Science Wiki
Advertisement

Λαός

People


Λαός

Λαός

- Ένα Κοινωνικό Σύνολο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Λαός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "λεώς" και Λόχος.

Λας δεν σημαίνει πέτρα. Οι αρχαίοι έλεγαν τις πέτρες, "λίθους". Η λέξη "πέτρα" προκύπτει από την πτήση Το αρχαίο πολεμικό μηχάνημα "πετροβόλος" πετούσε στους εχθρούς οτιδήποτε (αλλά κυρίως λίθους)

Η λέξη "λαός" προέρχεται λοιπόν από λέξη "λείανση" (ή "λειότητα") (π.χ. Λατομείο ήταν αρχικά αυτό όπου οι εργάτες λείαιναν οτιδήποτε ορυκτό)

Μεταφορικά, λοιπόν, αποκλήθηκαν "λαός" οι "λειασμένοι" άνθρωποι δηλαδή αυτοί που ήταν ομοιόμορφοι καθώς, είχαν εξαναγκασθεί να υπακούουν, χωρίς αντιρρήσεις, στον ηγεμόνα αντίθετα με:

  • τους αρίστους ( = ευγενείς) που μπορούσαν να έχουν κάποιο δικαίωμα κριτικής ή επιλογής (ελαχείς, ελάσσονες, elite, selection) δηλαδή αυτούς που δεν συντάσσονταν με τους πολλούς (τους πεζούς) στην μάχη (καθόσον είχαν ίππους και ήταν ιππείς)
  • τους ανήκοντες στον όχλο που ήταν γενικά ανυπάκουοι.

Εισαγωγή[]

  1. ένα έθνος με την ξεχωριστή πολιτιστική του φυσιογνωμία και ταυτότητα
  2. το κυβερνώμενο τμήμα ενός κράτους, σε αντίθεση με τους άρχοντες, αλλά και το τμήμα αυτό από το οποίο, όταν υπάρχει δημοκρατία, απορρέουν όλες οι εξουσίες

Ανάλυση[]

  1. τα κατώτερα στρώματα μιας κοινωνίας, κατώτερα από οικονομική άποψη και από άποψη γοήτρου· στην περίπτωση αυτή ο λαός διακρίνεται από την αριστοκρατία, από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα

Είναι το πλήθος των ανθρώπων που αποτελούν το σύνολο των πολιτών ενός κράτους.
Τα άτομα που αποτελούν το λαό έχουν:

  • την ίδια ιθαγένεια,
  • την ίδια νομική και πολιτική σχέση προς το κράτος, και
  • την δυνατότητα να εκλέξουν ή να εκλεγούν ως κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι ή ως δημοτικοί άρχοντες.

Διάκριση από το έθνος[]

Πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε την έννοια του λαού από την έννοια του έθνους. Έθνος λέγεται η ομάδα (πλήθος) των ανθρώπων που έχουν την ίδια καταγωγή, τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια κατά βάση γλώσσα, αλλά δεν είναι αναγκαστικά κάτοικοι όλοι του ίδιου κράτους ενώ ο λαός αποτελεί το σύνολο των κατοίκων - πολιτών ενός κράτους.

Λαός και Κράτος[]

Η έννοια του λαού αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της έννοιας του κράτους, που δεν είναι δυνατό να υπάρχει χωρίς αυτόν. Βασικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ λαού και κράτους. Πράγματι υπάρχουν τόσοι λαοί όσα και κράτη, π.χ. ελληνικός λαός - ελληνικό κράτος, γαλλικός λαός - γαλλικό κράτος κλπ.

Ταξική έννοια[]

Στην καθομιλουμένη, έχει επικρατήσει η λέξη λαός με μια άλλη της έννοια, την έννοια του προσδιορισμού μιας ορισμένης κοινωνικής τάξης και συγκεκριμένα της τάξης των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων σε αντιδιαστολή με τις "ελίτ" των αριστοκρατικών και των διανοούμενων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement