Κυματική Διάδοσις

Wave propagation


Κυματική Διάδοση Διαμήκες Κύμα Εγκάρσιο Κύμα

Στιγμιότυπο

Wave-13-goog.jpg

Κυματομορφή

Wave-14-goog.jpg

- Μία διαδικασία

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "κύμα" προέρχεται ετυμολογικά από το αρχαίο ρήμα "κύω" = φουσκώνομαι

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Το Πλάτος (amplitude) (y0) είναι η απόλυτη τιμή της μέγιστης μετατόπισης (dispacement) (y). Εμφανίζεται και στα 2 διαγράμματα, κατά τον κάθετο άξονα.
  • Το Μήκος Κύματος (wavelength) (λ) είναι η μικρότερη απόσταση μη-επανάληψης του Κύματος. Υπολογίζεται ως η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων ισορροπίας. Εμφανίζεται μόνον στο 1ο διάγραμμα κατά τον οριζόντιο άξονα.
  • Ο Κυματάριθμος (wavenumber) (k) προσδιορίζεται από την εξίσωση k= 2π/λ. Επομένως υπολογίζεται επίσης μόνον από το 1ο διάγραμμα.
  • Η Περίοδος (period) (Τ) είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα μη-επανάληψης του Κύματος (δηλ. χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος του). Υπολογίζεται ως η χρονική απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στιγμών ισορροπίας. Εμφανίζεται μόνον στο 2ο διάγραμμα κατά τον οριζόντιο άξονα.
  • Η Κυκλική Συχνότητα (angular frequency) (k) προσδιορίζεται από την εξίσωση ω = 2π/Τ. Επομένως υπολογίζεται, επίσης, μόνον από το 2ο διάγραμμα.
  • Η Φάση (Phase) (φ) προσδιορίζεται από τις εξισώσεις φ = kx και φ = ωt. Επομένως προσδιορίζεται και στα δύο διαγράμματα.
  • Η Σταθερά Φάσης (Phase constant) (φ0) προσδιορίζεται από την απόσταση της αρχής του Κύματος από το σημείο Ο. Προσδιορίζεται και στα δύο διαγράμματα (Στα παρόντα διαγράμματα είναι φ = 0)
  • H Εξίσωση Κύματος είναι για μεν το 1ο διάγραμμα y(x) = y0sinkx ενώ για το 2ο διάγραμμα y(t) = y0sinωt

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.