Science Wiki
Advertisement

Κοινωνία

society


Διαστρωμάτωση Ιεραρχία

Κοινωνική Ευθύνη
"Qualis rex, talis grex". "As is the king so is the herd". Λατινική φράση που σημαίνει "Οίος ο βασιλεύς, τοιάδε και η αγέλη" (δηλαδή των υπηκόων). Αυτή η φράση δηλώνει ότι το ήθος των κυβερνώντων είναι συνήθως ανάλογο με το ήθος των κυβερνωμένων.

Διαστρωμάτωση

Διαστρωμάτωση Ιεραρχία

Βιολογική Πολυπλοκότητα
Βιόσφαιρα Βιοΰλη Κοινωνία Αγέλη
Έμβιο Ον Βιολογικό Σύστημα Βιολογικό Όργανο Βιολογικός Ιστός Βιοκύτταρο Βιοργανίδιο
Βιομακρομόριο Βιομόριο
Μόριο Άτομο

Πολιτική Κοινωνία

Με τον όρο κοινωνία χαρακτηρίζουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων που διαβιούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Επίσης με την ίδια λέξη μερικές φορές αποδίδεται το σύνολο των ανθρώπων πάνω στη Γη.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κοινωνία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κοινότητα".

Περιγραφή[]

Το σύνολο των ανθρώπινων όντων και των ζώων καθώς και οι σχέσεις που διέπουν το σύνολο αυτό.

Ο άνθρωπος, από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισης του, οδηγήθηκε σε επικοινωνία με τους όμοιούς του. Αυτό έγινε για τον απλούστατο λόγο ότι μόνος του ήταν αδύνατο να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Οι δυσκολίες μπορούσαν να υπερκερασθούν ευκολότερα με τη συλλογική αντιμετώπιση.

Ο Αριστοτέλης, δίνοντας το χαρακτηρισμό του ανθρώπου, είπε πως αυτός είναι "ζώον πολιτικόν, κοινωνικόν". Κανένας δεν είναι σε θέση να ζήσει εντελώς μόνος του, αποκομμένος από τον κόσμο, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συντηρηθεί στη ζωή, τουλάχιστον από άποψη βιολογική.

Από την ίδια άποψη, δημιουργήθηκε και η κοινωνία των ζώων, που διαφέρει απ' αυτή των ανθρώπων στο ότι δεν εξελίσσεται και βασίζεται αποκλειστικά στο ένστικτο της επιβίωσης.

Αντίθετα, η ανθρώπινη κοινωνία είναι κάτι που διαρκώς μεταβάλλεται, τελειοποιείται και, πάνω από όλα διέπεται από μια συγκεκριμένη λογική, τη λογική του ανθρώπινου μυαλού.

Διέπεται, η κοινωνία των ανθρώπων, από διάφορους νόμους και κανόνες, γραπτούς ή εθιμικούς που διευκολύνουν τη συμβίωση.

Οι νόμοι αυτοί ανταποκρίνονται κάθε φορά στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιόδου και συνήθως εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ομάδας εκείνης που κυριαρχεί πάνω στους υπόλοιπους.

Κάθε κοινωνία δέχεται τις επιδράσεις της τεχνικής προόδου και της πνευματικής εξέλιξης πράγματα που συντελούν στην αλλαγή ορισμένων κανόνων και νόμων της.

Άλλες αντιλήψεις υπήρχαν π.χ. για την ηθική στην Αρχαιότητα, άλλες στο μεσαίωνα, άλλες στην Αναγέννηση κι άλλες σήμερα. Έτσι, έχει αλλάξει και η συμπεριφορά πάνω σ' αυτό το θέμα.

Αντίθετα, στην κοινωνία των ζώων υπήρχε και υπάρχει ακόμα μια γενική αλήθεια. Αυτή που λέει ότι επιβιώνει μόνο ο δυνατότερος. Καμιά εξέλιξη δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν την κοινωνία.

Κοινωνικά Σύνολα[]

Είναι τα ανθρώπινα υποσύνολα τα οποία απαρτίζουν μία κοινωνία.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement