Science Wiki
Advertisement

Λυκαονία

Lycaonia


Λυκαονία

Λυκαονία

Λυκαονία Φρυγία

Λυκαονία

Λυκαονία

Λυκαονία

Λυκαονία

Κλασσική Μικρά Ασία

- Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Λυκαονία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Lusna".

Γεωγραφία[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
  • Λυκαονία
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΣυνορεύει με τις εξής χώρες:

Τα όρια αυτής της χώρας μέχρι του Ξενοφώντος ήταν μάλλον περιορισμένα αφού και αυτό το Ικόνιο στη "Κύρου Ανάβαση" φέρεται ως πόλη της Φρυγίας.

Αργότερα όμως η χώρα αυτή επεκτάθηκε. Ως φυσικά όρια είχε Ν. τον Ταύρο και Β. τη λίμνη Τάττα.

Οι σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της ήταν:

Μορφολογία[]

Σχεδόν ολόκληρη η χώρα είναι ερημική και λευκή από την άφθονη κρητίδα και μόνο περί το Ικόνιο αποτελεί όαση άξια λόγου.

Περί προϊόντων δεν γίνεται λόγος αφού οι κάτοικοι ήταν ποιμένες το πλείστον, νομάδες και ληστές. Ο βίος αυτός κατέστησε το λαό πολεμικό και ουδέποτε αναγνώρισαν τη κυριαρχία των Περσών.

  • Οι σημαντικότερες οροσειρές της είναι:
  • Οι σημαντικότεροι ποταμοί της είναι:
  • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:

Δημογραφία[]

  • Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Πόλεις

  • Σύλλη (8 km, BA του Ικόνιου)
  • Σάβατρα
  • Κοροπισσός
  • Πέγελλα
  • Εγδάβαμα

Ιστορία[]

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία κατάγονταν από τον Λυκάονα της Αρκαδίας.

Πρώτος την αναφέρει ο Ξενοφών.

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει 14 πόλεις με σπουδαιότερη το Ικόνιο.

Από του Αντωνίνου του Πίου μέχρι το τέλος του 3ου αι. μ.Χ. υπήρχε το "Κοινόν Λυκαονίας" του οποίου μέλη ήταν οι πόλεις:

Αργότερα περιήλθαν στους Μακεδόνες, Σελευκίδες, Ευμένη της Περγάμου, Αντίγονο, Αριαράθη Ε' της Καππαδοκίας (129 π.Χ), Ρωμαίους, Βυζάντιο και Σελτζούκους Τούρκους οι οποίοι κατέστησαν το Ικόνιο πρωτεύουσα.

Σήμερα η περιοχή αυτής της αρχαίας χώρας λέγεται Καραμανία από τη πόλη Καραμάν (αρχ. Λάρανδα).

Στη περιοχή έχουν βρεθεί αρχαία νομίσματα του Αντιόχου Δ' με την επιγραφή "ΛΥΚΑΟΝΩΝ".

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]

Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement