Κυβέρνησις

Goverment, Κυβέρνηση


Πολιτική Πολίτευμα
Κυβέρνηση Αντιπολίτευση Κοινοβούλιο Γερουσία
Κοινοβουλευτική Εκλογή Ψηφοφορία Διάταγμα Δημοψήφισμα ΥπουργείοΠρωθυπουργία Προεδρία

Κοινωνική Ευθύνη
"Qualis rex, talis grex". "As is the king so is the herd". Λατινική φράση που σημαίνει "Οίος ο βασιλεύς, τοιάδε και η αγέλη" (δηλαδή των υπηκόων). Αυτή η φράση δηλώνει ότι το ήθος των κυβερνώντων είναι συνήθως ανάλογο με το ήθος των κυβερνωμένων.

Πολιτική Καιρός Κοινωνία

- Ένα συλλογικό όργανο.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Κυβέρνηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ειδικότερα όμως, κατά το Συνταγματικό Δίκαιο, Κυβέρνηση ονομάζεται το ανώτατο ενεργό συλλογικό όργανο το οποίο διοικεί ένα κράτος.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού του οργάνου απορρέουν από τον θεμελιώδη και προσδιοριστικό Νόμο του τύπου της Πολιτείας, που είναι το Σύνταγμα.

Κάθε χώρα έχει δικό της τύπο ανώτατης μορφής συλλογικής διοίκησης η οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του λαού της.

Ανάλυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι η ανώτατη διοίκηση ενός κράτους και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Η εξουσία της είναι εκτελεστικού και αποφασιστικού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που καθορίζει το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, που εξασκείται με διάφορους τρόπους. Έτσι διακρίνουμε πολλών ειδών κυβερνήσεις. Τις απολυταρχικές, τις αυθαίρετες, τις συνταγματικές, τις δημοκρατικές, τις απολυταρχικές, τις αντιπροσωπευτικές, τις νόμιμες, τις παράνομες κ.ά.

Απολυταρχικές είναι οι κυβερνήσεις, που την πολιτική κατεύθυνση χαράζει μόνος του ο ένας, χωρίς να παίρνει υπόψη του καθόλου τη γνώμη του λαού που κυβερνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δικαιώματα αυτού του λαού είναι περιορισμένα, ενώ οι υποχρεώσεις του πολλές. Τέτοιου είδους κυβερνήσεις προκύπτουν σε περιόδους κρίσης του συστήματος. Αυτές οι κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές είναι αυθαίρετες και παράνομες.

Δημοκρατική και αντιπροσωπευτική είναι μια κυβέρνηση, όταν έχει εκλεγεί από το λαό τον ίδιο και αντιπροσωπεύει όλες τις πολιτικές τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία.

Την κυβέρνηση αποτελούν οι υπουργοί, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό. Οι υπουργοί ανήκουν στο υπουργικό συμβούλιο. Ο κύριος εκπρόσωπος της κυβέρνησης είναι ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός, που με την πτώση του παύει να υπάρχει και ολόκληρη η κυβέρνηση.

Ο τρόπος σχηματισμού της Κυβέρνησης ποικίλει στα διάφορα κράτη ανάλογα με τη μορφή του αντιπροσωπευτικού συστήματος που έχουν υιοθετήσει.

Η κοινοβουλευτική ή κομματική κυβέρνηση είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος.

Κυβέρνηση Ελλάδας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα πρώτα Ελληνικά Συντάγματα δεν περιείχαν τον όρο Κυβέρνηση ως νομική έννοια.

Για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1927 γίνεται λόγος για αυτή.

Κοινωνικοί Τομείς (Υπουργεία)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωθυπουργία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωθυπουργικό Γραφείο
Πρεσβείες
Βιολογική Αντιστοίχιση: Εγκέφαλος (Brain)
Βιολογική Αντιστοίχιση: Αισθητήριο Σύστημα (Sensory System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ζεύς

Ομάδα Α[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εργοστάσια, Βιομηχανίες
Βιολογική Αντιστοίχιση: Πεπτικό Σύστημα (Digestive System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Δήμητρα
Στρατός, Αστυνομία, Κοινωνική Προστασία, Ασφάλεια
Βιολογική Αντιστοίχιση: Καλυπτήριο Σύστημα (Integumentary System )
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Άρης
Οικολογική Προστασία:
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Άρτεμις
Δήμοι
Βιολογική Αντιστοίχιση: Απεκκριτικό Σύστημα (Urinary System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Άδης
Βιολογική Αντιστοίχιση: Λεμφικό Υποσύστημα
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Περσεφόνη

Ομάδα Β[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ΕΡΤ, Τηλεόραση, ΟΤΕ, Τηλεφωνία
Ραδιοφωνία, Τύπος,
Βιολογική Αντιστοίχιση: Νευρικό Σύστημα (Nervous System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ερμής
ΔΕΗ
Βιολογική Αντιστοίχιση: Αναπνευστικό Σύστημα (Respiratory System )
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Απόλλων
Οδοί, Λεωφόροι
Βιολογική Αντιστοίχιση: Κυκλοφορικό Σύστημα (Circulatory System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ποσειδών

Ομάδα Γ[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δικαστήρια
Βιολογική Αντιστοίχιση: Ενδοκρινικό Σύστημα (Endocrine System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Αθηνά
Νοσοκομεία
Βιολογική Αντιστοίχιση: Ανοσοποιητικό Σύστημα (Immune System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ασκληπιός
Σχολεία, Πανεπιστήμια
Βιολογική Αντιστοίχιση: Αναπαραγωγικό Σύστημα (Reproductive System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ήρα

Ομάδα Δ[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημόσια Έργα, Οικίες
Βιολογική Αντιστοίχιση: Ερειστικό Σύστημα (Skeletal System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Εστία
Εργαζόμενοι
Βιολογική Αντιστοίχιση: Μυικό Σύστημα (Muscular System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Ήφαιστος
Ψυχαγωγία, Προπαγάνδα
Βιολογική Αντιστοίχιση: Ορμονικό Σύστημα (Nervous System)
Ολυμπιακή Αντιστοίχιση: Αφροδίτη

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.