Κυματοπλατύεδρον

amplituhedron


Φυσική
Φυσικοί Γης
Επιστημονικοί Κλάδοι Φυσικής
Νόμοι Φυσικής
Θεωρίες Φυσικής
Πειράματα Φυσικής
Παράδοξα Φυσικής

Κύμα.

Κύμα.

- Γεωμετρικό Δόμημα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Φυσικά Μεγέθη Ikl.jpg
Είδη
Α. Κινηματική


Β. Δυναμική


Γ. Κυματική
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ελαστική Δυναμική

Η ονομασία "Κυματοπλατύεδρον" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έδρα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

An amplituhedron is a geometric structure discovered in 2013 that underlies simplified calculation of particle interactions in some quantum field theories. In planar N = 4 supersymmetric Yang–Mills theory an amplituhedron is defined within a mathematical space known as the Positive Grassmannian.[1]

Amplituhedron theory challenges the notion that space-time locality and unitarity are necessary components of a model of particle interactions. Instead, they are properties that emerge from an underlying phenomenon.[2][1]

The research in this area has been led by Nima Arkani-Hamed. The physicist Edward Witten described the work as “very unexpected" and said that "it is difficult to guess what will happen or what the lessons will turn out to be."[3]

Description[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In the approach, on-shell scattering processes are described by a positive Grassmanian, a structure in algebraic geometry that generalizes the idea of a simplex in projective space.[2] A simplex is a polytope, a kind of higher dimensional polyhedron, and the values being calculated are scattering amplitudes, and so the object is called an amplituhedron.[4]

Using Twistor theory, BCFW recursion relations involved in the scattering process may be represented as a small number of Twistor diagrams. These diagrams effectively provide the recipe for constructing the positive Grassmannian, i.e. the amplituhedron, which may be captured in a single equation.[2]

When the volume of the amplituhedron is calculated in the planar limit of N = 4 D = 4 supersymmetric Yang–Mills theory, it describes the scattering amplitudes of subatomic particles.[4] The amplituhedron thus provides a more intuitive geometric model for calculations whose underlying principles were until then highly abstract.[5]

Implications[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The twistor approach simplifies the calculations of particle interactions. In a perturbative approach to quantum field theory, such interactions may require the calculation of hundreds of Feynman diagrams. In contrast, twistor theory provides an approach in which scattering amplitudes can be computed in a way that yields much simpler expressions.[6]

The twistor approach has previously been relatively abstract. The amplituhedron provides an underlying model for the first time. Its geometric nature suggests the possibility that the nature of the universe, both classical relativistic spacetime and quantum mechanics, can also be described with geometry. Calculations can be done without assuming the quantum mechanical properties of locality and unitarity, which could aid the investigation of theories of quantum gravity.

Since the planar limit of the N = 4 supersymmetric Yang–Mills theory is a toy theory that does not describe the real world, the relevance of this technique for more realistic quantum field theories is currently unknown, but it provides promising directions for research into theories about the real world.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.