Μέροπες

Meropes


Μικρά Ασία.

Μικρά Ασία.

Μικρά Ασία.

- Ιστορικός λαός της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ενδεχομένως, η ονομασία "Μέροπες" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατέλαβαν και κυριάρχησαν στην Κω ("Μεροπίδα).

Εκτοπίσθηκαν από Αχαϊκή εκστρατεία υπό τον Ηρακλή και τον Τελαμώνα.

Εξορθολογισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Έλληνες της Αρχαϊκής και Κλασσικής Εποχής είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι οι Μέροπες ήταν ένας επιβλητικός λαός αλλά αγνοούσαν παντελώς σε ποιά περιοχή να τοποθετήσουν την χώρα τους, την Μεροπία.

Ήταν προφανές, ότι η εξαφάνιση του Μεροπικού κράτους πριν το τέλος της 2ης Χιλιετίας π.Χ. εξαφάνισε τα ίχνη τους για τους μεταγενέστερους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου.

Όμως, στην Χετταϊκή Γραμματεία, υπάρχει το κράτος Mira που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

Με δεδομένη την ταύτιση:

η θέση που απομένει και συμφωνεί και με τα ιστορικά γεγονότα είναι να ταυτισθεί η Mira με την μεταγενέστερη Φρυγία (Μικρά και Μεγάλη)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.