Κωστούλας Recycling ΑΕΒΕ.png

Η εταιρεία Κωστούλας (Kostoulas Recycling) ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδρύθηκε το 1984 από τον Κώστα Κωστούλα στα Άνω Λιόσια. Η εταιρεία ανήκει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθώς προσφέρει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με κάδους σε δήμους και βιομηχανίες και στην βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς επεξεργάζεται κάθε είδους απόρριμμα.

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1984 αρχικά με την συλλογή μεταλλικών υπολειμμάτων από την βιομηχανική παραγωγή καθώς και αχρήστων μετάλλων προς ανακύκλωση. Στη συνέχεια αύξησε το μέγεθος των δραστηριοτήτων της καθώς στη συγκεκριμένη αγορά άρχισε να περιορίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης μεταλλικού σκραπ. Η ανάγκη να μην εξαρτάται η πορεία της εταιρείας από το συγκεκριμένο μόνο αντικείμενο την οδήγησε σε ένα χώρο που θα μπορούσε να δράσει χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που ήδη κατείχε. Έτσι λοιπόν το 1991 η εταιρεία εισέρχεται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης εισάγοντας στην αγορά τους μεταλλικούς κάδους όπου μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Η ζήτηση για την ενοικίαση κάδων αυξήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται 4η στην Ελλάδα στην μεταβολή κύκλου εργασιών από 809 εκ. δραχμές σε 3.139 εκ. δραχμές το 1994. Η υπηρεσία διευκόλυνε τους δήμους καθώς εκείνη την εποχή τα απορρίμματα και τα μπάζα βρίσκονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα πάνω από 150 δήμοι και κοινότητες να συνεργαστούν με το πρόγραμμα. Το 1995 εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της ενοικιάσεις χημικών τουαλετών με μεγάλη επιτυχία και το 1998 διακρίθηκε ως μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία Κ. Κωστούλας ΑΕΒΕ διέθετε υποκαταστήματα στην Λάρισα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη έχοντας το 80% της αγοράς αποκομιδής απορριμμάτων και απασχολούσε 350 με 500 άτομα ετησίως. Στα τέλη της δεκαετίας ΄90 ο ανταγωνισμός έκανε την εμφάνιση του με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Το 2000 ο σταθμός μεταφόρτωσης της εταιρείας στον Ασπρόπυργο είχε καθημερινούς εμπρησμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να επιβάλλει στην εταιρεία βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις. Έκτοτε η εταιρεία διατηρεί χαμηλό προφίλ στην ελληνική αγορά και μόνο υπάρχει μέσα από διάφορες θυγατρικές εταιρείες της.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.