Φάσις

Wave phase


Κυματική Φάση

Κυματική Φάση

Κυματική Φάση Ημιτονοειδές Κύμα Συνημιτονοειδές Κύμα

Με τον όρο Φάση κύματος χαρακτηρίζεται το Φυσικό Μέγεθος που εκφράζει την απομάκρυνση ενός σώματος, που εκτελεί ταλάντωση, από τη θέση ισορροπίας του σε κάποιο δεδομένο χρόνο.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Φάση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καθώς το κύμα (ως φαινόμενο μετακίνησης) μεταβαίνει από όρος σε κοιλάδα και από κοιλάδα σε όρος η φάση αυτού του κύματος αλλάζει συνεχώς. Όταν συνδυάζονται δύο διαφορετικά κύματα, μεγάλο τότε ρόλο παίζει η διαφορά φάσης τους.

  • Στη περίπτωση που οι κορυφές των δύο κυμάτων φθάνουν την ίδια στιγμή (συμβάλλουν), τότε, θεωρούμε ότι βρίσκονται σε συμφωνία φάσης. Στη περίπτωση αυτή ο συνδυασμός των δύο κυμάτων δημιουργεί ένα νέο κύμα με μεγαλύτερο πλάτος (σύμφωνα με την Αρχή Επαλληλίας (υπέρθεση), δηλαδή συμβάλλουν ενισχυτικά.
  • Όταν, όμως, οι κορυφές του ενός κύματος φθάνουν ταυτόχρονα με τις κοιλίες του άλλου τότε θεωρούμε ότι βρίσκονται αυτά τα αντίθεση φάσης. Στη περίπτωση αυτή ο συνδυασμός των δύο αυτών κυμάτων δημιουργεί ένα κύμα με μικρότερο πλάτος, όταν μάλιστα έχουν και το ίδιο πλάτος τότε αλληλοαναιρούνται πλήρως.

Η τελευταία περίπτωση γίνεται αντιληπτή αν θεωρηθεί ότι όταν το ένα κύμα σχηματίζει όρος και το άλλο κοιλάδα και έχουν το ίδιο πλάτος (δηλαδή ισαπέχουν από τη θέση ισορροπίας) την στιγμή που θα συγκλίνουν στην αλλαγή φάσης τους θα συμβάλλουν αναιρετικά και εξουδετερώνονται.

Σημείωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αρχική Φάση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αρχική φάση θα έχει ένα κύμα όταν την χρονική στιγμή t = 0:

  • 1η περίπτωση: Το κύμα έχει προσπεράσει το σημείο Ο (x = 0) και έχει διαδοθεί μετά από αυτό.
  • 2η περίπτωση: Το κύμα δεν έχει φθάσει ακόμη στο σημείο Ο (x = 0).
  • 3η περίπτωση: Το κύμα μόλις έχει φθάσει στο σημείο Ο (x = 0) (οπότε δεν έχει διαδοθεί πέραν τούτου) αλλά εξαναγκάζει το υλικό σημείο Ο (x = 0) να κινηθεί προς τα κάτω.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.