Science Wiki
Advertisement

Ουράνιο Σώμα

Celestial Body


Ουράνιο Σώμα

Το Ηλιακό Σύστημα μετά την τελευταία αναθεώρηση

Πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος.

Αστρικό Σύστημα Ηλιακό Σύστημα

- Σώμα που βρίσκεται στο Διάστημα εκτός της Γης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κοσμικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Κόσμος".

Ταξινομία[]

Υπάρχουν πολλά είδη ουράνιων σωμάτων.

Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

Αναλυτική Περιγραφή[]

Για την ευκολότερη μελέτη των ουράνιων σωμάτων, οι επιστήμονες αστρονόμοι, διακρίνουν αυτά, ανάλογα με τη φωτεινότητά τους, το μέγεθός τους και την κίνησή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αστέρες[]

Αποτελούν τα βασικότερα ουράνια σώματα. Είναι αυτόφωτα, δηλ. έχουν δικό τους φως. Τέτοιου είδους Κοσμικό Σώμα είναι και ο Ήλιος.

Πλανήτες[]

Γύρω από κάθε αστέρα εκτελούν τις περιστροφές τους οι πλανήτες. Είναι ουράνια σώματα, που στερούνται δικής τους ενέργειας και επανεκπέμπουν την προσπίπτουσε σε αυτούς ακτινοβολία του αστέρα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται.

Το "δικό μας" Αστρικό Σύστημα δηλ. το Ηλιακό Σύστημα διαθέτει ένα αστέρα, τον Ήλιο και οκτώ πλανήτες, που είναι: 1. Ερμής 2. Αφροδίτη 3. Γη. 4. Άρης 5. Ζευς. 6. Κρόνος. 7. Ουρανός. 8. Ποσειδών

Δορυφόροι[]

Όπως ακριβώς γύρω από κάθε ήλιο περιστρέφεται ένας αριθμός πλανητών, γύρω από κάθε πλανήτη σχεδόν περιστρέφεται ένας αριθμός δορυφόρων. Αυτοί είναι ουράνια σώματα που δεν έχουν δική τους ενέργεια, η ύπαρξή τους, όμως, δικαιολογείται από την, κατά την εποχή της αρχικής δημιουργίας του Αστρικού Συστήματος, διενεργειθείσα επίδραση της παγκόσμιας έλξης πάνω στους πλανήτες. Ο πιο γνωστός από τους δορυφόρους είναι η Σελήνη, η οποία, κατά την τελευταία πενταετία, έγινε αντικείμενο έρευνας για πολλές επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Κομήτες[]

Μια άλλη κατηγορία ουράνιων σωμάτων, η οποία παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον, είναι η κατηγορία των κομητών. Ο χαρακτηριζόμενος ως τουρίστας του ουρανού αποτελείται από άπειρο αριθμό ουράνιων σωμάτων με μικρό σχετικά μέγεθος, αλλά με μεγάλο ειδικό βάρος.

Ο κομήτης χωρίζεται σε δύο μέρη: στην κεφαλή και στην ουρά. Χαρακτηριστικό τους επίσης είναι ότι, κατά τη διέλευσή τους από οποιοδήποτε Αστρικό Σύστημα, η ουρά τους ακολουθεί διεύθυνση αντίθετη από εκείνη που ακολουθεί ο αστέρας του συστήματος.

Μετεωρίτες[]

Η διάλυση των κομητών και των άλλων ουράνιων σωμάτων συντελεί στη δημιουργία των μετεωριτών. Παρουσιάζονται με τη μορφή άλλοτε των διαττόντων αστέρων και άλλοτε των βολίδων. Δεν είναι λίγοι οι μετεωρίτες οι οποίοι έχουν προσπέσει στην επιφάνεια της Γης. Γνωστότερος από όλους είναι ο μετεωρίτης που έπεσε, στις αρχές του αιώνα μας, στις δασώδεις εκτάσεις της Σιβηρίας και είχε ως αποτέλεσμα να αποψιλωθούν χιλιάδες στρέμματα δάσους και να φονευθούν πολλά ζώα.

Γαλαξίες[]

Οι Γαλαξίες δεν είναι Ουράνια Σώματα αλλά Κοσμικοί Σχηματισμοί.

Ωστόσο, δια γυμνού οφθαλμού, ή με ανεπαρκή τηλεσκόπια, έχουν κατά καιρούς καταγραφεί ως σώματα.

Όλα τα ουράνια σώματα που προ-αναφέραμε έχουν την τάση να συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες, τους Γαλαξίες, οι οποίοι έχουν την τάση να απομακρύνονται ολοένα μεταξύ τους.

Υπάρχουν δισεκατομμύρια από τέτοιου είδους σχηματισμοί στο Σύμπαν. Το σχήμα μερικών είναι ελλειψοειδές, με μεγάλο άξονα της έλλειψης, που φτάνει τα 100.000 έτη φωτός.

Τεχνολογία και Παρατήρηση[]

Οι αστρονόμοι δεν είναι σε θέση να περιγράψουν με ακρίβεια τα ουράνια σώματα στην ολότητά τους. Με νέες βελτιωμένες μεθόδους, με διαρκώς τελειοποιούμενα τηλεσκόπια, με τη βοήθεια της Αστροναυτικής που εξελίσσεται συνέχεια, τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα είναι ολοένα πλουσιότερα και πιο θετικά για την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement