Science Wiki
Advertisement

Ζώνη Kuiper

Kuiper Belt, ζώνη Κούιπερ


Ζώνη Kuiper

Ζώνη Kuiper

Ζώνη Kuiper

Ζώνη Kuiper
Καλλιτεχνική Αναπαράσταση

Ζώνη Kuiper

Ζώνη Kuiper

Η Ζώνη του Kuiper είναι ένα μεγάλο σύνολο μικρών ουράνιων σωμάτων στην περιοχή του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ζώνη Kuiper" σχετίζεται ετυμολογικά με την όνομα "Kuiper".

Εισαγωγή[]

Είναι ένας δίσκος στο επίπεδο της κίνησης των πλανητών και σε απόσταση από 30 μέχρι 50 περίπου αστρονομικές μονάδες από τον Ήλιο.

Αποτελείται από δύο ειδών αντικείμενα:

  • μικρά σώματα, παρόμοια με τον νάνο πλανήτη Πλούτωνα, σε αργή τροχιά γύρω από τον Ήλιο, και
  • πυρήνες κομητών.

Θεωρείται και ως μία δεύτερη ζώνη αστεροειδών, πέρα από την Κύρια Ζώνη Αστεροειδών. Αυτοί οι αστεροειδείς και κομητικοί πυρήνες είναι γνωστοί ως Μεταποσειδώνεια Αντικείμενα (TransNeptunian Objects, TNOs).

Η βασική υποψία για την ύπαρξη μιας τέτοιας ζώνης γύρω από το Ηλιακό Σύστημα ήταν οι τροχιές των κομητών με μικρές περιόδους, που έδειχναν ότι πρέπει να προέρχονται από μια τέτοια περιοχή. Η ύπαρξή της προτάθηκε για πρώτη φορά το 1951 από τον αστρονόμο Gerard P. Kuiper και επιβεβαιώθηκε παρατηρησιακά το 1992 με τον εντοπισμό του Ουράνιου Σώματος 1992 QB1.

Από τότε έχουν αναγνωρισθεί πολλές εκατοντάδες σώματα στη ζώνη, μερικά από τα οποία φθάνουν σε διάμετρο τα χίλια χιλιόμετρα. Πρόκειται για παγωμένα ουράνια σώματα με ερυθρό χρώμα (λόγω της διάσπασης των υλικών της επιφάνειάς τους από την ακτινοβολία) και τροχιές που έχουν περίοδο εκατοντάδες έως χιλιάδες έτη.

Μερικές φορές η βαρύτητα των μεγάλων πλανητών αποσπά ένα σώμα από τη ζώνη προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος.

Αυτά τα αντικείμενα λέγονται Κένταυροι και πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ο δορυφόρος του Κρόνου Φοίβη είναι πιθανότατα ένα τέτοιο ουράνιο σώμα.

Η Ζώνη του Kuiper θα εξερευνηθεί για πρώτη φορά περί το 2017, όταν η αμερικανική διαστημοσυσκευή New Horizons, αφού μελετήσει τον Πλούτωνα και τον δορυφόρο του Χάροντα, θα προσεγγίσει ένα ή περισσότερα σώματα της ζώνης.

Ταξινόμηση[]

Η ζώνη Kuiper διακρίνεται σε τρείς επιμέρους υποστοιβάδες:

  • Την εσωτερική ζώνη Kuiper
Αυτή περιλαμβάνει τα Ουράνια Σώματα που ονομάζονται Πλουτίνια (plutinos)
  • Την μεσαία (ή κλασσική) ζώνη Kuiper
Αυτή περιλαμβάνει τα Ουράνια Σώματα που ονομάζονται Κουβενοειδή (Qubewanos)
  • Την εξωτερική ζώνη Kuiper
Αυτή περιλαμβάνει τα Ουράνια Σώματα που ονομάζονται Τουτίνια (Twotinos)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Ηλιακό ΣύστημαIkl.jpg
Αστέρες : Ήλιος
Εσωτερικοί Πλανήτες : Ερμής | Αφροδίτη | Γη | Άρης
Εξωτερικοί Πλανήτες: Ζεύς | Κρόνος | Ουρανός | Ποσειδών |
Νάνοι Πλανήτες: Δήμητρα | Πλούτων | Ωμέα | Μακιμάκης | Έρις |
Μερικοί Δορυφόροι: Σελήνη | Τιτάν | Ευρώπη | Ιώ | Καλλιστώ | Χάρων
Μερικοί Αστεροειδείς: Έρως | Παλλάς | Εστία | Ήρα|Ίρις | Ίσις | Μήτις | Ευρώπη | Άπωφις
Μεταποσειδώνειες Ζώνες:
Ζώνη Kuiper |Διάσπαρτος Δίσκος (Scattered Disc) | Νέφος OortIkl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement