Κυματάριθμος

wavenumber


Κύμα.

Κύμα.

- Κυματικό Φυσικό Μέγεθος.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Φυσικά Μεγέθη Ikl.jpg
Είδη
Α. Κινηματική


Β. Δυναμική


Γ. Κυματική
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ελαστική Δυναμική

Η ονομασία "κυματάριθμος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κύμα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο κυματαριθμός ) είναι η χωρική συχνότητα, ο ρυθμός των επαναλήψεων στη μονάδα του μήκους.

Εκφράζει πόσες φορές επαναλαμβάνει κάτι τον εαυτό του μέσα στη μονάδα του μονοδιάστατου χώρου.

Για ένα κύμα ο κυματαριθμός ισούται με το πλήθος των μηκών κύματος που απλώνονται στο χώρο όταν το κύμα έχει διανύσει απόσταση ίση με ένα μέτρο (ή όποια άλλη μονάδα μήκους ορίσουμε ως μοναδιαία).

Κατ' αναλογία με τον τρόπο που σχετίζεται η συχνότητα με την έννοια της περιόδου σε μια επανάληψη στο χρόνο, όμοια αντιστοιχίζεται στον κυματαριθμό το μήκος κύματος.

Ο κυματαριθμός , το μέτρο του κυματοδιανύσματος ενός κύματος, δίδεται από τη σχέση:

όπου:
  • ν είναι η συχνότητα,
  • ω = 2πν η γωνιακή συχνότητα και
  • up = η φασική ταχύτητα του κύματος.
Δεν μπόρεσε να γίνει ανάλυση του όρου. (Λάθος σύνταξης): {\displaystyle \begin {cases} k_x = \frac {2\pi} {\lambda_x} \\ k_y = \frac {2\pi} {\lambda_y} \\ k_z = \frac {2\pi} {\lambda_z} \\ ω = \frac {2\pi} {\tau} \\ \end {cases} }

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.