Κληρονομία

heritage, legacy


  1. Είναι η περιουσία που διαμοιράζεται μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη της
  2. (μεταφορικά) ιδιότητα ή γνώμη που μεταβιβάζεται σε απογόνους.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Κληρονομία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κλήρος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η έννοια της κληρονομίας, όπως και η έννοια της διαθήκης, είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας.

Στις χώρες όπου η κτήση και η κατοχή περιουσίας αποτελεί αναντίρρητο δικαίωμα του ανθρώπου, αναγνωρίζεται και η σύμφωνα με τη βούληση του καθένα διάθεσή της.

Δεδομένου ότι με το θάνατο ενός ανθρώπου δεν εξαφανίζονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, η μεταβίβαση της περιουσίας θεωρείται πράξη που ικανοποιεί την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Μετά το θάνατο του κληρονομούμενου, ο κληρονόμος αποκτά αυτοδίκαια την κληρονομία, ο νόμος όμως του προσφέρει τη δυνατότητα να της αποδοχής ή να της αποποίησης.

Από τη στιγμή που θα αποδεχτεί την κληρονομία, το κληρονομικό δικαίωμα γίνεται οριστικό.

Στη νομική επιστήμη χρησιμοποιούμε τους όρους κληρονομική αναξιότητα, σχολάζουσα κληρονομία, και δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.