Science Wiki
Advertisement

Κώνος Φωτός

Light Cone


Κώνος Φωτός

Κώνος Φωτός

Κώνος Φωτός σε δισδιάστατη μορφή

Κώνος Φωτός σε τρισδιάστατη μορφή

Κώνος Φωτός

Κώνος Φωτός

Κώνος Φωτός
Υπερβολή

Μετασχηματισμός Lorentz
Υπερβολική Στροφή

Μετασχηματισμός Lorentz
Υπερβολική Στροφή

Μετασχηματισμός Lorentz
Υπερβολική Στροφή

Κώνος Φωτός

Πυθαγόρειο Θεώρημα
Ειδική Σχετικότητα
Κώνος Φωτός

Χρόνος
Χωρόχρονος
Κώνος Φωτός
The term antimatter
was first used by Arthur Schuster
in two rather whimsical letters to Nature in 1898,
in which he coined the term.
He hypothesized antiatoms,
as well as whole antimatter solar systems,
and discussed the possibility of matter and antimatter
annihilating each other.
Schuster's ideas were not a serious theoretical proposal,
merely speculation, and like the previous ideas,
differed from the modern concept of antimatter
in that it possessed negative gravity.
The modern theory of antimatter
began in 1928, with a paperby Paul Dirac.
Dirac realised that his relativistic version of
the Schrödinger wave equation
for electrons predicted the possibility of antielectrons.
These were discovered by Carl D. Anderson in 1932
and named positrons from "positive electron".
Although Dirac did not himself use the term antimatter,
its use follows on naturally enough
from antielectrons, antiprotons, etc.

Είναι το σύνολο των διαδρομών που ακολουθούν τα φωτόνια του Φωτός, που προέρχονται από ένα και μόνο σημείο του Τετραδιάστατου Χωρόχρονου (Κοσμικό Γεγονός) (εντοπισμένο σε ένα μόνο σημείο στο Χώρο και μια στιγμή στο Χρόνο) και τα οποία ταξιδεύουν σε όλες τις δυνατές διευθύνσεις, που μπορούν να λάβουν μέσα στο Χωρόχρονο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Κώνος Φωτός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κώνος".

Εισαγωγή[]

Τα γεωμετρικά σημεία στο εσωτερικό της κωνικής επιφάνειας με την κορυφή προς τα κάτω θα αντιστοιχούν σε γεγονότα - αφίξεις μηνυμάτων που ταξιδεύουν με ταχύτητα μικρότερη από εκείνη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που είναι και ταχύτητα του φωτός.

Τα γεωμετρικά σημεία έξω από τον κώνο δεν αντιστοιχούν σε γεγονότα του Μέλλοντος διότι η άφιξη κάποιου αντίστοιχου μηνύματος θα απαιτούσε ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη (c) του φωτός και τέτοια ταχύτητα δεν υπάρχει.

Ο «άνω κώνος» αναφέρεται σε γεγονότα του Μέλλοντος, εφόσον έχουμε δεχθεί ότι η αρχή των αξόνων (το γεγονός της εκπομπής του σήματος) είναι το Παρόν.

Ο "κάτω" κώνος που βρίσκεται σε συμμετρική θέση και έχει και αυτός ως κορυφή στην αρχή των αξόνων αντιστοιχεί σε γεγονότα του Παρελθόντος.

Ανάλυση[]

Ο Κώνος Φωτός διαχωρίζει τον Χωρόχρονο σε περιοχές.

Η διάκριση γίνεται σύμφωνα με την μετρική του Χώρου.

.

Ανάλογα με την τιμή του χωρικού διαστήματος (μεταξύ του σημείου και της αρχής) έχουμε:

  • Δs > 0 τότε η τροχιά ονομάζεται "χρονοειδής".
  • Δs = 0 τότε η τροχιά ονομάζεται "φωτοειδής".
  • Δs < 0 τότε η τροχιά ονομάζεται "χωροειδής".

Αναλυτικά:

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement