Ετικέτα: Οπτική επεξεργασία
Ετικέτα: Οπτική επεξεργασία
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η εταιρεία '''Κωστούλας '''(Kostoulas Recycling)''' '''ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδρύθηκε το 1986 από τον Κώστα Κωστούλα στα Άνω Λιόσια. Η εταιρεία ανήκει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθώς προσφέρει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με κάδους σε δήμους και βιομηχανίες και στην βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς επεξεργάζεται κάθε είδους ανακυκλώσιμο υλικό.
[[File:Κωστούλας Recycling ΑΕΒΕ.png|thumb|176x176px]]
 
  +
[[File:Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ (ανακύκλωση)|thumb|267x267px]]'''Η πορεία της εταιρείας:'''
Η εταιρεία '''Κωστούλας '''(Kostoulas Recycling)''' '''ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδρύθηκε το 1984 από τον Κώστα Κωστούλα στα Άνω Λιόσια. Η εταιρεία ανήκει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθώς προσφέρει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με κάδους σε δήμους και βιομηχανίες και στην βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς επεξεργάζεται κάθε είδους απόρριμμα.
 
  +
[[File:Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ βιομηχανία ανακύκλωσης και ενοικιάσεων κάδων|thumb|220x220px]]
 
Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1984 αρχικά με την συλλογή μεταλλικών υπολειμμάτων από την βιομηχανική παραγωγή καθώς και αχρήστων μετάλλων προς ανακύκλωση. Στη συνέχεια αύξησε το μέγεθος των δραστηριοτήτων της καθώς στη συγκεκριμένη αγορά άρχισε να περιορίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης μεταλλικού σκραπ. Η ανάγκη να μην εξαρτάται η πορεία της εταιρείας από το συγκεκριμένο μόνο αντικείμενο την οδήγησε σε ένα χώρο που θα μπορούσε να δράσει χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που ήδη κατείχε. Έτσι λοιπόν το 1991 η εταιρεία εισέρχεται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης εισάγοντας στην αγορά τους μεταλλικούς κάδους όπου μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Η ζήτηση για την ενοικίαση κάδων αυξήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται 4η στην Ελλάδα στην μεταβολή κύκλου εργασιών από 809 εκ. δραχμές σε 3.600 εκ. δραχμές το 1994. Η υπηρεσία διευκόλυνε τους δήμους καθώς εκείνη την εποχή τα απορρίμματα και τα μπάζα βρίσκονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα πάνω από 150 δήμοι και κοινότητες να συνεργαστούν με το πρόγραμμα. Το 1995 εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της ενοικίασης χημικών τουαλετών με μεγάλη επιτυχία και το 1998 διακρίθηκε ως μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ διέθετε υποκαταστήματα στην Λάρισα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη έχοντας το 80% της αγοράς αποκομιδής απορριμμάτων και απασχολούσε 350 με 500 άτομα ετησίως. Στα τέλη της δεκαετίας ΄90 ο ανταγωνισμός έκανε την εμφάνιση του με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Το 2000 ο σταθμός μεταφόρτωσης της εταιρείας στον Ασπρόπυργο είχε καθημερινούς εμπρησμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να επιβάλλει στην εταιρεία βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις. Έκτοτε η εταιρεία διατηρεί χαμηλό προφίλ στην ελληνική αγορά και μόνο υπάρχει μέσα από διάφορες θυγατρικές εταιρείες της (Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ, Thessalia Recycling SA, Hellenic Waste Recycling ΑΕ, Γη Ανταίος ΑΕ). Εν έτη 2019 η εταιρεία λειτουργεί μόνο τα υποκαταστήματα στον Ασπρόπυργο και στην Λάρισα ενώ έχει αναλάβει έργα αποκομιδής απορριμμάτων στην Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 5 εκ. ευρώ, το ενεργητικό στα 11 εκ. ευρώ και απασχολεί περίπου 60 άτομα.
+
<nowiki> </nowiki>Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1979, ως ατομική επιχείρηση εμπορίας μετάλλων και κατασκευής γεφυροπλάστιγγων. Στην συνέχεια, το 1986 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και δραστηριοποιήθηκε μόνο στην συλλογή μεταλλικών υπολειμμάτων από την βιομηχανική παραγωγή καθώς και αχρήστων μετάλλων προς ανακύκλωση. Έπειτα αύξησε το μέγεθος των δραστηριοτήτων της καθώς στη συγκεκριμένη αγορά άρχισε να περιορίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης μεταλλικού σκραπ. Η ανάγκη να μην εξαρτάται η πορεία της εταιρείας από το συγκεκριμένο μόνο αντικείμενο την οδήγησε σε ένα χώρο που θα μπορούσε να δράσει χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που ήδη κατείχε. Έτσι λοιπόν το 1991 η εταιρεία εισέρχεται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης εισάγοντας στην αγορά τους μεταλλικούς κάδους όπου μέχρι τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Η ζήτηση για την ενοικίαση κάδων αυξήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται 4η στην Ελλάδα στην μεταβολή κύκλου εργασιών από 809 εκ. δραχμές σε 3,8 δισ. δραχμές το 1994. Η υπηρεσία διευκόλυνε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις καθώς εκείνη την εποχή σε πολλές περιοχές τα απορρίμματα και τα μπάζα στοιβάζονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το πρόβλημα των σκουπιδιών να είναι συχνό. Συγκεκριμένα η εταιρεία Κωστούλας βρισκόταν να διαχειρίζεται τα απορρίμματα 154 δήμων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Το 1995 εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της ενοικίασης χημικών τουαλετών με μεγάλη επιτυχία και το 1998 διακρίθηκε ως μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα. Το 1997 ο όμιλος σχολιάστηκε αρνητικά με την απόρριψη της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από εκκλήσεις αρκετών χρηματιστών, για την διαχείριση και διαπραγμάτευση των μετοχών της. Το 1998 εξαγοράστηκε η εταιρεία Γη Ανταίος ΑΕ, εταιρεία που διέθετε λατομεία στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το 1999, το ανεκτέλεστο του ομίλου υπολογιζόταν σε 5,7 δις. δραχμές, από ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η εταιρεία Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ διέθετε υποκαταστήματα στην Λάρισα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη έχοντας το 80% της αγοράς αποκομιδής απορριμμάτων και απασχολούσε 350 με 500 άτομα ετησίως. Τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας ήταν ο καθαρισμός του εθνικού δικτύου, η μεταφορά και αποκομιδή των περισσότερων δήμων της χώρας και η συμμετοχή της σε δημόσια έργα. Αρκετές φορές, είχε συνάψει κοινοπραξία με ομίλους όπως η J&P Αβάξ, ΓΕ.ΚΑΤ., και Άκτωρ. [[File:Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ βιομηχανία ανακύκλωσης και ενοικιάσεων κάδων|thumb|179x179px]]'''Η πτώση'''
  +
  +
<nowiki> </nowiki> Στα τέλη της δεκαετίας ΄90 ο ανταγωνισμός έκανε την εμφάνιση του με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Μέσα σε ένα μήνα οι εταιρείες του ομίλου έχασαν την ρευστότητα τους, αρκετοί υπάλληλοι απολύθηκαν ή μεταγράφηκαν σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Για αυτό το λόγο αρκετοί επιχειρηματίες στον κλάδο της ανακύκλωσης έχουν υπάρξει υπάλληλοι της εταιρείας και έχουν αναπτύξει το κλάδο (Alpha Green, Lobbe Tzilalis, Recatec, Toi Toi Hellas, Geon WC, Αχελώος κ.α.). Αρχικά, η εταιρεία χρεώθηκε ένα σκάνδαλο στο οποίο υπάλληλοι της εταιρείας αποκάλυψαν πως η εταιρεία μεταπωλούσε σε μικρά καταστήματα τα τρόφιμα που σύλλεγε από τα σούπερ-μάρκετ των νοτίων προαστίων. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στον τύπο αλλά εν τέλει αθωώθηκε. Το 2000, ένας σταθμός μεταφόρτωσης της εταιρείας στον Ασπρόπυργο είχε καθημερινούς εμπρησμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να επιβάλλει στην εταιρεία βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις. Το 2007, εξαγοράστηκε η θυγατρική εταιρεία Athens Waste Recycling από την εισηγμένη εταιρεία Betanet ABEE. To 2015 εκκαθαρίστηκαν οι εταιρείες Containers ΑΕ και Makedonia Recycling, εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν επί χρόνια μηδενικά έσοδα. Έκτοτε ο όμιλος διατηρεί χαμηλό προφίλ στην ελληνική αγορά και μόνο υπάρχει στον κλάδο της ανακύκλωσης μέσα από διάφορες θυγατρικές εταιρείες της (Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ, Thessalia Recycling SA, Hellenic Waste Recycling ΑΕ).
  +
  +
'''Σήμερα '''
  +
  +
<nowiki> </nowiki>Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί μόνο τα υποκαταστήματα στον Ασπρόπυργο και στην Λάρισα εξυπηρετώντας βιομηχανίες και ιδιώτες στις γύρω περιοχές ενώ έχει αναλάβει έργα αποκομιδής απορριμμάτων στην Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 5 εκ. ευρώ, το ενεργητικό στα 11 εκ. ευρώ και απασχολεί περίπου 70 άτομα.
   
