Science Wiki
Advertisement

Μέτρησις

Measurement

Για την έννοια της "μέτρησης" στην Κβαντική Φυσική βλέπε εδώ


Παρατηρητής & Μέτρηση & Ζύγιση

Παρατηρητής & Μέτρηση & Φυσικό Μέγεθος

Σύγκριση& Μέτρηση

χιλιόγραμμο & Μέτρηση

Enrico Fermi
ανακάλυψη
επιβεβαίωση

- Μία διαδικασία σύγκρισης ομοειδών μαθηματικών και φυσικών μεγεθών.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Μέτρηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μέτρο".

Εισαγωγή[]

Η Μέτρηση είναι από τα πρώτα πράγματα που ανακάλυψε ο άνθρωπος. Από την αρχή ο άνθρωπος δημιούργησε στοιχειώδεις μονάδες μέτρησης για να μετρήσει απλά πράγματα.

Τυπικά όμως η Μέτρηση ως έννοια είναι η σύγκριση δύο ομοειδών μεγεθών. Για να μετρήσουμε ένα μέγεθος για παράδειγμα το ύψος χρειαζόμαστε ένα πρότυπο για να συγκρίνουμε το ύψος με το πρότυπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από την Αρχαιότητα να δημιουργηθεί μια σειρά προτύπων μονάδων. Όμως δεν είναι πολύ εύκολο καθώς και μπορεί να εμπεριέχει σφάλμα.

Έτσι την πάροδο του χρόνου και με την βοήθεια της τεχνολογίας κατασκευάσθηκαν συσκευές μετρήσεως, οι οποίες ανέλαβαν την μέτρηση τον μεγεθών. Με την πάροδο των χρόνων και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας οι συσκευές έγιναν πλέον αξιόπιστες, πιο εύκολες στην χρήση και ταχύτερες στη συλλογή των αποτελεσμάτων.

Οι μετρήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στην βιομηχανία μια και αυτός ο κλάδος είναι αρκετά ευαίσθητος και δεν έχει περιθώρια για λάθη σε τέτοια μεγέθη. Για παράδειγμα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο ή σε ένα αεροπλάνο τα όργανα μετρήσεων είναι το άλφα και το ωμέγα και τυχών λάθη στην ακρίβεια των οργάνων θα είχε δυσάρεστα αποτελέσματα.

Μεγέθη[]

Τα μεγέθη είναι ποσότητες που αντιστοιχούν σε φυσικά φαινόμενα.

Τα μεγέθη χωρίζονται σε μονόμετρα και διανυσματικά.

Τα μονόμετρα είναι τα μεγέθη που για να οριστούν χρειάζονται μόνο ένα αριθμό.

Τα διανυσματικά απαιτούν επιπλέον φορέα, φορά και σημείο εφαρμογής.

Για παράδειγμα τα μονόμετρα είναι το μήκος, η απόσταση, η μάζα ενώ τα διανυσματικά είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Για να ορισθεί ένα μέγεθος εκτός από ένα αριθμό θα χρειαστούμε και μία μονάδα μέτρησης γιατί χωρίς αυτήν θα επικρατούσε μία συγχυση. Έτσι για την αποφυγή αυτής της συγχυσης ορίσαμε μονάδες μέτρησεις.

Μονάδες μέτρησης[]

Από την Αρχαιότητα οι άνθρωποι δημιούργησαν συστήματα μονάδων μέτρησης. Υπάρχει το Βαβυλωνιακό σύστημα, το Αιγυπτιακό σύστημα, το ελληνικό, το ρωμαϊκό, το Κινεζικό, το βρεττανικό και άλλα δεκάδες συστήματα. Για να αποφύγουμε όπως είπαμε παραπάνω την σύγχυση από το 1960 ισχύει παγκοσμίως το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (International System of units) στις μετρήσεις.

Μέγεθος Μονάδα Σύμβολο
Μήκος Μέτρο m
Μάζα Χιλιόγραμμο kg
Χρόνος Δευτερόλεπτο sec
Θερμοκρασία Kelvin K
Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/sec
Συχνότητα Hertz Hz
Δύναμη Newton Nt
Ενέργεια Joule J
Ηλεκτρικό Ρεύμα Ampere A
Ισχύς Watt W
Πίεση Newton ανα τετραγωνικό μέτρο Nt/m²
Μαγνητική Ροή Weber Wb
Επαγωγή Henry H

Πρόθεμα SI[]

Για να αποφύγουμε σε κάποιες μετρήσεις τους πολύ μεγάλους ή πολύ μικρούς αριθμούς χρησιμοποιούμε προθέματα. Για παράδειγμα δεν χρειάζεται να γράψουμε ότι ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 100.000.000.000 Bytes αλλά λέμε ότι έχει 100 GB.

10n Πρόθεμα Σύμβολο Δεκαδικό Ισοδύναμο
1024 yotta, ιόττα- Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta, ζέττα- Z 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa, έξα- E 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta, πέτα- P 1 000 000 000 000 000
1012 tera, τερα- T 1 000 000 000 000
109 giga, γίγα- G 1 000 000 000
106 mega, μεγα- M 1 000 000
103 kilo, κιλο- k 1 000
102 hecto, έκτο- h 1 00
101 deka, δεκα- da 10
100 (None) (None) 1
10-1 deci, δεκατο- d 0,1
10-2 centi, εκατοστο- c 0,01
10-3 milli, χιλιοστο- m 0,001
10-6 micro, μικρο- μ (u) 0,000 001
10-9 nano, νανο- n 0,000 000 001
10-12 pico, πικο- p 0,000 000 000 001
10-15 femto, φεμτο- f 0,000 000 000 000 001
10-18 atto, αττο a 0,000 000 000 000 000 001
10-21 zepto, ζεμτο- z 0,000 000 000 000 000 000 001
10-24 yocto, ιοκτο- y 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement