FANDOM


Κλιματική Αλλαγή

Climate-Change


Global-Temperatures-01-goog

Κλιματική Αλλαγή θερμοκρασίας

Climate-Change-01-goog

Κλιματική Αλλαγή

Climate-Change-001-goog

Κλιματική Αλλαγή Φαινόμενο Θερμοκηπίου

- Ένα Κλιματικό Φαινόμενο.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Κλιματική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κλίμα".

ΕισαγωγήEdit

Η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή στον πλανήτη Γη οφείλεται εν μέρει στις δραστηριότητες του Ήλιου και του ανθρώπου και οι επιπτώσεις της θα διαρκέσουν αρκετούς αιώνες.

Πλημμύρες, ξηρασία και τυφώνες είναι οι ορατές συνέπειες.

ΣυνέπειεςEdit

  • Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί από 1,1 έως 6,4 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με πιθανότερη μια άνοδο κατά 1,8 έως 4 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με τα μέτρα που θα ληφθούν. Το φαινόμενο είναι αναπόφευκτο και θα διαρκέσει έως και μια χιλιετία. Στη προηγούμενη έκθεσή του το 2001, το IPCC πρόβαλε αύξηση από 1,4 έως 5,8 βαθμούς Κελσίου.
  • Η στάθμη των ωκεανών θα ανέβει έως το τέλος του αιώνα κατά 18 έως 59 εκατοστά, σε σχέση με το 1990, αν και η άνοδος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση που τακεί το κάλυμμα πάγου στην Ανταρκτική και τη Γροιλανδία. Το 2001, το IPCC προέβλεπε άνοδο κατά 9 έως 88 εκατοστά.
  • Η δραστηριότητα των τροπικών κυκλώνων και τυφώνων θα ενταθεί, με πιθανότητα 66%.
  • Το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα το κάλυμμα επιπλέοντος πάγου θα εξαφανίζεται το καλοκαίρι από την Αρκτική. Ξηρασίες αναμένονται με αυξημένη συχνότητα σε όλο τον πλανήτη.

Ο ρόλος του ΗλίουEdit

Η καταγραφή των χαρακτηριστικών του γήινου κλίματος, διαπιστώνει πολλές διακυμάνσεις που συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα, αλλά οι φυσικές διαδικασίες που συνδέουν τον Ήλιο και το κλίμα μας δεν έχουν ακόμα κατανοηθεί.

Οι δορυφόροι έχουν μετρήσει πως έχει μεταβληθεί η ακτινοβολία του Ήλιου κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, και τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδεθούν με υψηλής ακρίβειας καταγραφές της γήινης θερμοκρασίας κατά το ίδιο διάστημα με σκοπό να φωτίσουν το πρόβλημα.

Αλλά είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε τα ηλιακά φαινόμενα από τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μας δρώντας σε διαφορετικές κλίμακες χρόνου, όπως είναι οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις και η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Για παράδειγμα η πιο πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας του Ήλιου κατά τον εντεκαετή κύκλο της αντιστοιχούσε σε μια καταγραφείσα αύξηση θερμοκρασίας κατά 0,1ο C. Όμως ως αντιστάθμισμα, οι εκρήξεις των ηφαιστείων El Chichon και Pinatubo, έψυξαν την Γη κατά 0,2ο C, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι φανερή λοιπόν η συμμετοχή κάθε παράγοντα ξεχωριστά στην μεταβολή της θερμοκρασίας.