 
{{Γιάννης_Α._Παπαγεωργίου}}
 
{{Γιάννης_Α._Παπαγεωργίου}}
[[Κατηγορία:Εταιρεία]]
 
 
[[Κατηγορία:Ανακύκλωση]]
 
[[Κατηγορία:Ανακύκλωση]]
[[Κατηγορία:Ελλάδα]]
 
 
[[Κατηγορία:Επιχειρηματίες Ελλάδας]]
 
[[Κατηγορία:Επιχειρηματίες Ελλάδας]]

Αναθεώρηση της 20:46, 27 Μαΐου 2020

Η εταιρεία Κωστούλας (Kostoulas Recycling) ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδρύθηκε το 1986 από τον Κώστα Κωστούλα στα Άνω Λιόσια. Η εταιρεία ανήκει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθώς προσφέρει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με κάδους σε δήμους και βιομηχανίες και στην βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς επεξεργάζεται κάθε είδους ανακυκλώσιμο υλικό.

Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ (ανακύκλωση)

Η πορεία της εταιρείας:

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1979, ως ατομική επιχείρηση εμπορίας μετάλλων και κατασκευής γεφυροπλάστιγγων. Στην συνέχεια, το 1986 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και δραστηριοποιήθηκε μόνο στην συλλογή μεταλλικών υπολειμμάτων από την βιομηχανική παραγωγή καθώς και αχρήστων μετάλλων προς ανακύκλωση. Έπειτα αύξησε το μέγεθος των δραστηριοτήτων της καθώς στη συγκεκριμένη αγορά άρχισε να περιορίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης μεταλλικού σκραπ. Η ανάγκη να μην εξαρτάται η πορεία της εταιρείας από το συγκεκριμένο μόνο αντικείμενο την οδήγησε σε ένα χώρο που θα μπορούσε να δράσει χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που ήδη κατείχε. Έτσι λοιπόν το 1991 η εταιρεία εισέρχεται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης εισάγοντας στην αγορά τους μεταλλικούς κάδους όπου μέχρι τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Η ζήτηση για την ενοικίαση κάδων αυξήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται 4η στην Ελλάδα στην μεταβολή κύκλου εργασιών από 809 εκ. δραχμές σε 3,8 δισ. δραχμές το 1994. Η υπηρεσία διευκόλυνε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις καθώς εκείνη την εποχή σε πολλές περιοχές τα απορρίμματα και τα μπάζα στοιβάζονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το πρόβλημα των σκουπιδιών να είναι συχνό. Συγκεκριμένα η εταιρεία Κωστούλας βρισκόταν να διαχειρίζεται τα απορρίμματα 154 δήμων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Το 1995 εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της ενοικίασης χημικών τουαλετών με μεγάλη επιτυχία και το 1998 διακρίθηκε ως μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα. Το 1997 ο όμιλος σχολιάστηκε αρνητικά με την απόρριψη της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από εκκλήσεις αρκετών χρηματιστών, για την διαχείριση και διαπραγμάτευση των μετοχών της. Το 1998 εξαγοράστηκε η εταιρεία Γη Ανταίος ΑΕ, εταιρεία που