Κύλισις

Rolling


Κύλιση Κεκλιμένο Δάπεδο

Κύλιση Κεκλιμένο Δάπεδο

Κύλιση Κεκλιμένο Δάπεδο

Προΰπαρξη Μαθηματικών

- Ένα είδος κίνησης.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Κύλιση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κοιλάδα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η κύλιση είναι μία σύνθετη κίνηση που κάνει ένα σώμα και η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση

Το σώμα που εκτελεί κύλιση κυλάει σε μια επιφάνεια.

Την καθαρή κύλιση συνήθως την ονομάζουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση και σε αυτή την περίπτωση η στιγμιαία ταχύτητα του σημείου επαφής του σώματος με την επιφάνεια είναι ίδια με την ταχύτητα της επιφάνειας.

Για παρατηρητή ως προς τον οποίο η επιφάνεια είναι ακίνητη, η ταχύτητα του σημείου επαφής είναι μηδέν.

Rolling velocity[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Rolling velocity (without friction)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Let there be a ball on an inclined plane of angle of inclination of θ. Let the initial velocity be u and final velocity be v. Let the acceleration be a. Then,

However, u = 0 and a = g. So,

But,

Rolling velocity (with friction)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Consider a rolling body down an inclined plane and the following-

Mass of body = m, acceleration = a, initial velocity = u, final velocity = v, time to reach bottom = t, force imparted by body = FR = mg, frictional force = Ff = µFN cos θ, net force = F.

However, .

So,

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.