Μια νέα μελέτη προτείνει να θεωρηθεί ο Ήλιος ως υπεύθυνος για το μισό και πλέον της καταγραφείσας αύξησης θερμοκρασίας κατά 0,3ο C, που παρατηρήθηκε από το 1989 μέχρι σήμερα, και αποδόθηκε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ωστόσο υπάρχουν αντιρρήσεις. "Η μελέτη αυτή είναι πολύ αμφισβητούμενη," λέει η Judith Lean. "Στηρίζεται στη συρραφή δεδομένων της ηλιακής ακτινοβολίας, που καταγράφηκαν από διαφορετικά όργανα ευρισκόμενα σε διαφορετικά διαστημικά οχήματα. Επειδή οι καταγραφές δεν στηρίζονται στην ίδια απόλυτη κλίμακα, πρέπει να γίνει ένας συγχρονισμός των ρυθμίσεων των οργάνων αυτών, για να είναι αξιόπιστες οι καταγραφές τους που απεικονίζουν την μακροχρόνια τάση της θερμοκρασίας. Μεταβολές στις ευαισθησίες των συσκευών, πρέπει επίσης να διευκρινιστούν, ώστε να αποφευχθούν εσφαλμένες καταγραφές θερμοκρασίας. Επειδή λοιπόν η πρόσφατη μελέτη δεν έλαβε τους παράγοντες αυτούς υπ όψιν, δεν είναι και αξιόπιστη" καταλήγει η Judith Lean.

Η Dr Lean αναφέρει στη συνέχεια μια άλλη μελέτη, η οποία επεξεργάστηκε κατά διαφορετικό τρόπο τα διάφορα δεδομένα για την ηλιακή δραστηριότητα, και έλαβε υπ' όψιν τις μεταβολές στις κλίμακες των οργάνων μέτρησης. Το συμπέρασμα τώρα ήταν ότι δεν είχαμε καμιά αύξηση της ακτινοβολίας του Ήλιου κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές με αυτό που θα ανέμεναν οι φυσικοί που ασχολούνται με την ηλιακή δραστηριότητα, στηριζόμενοι σε όσα ξέρουμε για τον ηλιακό μαγνητισμό.

Οι ηλιακές κηλίδες, οι οποίες είναι μαγνητικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας του Ήλιου, αυξομειώνουν την συνολική ακτινοβολία. Ανεξάρτητες όμως μετρήσεις των ηλιακών αυτών σχηματισμών, δεν μας έχουν δώσει στοιχεία ότι είχαμε καμιά αυξητική τάση κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από άλλες ανεξάρτητες ενδείξεις της ηλιακής συμπεριφοράς που έχουν καταγραφεί με πιστότητα. Η μελέτη αυτή συνεπώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας δεν αποτελούν σημαντική αιτία για την παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

"Και άλλοι ισχυρισμοί κατά τα τελευταία χρόνια, μεγαλοποίησαν επίσης τον ρόλο του Ήλιου στην αλλαγή του κλίματος" λέει η Judith Lean. Ως παράδειγμα αναφέρει μια μελέτη του 1991, η οποία ανέφερε μια στενή σχέση μεταξύ της πραγματικής διάρκειας του ηλιακού κύκλου (η οποία είναι κατά μέσον όρο 11 χρόνια, αλλά ποικίλλει μεταξύ 9 και 15 ετών) και της επιφανειακής θερμοκρασίας του Βορείου ημισφαιρίου κατά τον 20ο αιώνα. Αν ήταν σωστή θα σήμαινε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα με την παραγωγή των αερίων θερμοκηπίου, δεν θα είχε αμελητέα συνεισφορά στην παρατηρηθείσα αύξηση της θερμοκρασίας από το 1885 κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου.

Η περαιτέρω όμως συλλογή στοιχείων που αφορούσε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, η οποία περιλάμβανε και την προβιομηχανική περίοδο, έχει ξεκαθαρίσει κάπως το θέμα της σύνδεσης της ηλιακής δραστηριότητας και του κλίματος.

"Θερμοκρασιακές μεταβολές συσχετισμένες με την ηλιακή δραστηριότητα είναι πράγματι φαινομενικές κατά την προηγούμενη χιλιετία" αναφέρει η Dr Lean, "αλλά είναι τυπικά της τάξης των 0,2 έως 0,5 βαθμών Κελσίου σε χρονικές περιόδους εκατοντάδων ετών.

Από το 1885 η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης που οφείλεται στις αλλαγές της ηλιακής δραστηριότητας πιστεύουμε ότι είναι μικρότερη από 0,25 βαθμούς Κελσίου."

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.