διέθετε λατομεία στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το 1999, το ανεκτέλεστο του ομίλου υπολογιζόταν σε 5,7 δις. δραχμές, από ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η εταιρεία Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ διέθετε υποκαταστήματα στην Λάρισα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη έχοντας το 80% της αγοράς αποκομιδής απορριμμάτων και απασχολούσε 350 με 500 άτομα ετησίως. Τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας ήταν ο καθαρισμός του εθνικού δικτύου, η μεταφορά και αποκομιδή των περισσότερων δήμων της χώρας και η συμμετοχή της σε δημόσια έργα. Αρκετές φορές, είχε συνάψει κοινοπραξία με ομίλους όπως η J&P Αβάξ, ΓΕ.ΚΑΤ., και Άκτωρ.

Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ βιομηχανία ανακύκλωσης και ενοικιάσεων κάδων

Η πτώση

Στα τέλη της δεκαετίας ΄90 ο ανταγωνισμός έκανε την εμφάνιση του με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Μέσα σε ένα μήνα οι εταιρείες του ομίλου έχασαν την ρευστότητα τους, αρκετοί υπάλληλοι απολύθηκαν ή μεταγράφηκαν σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Για αυτό το λόγο αρκετοί επιχειρηματίες στον κλάδο της ανακύκλωσης έχουν υπάρξει υπάλληλοι της εταιρείας και έχουν αναπτύξει το κλάδο (Alpha Green, Lobbe Tzilalis, Recatec, Toi Toi Hellas, Geon WC, Αχελώος κ.α.). Αρχικά, η εταιρεία χρεώθηκε ένα σκάνδαλο στο οποίο υπάλληλοι της εταιρείας αποκάλυψαν πως η εταιρεία μεταπωλούσε σε μικρά καταστήματα τα τρόφιμα που σύλλεγε από τα σούπερ-μάρκετ των νοτίων προαστίων. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στον τύπο αλλά εν τέλει αθωώθηκε. Το 2000, ένας σταθμός μεταφόρτωσης της εταιρείας στον Ασπρόπυργο είχε καθημερινούς εμπρησμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να επιβάλλει στην εταιρεία βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις. Το 2007, εξαγοράστηκε η θυγατρική εταιρεία Athens Waste Recycling από την εισηγμένη εταιρεία Betanet ABEE. To 2015 εκκαθαρίστηκαν οι εταιρείες Containers ΑΕ και Makedonia Recycling, εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν επί χρόνια μηδενικά έσοδα. Έκτοτε ο όμιλος διατηρεί χαμηλό προφίλ στην ελληνική αγορά και μόνο υπάρχει στον κλάδο της ανακύκλωσης μέσα από διάφορες θυγατρικές εταιρείες της (Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ, Thessalia Recycling SA, Hellenic Waste Recycling ΑΕ).

Σήμερα

Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί μόνο τα υποκαταστήματα στον Ασπρόπυργο και στην Λάρισα εξυπηρετώντας βιομηχανίες και ιδιώτες στις γύρω περιοχές ενώ έχει αναλάβει έργα αποκομιδής απορριμμάτων στην Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 5 εκ. ευρώ, το ενεργητικό στα 11 εκ. ευρώ και απασχολεί περίπου 70 άτομα.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.