Science Wiki
Advertisement

Κυνισμός

Philosophical theories


Διογένης Κυνισμός

Επιστημονική Θεωρία
Φυσικές Θεωρίες Χημικές ΘεωρίεςΓεωλογικές Θεωρίες Βιολογικές Θεωρίες Οικονομικές Θεωρίες Φιλοσοφικές Θεωρίες

Επιστημονική Θεωρία
Φυσική Θεωρία Χημική Θεωρία Γεωλογική Θεωρία Βιολογική Θεωρία Οικονομική Θεωρία

Στάδια ανάπτυξης μίας Επιστημονικής Θεωρίας

- Μία Φιλοσοφική Θεωρία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κυνισμός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κύνας".

Εισαγωγή[]

1. Ο κυνισμός {ή κυνικότητα) αποτελεί είδος ανθρώπινης συμπεριφοράς.

2. Αρχαία φιλοσοφική θεωρία που δίδασκε την αναγκαιότητα για ζωή στερημένη όπως του σκύλου.

Με την ένδειξη «Κυνικοί Φιλόσοφοι» συμπεριλαμβάνεται ομάδα φιλοσόφων που αποτελούσαν μία από τις μικτότερες ομάδες των Σωκρατικών σχολών στην Αρχαιότητα.

Κυνική σχολή[]

Αρχηγός της σχολής αυτής που αποκαλείται «Κυνική Σχολή» ήταν ο Αντισθένης (465 π.Χ. – 365), μαθητής του Σωκράτη.

Μετά το θάνατο του Σωκράτη ο Αντισθένης ίδρυσε Σχολή εις το Κυνόσαργες όπου γυμνάζονταν όχι γνήσιας καταγωγής πολίτες της Αθήνας αφού και ο ίδιος δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος (η μητέρα του ήταν δούλη από τη Θράκη). Ο Αντισθένης ερμήνευσε αυστηρότερα τις ηθικές διδασκαλίες του Σωκράτη και ως ιδεώδη επιδίωξη της ηθικής ζωής έθεσε την απαλλαγή του ανθρώπου από κάθε ανάγκη καθώς και την απάθεια.

Συνεχιστής των διδασκαλιών του υπήρξε ο εκ Σινώπης Διογένης, περίφημος για τα ανέκδοτά του και για την απέναντι των ηδονών απάθειά του.

Διάδοχος αυτού αναφέρεται ο Κράτης οποίος δώρισε στη πατρίδα του όλη τη περιουσία του διάγοντας τη ζωή του με την επίσης φιλόσοφο σύζυγό του Ιππαρχίας και με μόνη περιουσία τη ράβδο του (βακτηρία) και τον σάκκο του (πήρα).

Μαθητής δε αυτού ήταν ο εκ Μαρωνείας Μητροκλής ο οποίος και επινόησε νέο φιλολογικό είδος τις «Χρείες» το περιεχόμενο του οποίου αποτελούν παράδοξα και αστεία ανέκδοτα.

Νεότεροι κυνικοί[]

Όλοι οι παραπάνω αποτελούν την ομάδα των αρχαιοτέρων κυνικών. Νεότερη επιβίωση των Κυνικών αποτελούν οι νεότεροι Κυνικοί εκ των οποίων κυριότεροι είναι ο

 • Βίων ο Βορυσθενίτης,
 • ο Τέλης,
 • ο Μένιππος, μαθητής του Μικροκλή,
 • ο Μενέδημος,
 • ο Φοίνιξ ο Κολοφώνιος,
 • ο Κερκιδάς ο Μεγαλοπολίτης

καθώς και οι επιγραμματοποιοί :

Κυνική φιλοσοφία και Χριστιανισμός[]

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, της κυνικής αίρεσης οπαδοί υπήρξαν και ο Μάξιμος ο Αλεξανδρεύς (380) και ο Σαλλούστιος (460). Πολλά από τα δόγματα των Κυνικών και ιδίως τα περί απαθείας και ασκητικής εγκράτειας έγιναν αποδεκτά από τον χριστιανικό μοναχισμό.

Αρχές Κυνικής φιλοσοφίας[]

Τα γενικά γνωρίσματα της κυνικής φιλοσοφίας είναι:

 • 1) Η καταφρόνηση της πολιτιστικής προόδου.
 • 2) Ο κοσμοπολιτισμός.
 • 3) Η ιδέα της κοινοκτημοσύνης των αγαθών.
 • 4) Η κατάργηση του οικογενειακού βίου.
 • 5) Ο ασκητισμός και η απάθεια.
 • 6) Η αυστηρή ηθικολογία.

Κυνισμός και Στωικισμός[]

Άξιον προσοχής είναι ότι σχεδόν το σύνολο των Κυνικών φιλοσόφων κατάγεται από περιοχές, πόλεις, εκτός της μητροπολιτικής Ελλάδας.

Και από την άποψη αυτή εξεταζόμενος ο «Κυνισμός» μπορεί να θεωρηθεί ως τάση επανόδου στο πρωτογονισμό και στη φυσική ζωή.

Έτσι μπορεί να σημειωθεί ότι ο «Κυνισμός» έρχεται σε επαφή με τη «Φυσιοκρατία» των Στωικών Φιλοσόφων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement