Λυκούργος

Lycurgus


Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής‎ 13ος Αιώνας π.Χ.
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης

Μυκήνες Ηγεμόνες Μυκηνών
Άργος Ηγεμόνες Άργους
Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας

Αρκαδία ‎Ηγεμόνες Αρκαδίας
Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Σικυωνία ‎Ηγεμόνες Σικυωνίας
Αχαΐα ‎Ηγεμόνες Αχαΐας
Ηλεία ‎Ηγεμόνες Ηλείας
Πισάτιδα ‎Ηγεμόνες Πισάτιδας
Τριφυλία ‎Ηγεμόνες Τριφυλίας
Μεσσηνία ‎Ηγεμόνες Μεσσηνίας
Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Κυνουρία ‎Ηγεμόνες Κυνουρίας
Μέση Ελλάδα ‎Ηγεμόνες Μέσης Ελλάδας
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης
Αιγαιωτική Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαιωτικής Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας
Δαρδανία (Arzawa) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγύπτου

- Βασιλέας της Θράκης.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: 2η Χιλιετία π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρότυπο:Rulers /Thrace

Το όνομα "Λυκούργος" προέρχεται ή συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "λύκος".

Γενεαλογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

- Οίκος:

- Πατέρας: Δρύας

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ήταν γιος του Δρύαντος ή κατά άλλη εκδοχή του Άρη.

Κατά μια εκδοχή του μύθου ήταν βασιλέας των Ηδωνών που κατοικούσαν παρά στον Στρυμόνα.

Όταν διήλθε από τη χώρα του ο θεός Διόνυσος και ο Λυκούργος τον έδιωξε και φυλάκισε τους συνοδούς του, Βάκχες και Σάτυρους.

Ο Διόνυσος τους ελευθέρωσε και μανία κατέλαβε τον Λυκούργο που με πέλυκυ διαμέλισε ένα κλήμα αμπέλου. Ο Διόνυσος τότε άφησε χρησμό αν δεν θανατωθεί ο Λυκούργος δεν θα καρποφορήσει άμπελος στην χώρα των Ηδωνών όπως και έγινε.

Οι Ηδωνοί εξεγέρθηκαν και οδήγησαν τον Λυκούργο στο Παγγαίο και τον άφησαν να τον καταφάγουν οι άγριοι ίπποι της περιοχής για να εξυμνήσουν τον Διόνυσο[1].

Κατά άλλη εκδοχή του μύθου ο Λυκούργος ήταν βασιλέας στην χώρα των Κικόνων.

Όταν διήλθε ο Διόνυσος με την συνοδεία του ο Λυκούργος τους επιτέθηκε στην Νυσίη Θράκη σκοτώνοντας πολλούς προκαλώντας το μίσος των θεών και ο Δίας τον τύφλωσε.[2]

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. [...] Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. Απολλόδωρου βιβλιοθήκη Γ' [Γ 5,1]
  2. [...]Και ο τρομερός Λυκούργος, του Δρύαντος ο γόνος εφιλονείκα με θεούς, αλλ’ έζησεν ολίγον, που έναν καιρό του μανικού Διονύσου τις βυζάστρες σκόρπισε στα ιερά όρη του Νυσηίου. Με βούκεντρο ο Λουκούργος τις έπληττε ο φονέας, ώστε τους κλάδους έριξαν, και ο Διόνυσος στα βάθη της θάλασσας εβύθισε, και η Θέτις στην αγκάλην τον δέχθηκε που ετρόμαζεν ακόμη από την βοήν του. Αυτόν οι μάκαρες Θεοί κατόπιν οργισθήκαν και ο Δίας τον ετύφλωσε και ολίγες είδε ημέρες, αφού στο μίσος έπεσε των Αθανάτων όλων. Ούδέ εγώ θέλω πόλεμον με τους επουρανίους. Και αν θνητός είσαι και καρποί της γης και σένα τρέφουν, πλησίασε, ταχύτερα να ιδής τον όλεθρόν σου.» Ομήρου Ιλιάς Ραψωδία Ζ'

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.