsf)/ds|s = 0: it is the radial vector field r∂/∂r = ∑ xi ∂/∂xi. Often it is convenient to write the flow multiplicatively as a function of t = es, setting βt = αs, so that βtx = t x. Only if 0 < t ≤ 1 will βt carry B into itself. The derivative of the flow on forms defines the Lie derivative with respect to X given by LX ω = dsω) /ds|s=0. In particular

so by the chain rule

Since αs commutes with the exterior derivative d, so does the Lie derivative LX. Moreover if ιX denotes interior multiplication or contraction by the vector field X, then by Cartan's formula

Now define

Then h commutes with LX, since LX commutes with αs and βt. Furthermore h commutes with d.

It also has the important property that

by the fundamental theorem of calculus since

Now set k = h ∘ ιX. Then

Thus

(In the language of homological algebra, k is a "contracting homotopy".)

It now follows that if ω is closed, so that dω = 0, then d(kω) = (dk + kd)ω = ω, so that ω is exact and the Poincaré lemma is proved.

The same method applies to any open set in Rn that is star-shaped about 0, i.e. any open set containing 0 and invariant under βt for 0 < t < 1.

Example. In two dimensions the Poincaré lemma can be proved directly for closed 1-forms and 2-forms as follows.[2]

If ω = p dx + q dy is a closed 1-form on (a,b) × (c,d), then py = qx. If ω = df then p = fx and q = fy.

Set

so that gx = p. Then h = fg must satisfy hx = 0 and hy = qgy. The right hand side here is independent of x since its partial derivative with respect to x is 0.

So:

and hence:

Similarly if Ω = r dxdy then Ω = d(a dx + b dy) with bxay = r. Thus a solution is given by a = 0 and

Formulation as cohomology[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

When the difference of two closed forms is an exact form, they are said to be cohomologous to each other. That is, if ζ and η are closed forms, and one can find some β such that

then one says that ζ and η are cohomologous to each other. Exact forms are sometimes said to be cohomologous to zero. The set of all forms cohomologous to a given form (and thus to each other) is called a de Rham cohomology class; the general study of such classes is known as cohomology. It makes no real sense to ask whether a 0-form (smooth function) is exact, since d increases degree by 1; but the clues from topology suggest that only the zero function should be called "exact". The cohomology classes are identified with locally constant functions.

Using contracting homotopies similar to the one used in the proof of the Poincaré lemma, it can be shown that de Rham cohomology is homotopy-invariant. Non-contractible in general have non-trivial de Rham cohomology. For instance, on the circle S1, parametrized by t in [0, 1], the closed 1-form dt is not exact.

Application in electrodynamics[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In electrodynamics, the case of the magnetic field produced by a stationary electrical current is important.

There one deals with the vector potential of this field.

This case corresponds to k=2, and the defining region is the full The current-density vector is

It corresponds to the current two-form

For the magnetic field one has analogous results: it corresponds to the induction two-form and can be derived from the vector potential , or the corresponding one-form ,

Thereby the vector potential corresponds to the potential one-form

The closedness of the magnetic-induction two-form corresponds to the property of the magnetic field that it is source-free:   i.e. there are no magnetic monopoles.

In a special gauge, , this implies for i = 1, 2, 3

(Here is a constant, the magnetic vacuum permeability.)

This equation is remarkable, because it corresponds completely to a well-known formula for the electrical field , namely for the electrostatic Coulomb potential of a charge density . At this place one can already guess that

  • and
  • and
  • and

can be unified to quantities with six rsp. four nontrivial components, which is the basis of the relativistic invariance of the Maxwell equations.

If the condition of stationarity is left, on the l.h.s. of the above-mentioned equation one must add, in the equations for to the three space coordinates, as a fourth variable also the time t, whereas on the r.h.s., in the so-called "retarded time",   must be used, i.e. it is added to the argument of the current-density. Finally, as before, one integrates over the three primed space coordinates. (As usual c is the vacuum velocity of light.)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Flanders, Harley (1989), Differential forms with applications to the physical sciences, New York: Dover Publications, ISBN 978-0-486-66169-8 .
  • Warner, Frank W. (1983), Foundations of differentiable manifolds and Lie groups, Graduate Texts in Mathematics, 94, Springer, ISBN 0-387-90894-3 
  • Napier, Terrence; Ramachandran, Mohan (2011), An introduction to Riemann surfaces, Birkhäuser, ISBN 978-0-8176-4693-6 

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.