Science Wiki
Advertisement

Κράτος

State


Κράτος Εξουσία Βία Επιβολή Διοίκηση

- Μία Πολιτική Οντότητα

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κράτος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κάρα".

Ορισμός[]

Ένα κράτος είναι μία οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει καθορισμένη γεωγραφική περιοχή (χώρα) έχει δική της κυβέρνηση, νόμους και αναγνωρισμένη κυριαρχία.

Εισαγωγή[]

Κάθε κοινωνία, για να υπάρχει, έχει ανάγκη από ειρήνη και τάξη. Την ειρήνη αυτή και την τάξη την επιβάλλει μία εξουσία που έχει δύναμη πάνω στους ανθρώπους. Κράτος λοιπόν είναι αυτή η κοινωνία. Έτσι έχουμε το ελληνικό κράτος, το γερμανικό, το αγγλικό, το ρωσικό κ.ά.

Μυθολογία[]

Μυθολογικά το Κράτος ήταν η προσωποποίηση της κυριαρχίας και της δύναμης. Ήταν γιος του Πάλλαντα και της Στύγας.

Η Στύγα ήταν κόρη του Ωκεανού.

Αδελφούς είχε τη Βία, τη Νίκη και το Ζήλο. Γνωστός ήταν ο ρόλος του Κράτους στην κράτηση του Προμηθέα στο όρος του Καυκάσου.

Ιστορία[]

Κατά την ιστορική εξέλιξη διαμορφώθηκαν διαδοχικά διάφοροι τύποι κράτους όπως το δουλοκτητικό, το φεουδαρχικό και το αστικό. Δεν πρέπει όμως να συγχέεται το κράτος με το έθνος.

Στην Σουμερία, στην αρχαία Ελλάδα υπάρχει ο τύπος της πόλης-κράτους. Σχετικά με την έννοια Κράτος έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες.

Διεθνές Δίκαιο[]

Στα κράτη αναγνωρίζεται το δικαίωμα κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, ισότητας και διπλωματικής εκπροσώπησης. Υπάρχουν βέβαια και υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες ή από την ιδιότητά τους ως μέλη - κράτη διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ κλπ.)

Επιπλέον τα κράτη διακρίνονται σε ομοσπονδιακά και απλά. Οι ΗΠΑ αποτελούν παράδειγμα ομοσπονδιακού κράτους.

Οικονομία []

Το κράτος συνήθως απαιτεί από τους πολίτες να δίνουν ένα οικονομικό αντίτιμο για να μπορεί το ίδιο να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες του.

Αυτό που δίνουν οι πολίτες στο κράτος λέγεται φόρος.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement