Science Wiki
Advertisement

Λάβρανδος ο Μέγας

Labarna, <Labrandus>, Λαμπάρνα


Παλαιο-Χετταϊκή Εποχή Ηγεμόνες Παλαιο-Χετταϊκής Εποχής 16ος Αιώνας π.Χ.

Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

Δαρδανία (Arzawa) (Χετταϊκή Λυδία)) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Τρωάδα (Wilusa) Ηγεμόνες Χετταϊκής Τρωάδας
Μυσία (Sehha Land) Ηγεμόνες Χετταϊκής Μυσίας
Φρυγία (Mira) Ηγεμόνες Χετταϊκής Φρυγίας
Κιλικία (Kizzuwatna) (Κισσία) Ηγεμόνες Χετταϊκής Κιλικίας
Ελυμαΐδα (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Χετταϊκή Συρία Ηγεμόνες Χετταϊκής Συρίας
Μυκηναϊκή Αργολίδα Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Αργολίδας
Μυκηναϊκή Κρήτη Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Κρήτης
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Χατταίοι Λούβιοι Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Αυτοκράτορας της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας (1560 - 1533 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Παλαιο-Χετταϊκή Εποχή, 16ος Αιώνας π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Χαττίας
Αυτοκράτορες


Pithana
Αρχές 18 αιώνα
Piyusti
?
Anitta
τέλη 18ου αιώνα
ο Πρεσβύτερος
Tudhaliya Ia
c. 1700
PU-LUGAL-ma
?
 • Λάβρανδος
o Μέγας
Labarna
1680 - 1650
ο Κατακτητής
Hattusili I
και ως "Labarna II"
1650 – 1620
Mursili I
1620 – 1590
Hantili I
1590 – 1560
Zidanta I
1560 – 1550
Ammuna
1550 – 1530
Huzziya I
1530–1525
Telepinu
1525–1500
 • Αλλύβαμνος
Alluwamna
?1500 - ?1380
Hantili II
?1480 - ?1460
Zidanta II
?1460 - ?1440
Huzziya II
?1440 - ?1420


ο Άδοξος
Muwatalli I
 ?
Tudhalia I
?1420 - ?1400
Hattusili II
?1400 - ?1390
ο Ισχυρός
Tudhalia II
1400 – 1380
ο Άτυχος
Arnuwanda I
1380 – ?1365
ο Μικρός
Tudhalia III
?1365 – 1344
ο Μέγας
Suppiluliuma I
1344 - 1322
Mattiwaza
 ?
Arnuwanda II
1322 - 1321
ο Κατακτητής
Mursili II
1321 – 1295
ο Ένδοξος
Muwatalli II
1295 - 1271
ο Ασθενής
Mursili III
1271 – 1264
ο Ειρηνικός
Hattusili III
1264 – 1239
ο Κατακτητής
Tudhalia III
1239 – 1209
 • Κόρυνθος
Kurunta
 ?
Arnuwanda III
1209 – 1205
ο Μικρός
Suppiluliuma II
1205 - ?1200

Το όνομα "Λάβρανδος" είναι εξελληνισμός του Χετταϊκού ονόματος "Labarna".

Γενεαλογία[]

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος: Tawannanna ( = θυγατέρα του Πύσαρρου (PU-Sarruma)

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Labarna was not the first in line to the throne. PU-Sarruma designated Labarna as his successor after his own sons revolted against him. Upon PU-Sarruma's death, Labarna and Papahdilmah, one of PU-Sarruma's sons, contended for the throne, with Labarna emerging victorious.

What little is known about him is culled mainly from the Edict of Telipinu, which states that he overwhelmed his enemies and "made them borders of the sea",[1] a statement which may refer to conquests as far as the Mediterranean coast in the south, and the Black Sea in the north. He installed his sons as governors in several cities including Tuwanuwa, Hupisna, Landa, and Lusna (the identities of these cities are uncertain, but thought to perhaps be Tyana, Heraclea Cybistra, Laranda, and Lystra). Through his conquests, he was responsible for laying the groundwork for the Hittite empire that was to come.

Labarna was actually a title of the early Hittite rulers,[2] rather than a personal name. Given the lack of contemporary references, and the fact that Hattusili I also used the title Labarna, some modern scholars have proposed that later Hittite historians mistook references to Labarna as being a separate king before Hattusili I. According to this theory, Labarna I and Hattusili I ("Labarna II") were really one and the same ruler.[3]

As a variant of the name Labarna, Tabarna occurs widely in Hattian, Hittite, Hurrian and Akkadian texts of the Hittite archives".[4]

Μυθοποίηση[]

Λαβρανδεύς. Προσωνυμία του Δία, με την οποία λατρευόταν στα Λάβρανδα της Καρίας ως πολεμικός θεός· ονομαζόταν επίσης και Στράτιος. Ο Πλούταρχος υποστηρίζει ότι η λέξη προέρχεται από τον λάβρυ (= διπλός πέλεκυς).

Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ο Ηρακλής (Tylon) νίκησε την Ιππολύτη, βασίλισσα των Αμαζόνων, της απέσπασε τον διπλό πέλεκυ και τον έδωσε στην Ομφάλη.

Ένας από τους διαδόχους της Ομφάλης, ο Κανδαύλης, τον χάρισε σε κάποιον φίλο του ο οποίος, στη μάχη ανάμεσα στον Κανδαύλη και στον Γύγη, σκοτώθηκε και έτσι ο πέλεκυς περιήλθε στα χέρια του Άρσελου από τα Μύλασα.

Ο Άρσελος μετέβη στην Καρία, έστησε βωμό και άγαλμα στον Δία και τοποθέτησε στην χείρα του τον διπλό πέλεκυ.

Υποσημειώσεις[]

 1. Telipinu Proclamation §3
 2. Melchert, H. Craig, The Luwians, Brill, 2003, 18ff.
 3. Bryce, Trevor, The Kingdom of the Hittites, Clarendon, 1998, 69
 4. http://www.mesas.emory.edu/anatconf/abstracts.htm "On the Origin of the Royal Title tabarna / labarna".

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • Trevor Bryce, "Life and Society in the Hittite World," Oxford (2002).
 • Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford (1999).
 • C. W. Ceram, The Secret of the Hittites: The Discovery of an Ancient Empire. Phoenix Press (2001), ISBN 1842122959.
 • J. G. Macqueen, The Hittites, and Their Contemporaries in Asia Minor, revised and enlarged, Ancient Peoples and Places series (ed. G. Daniel), Thames and Hudson (1986), ISBN 0-500-02108-2.
 • McMahon, G., Hittite History, Biblical Archaeologist 52 (1989), 62 - 77

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement