Μήνης

Hor-Aha, Ουχορεύς Menes, Meni, Menes, Μηνάς, Μιν

Pharaohs, First dynasty of Egypt


Αρχαιο-Aιγυπτιακή Εποχή
Ηγεμόνες Αρχαιο-Aιγυπτιακής Εποχής
---
Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αιγύπτου
Ηγεμόνες Ελληνιστικής Αιγύπτου
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία
Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Αιγύπτιοι
---
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α (0a)
Δυναστεία 0β (0b)
Δυναστεία 1η (I)
Δυναστεία 2η (II)
---
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 3η (III)
Δυναστεία 4η (IV)
Δυναστεία 5η (V)
Δυναστεία 6η (VI)
---
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η (VII)
Δυναστεία 8η (VIII)
Δυναστεία 9η (IX)
Δυναστεία 10η (X)
Δυναστεία 11α (XIa)
---
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11β (XIb)
Δυναστεία 12η (XII)
---
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η (XIII)
Δυναστεία 14η (XIV)
Δυναστεία 15η (XV)
Δυναστεία 16η (XVI)
Δυναστεία 17η (XVII)
---
>>Υστερο-Αιγυπτιακή (New)<<
Δυναστεία 18η (XVIII)
Δυναστεία 19η (XIX)
Δυναστεία 20η (XX)
---
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η (XXI)
Δυναστεία 22η (XXII)
Δυναστεία 23η (XXIII)
Δυναστεία 24η (XXIV)
---
>>Νεο-Αιγυπτιακή (Late)<<
Δυναστεία 25η (XXV)
Δυναστεία 26η (XXVI)
Δυναστεία 27η (XXVII)
Δυναστεία 28η (XXVIII)
Δυναστεία 29η (XXIX)
Δυναστεία 30η (XXX)
Δυναστεία 31η (XXXI)
Δυναστεία 32η (XXXII)
Δυναστεία 33η (XXXIII)
---
Σουμερία (Sumer)
Ηγεμόνες Σουμερίας
Σουμέριοι
---
Ακκαδία (Akkad)
Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ακκάδιοι
---
Συρία
Ηγεμόνες Συρίας
Σύροι
---
Ισραηλία (Israel)
Ηγεμόνες Ισραηλίας
Ισραηλίτες
---
Ιουδαία (Judash)
Ηγεμόνες Ιουδαίας
Ιουδαίοι
---
Φοινίκη
Ηγεμόνες Φοινίκης
Φοίνικες
---
Ασσυρία
Ηγεμόνες Ασσυρίας
Ασσύριοι
---
Βαβυλωνία
Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Βαβυλώνιοι
---
Μιταννία (Mitanni)
Ηγεμόνες Μιταννίας
Μιταννοί
---
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Χετταίοι

- Αυτοκράτορας (φαραώ) της Αιγύπτου.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Αρχαιο-Αιγυπτιακή Εποχή, 31ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Αιγύπτου
1η Δυναστεία I
ο Συνενωτής
Meni, Narmer (?)
3014 - 2974
ο Μαχητής
Hor-Aha
2974 - 2941
ο Κατακτητής
Djer
2941 - 2894
ο Αφανής
Djet
2894 - 2881
ο Πολεμικός
Den
Udimu
2881 - 2834
ο Αφανής
Anendjib
2834 - 2828
o Σφετεριστής
Semerkhet
2828 - 2820
ο Φιλοπάτωρ
Qaa, Kaa
2820 - 2795
Ονόματα Μανέθωνα
ο Συνενωτής
Μιν, Menes
28 έτη /60 έτη
ο Ιατρός
Athothis
57 έτη /27 έτη
ο Αφανής
Cencenis
31 έτη /39 έτη
ο Ατυχής
Uenephis
23 έτη /42 έτη
ο Αφανής
Usaphais
Ουσαφαίδος,
20 έτη
o Αφανής
Miebis
Νίεβις
26 έτη
ο Ατυχής
Semepsis
18 έτη
ο Αφανής
Bienechis
26 έτη
Ονόματα Διόδωρου


Το όνομα "Μήνης" είναι εξελληνισμός του ονόματος "Meni" που είναι Αιγυπτιακής προέλευσης.

Επίσης, ενδεχομένως, συνδέεται με το όνομα του θεού "Μίνις" (Min)).

Ονομασία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι διάφορες ονομασίες τις οποίες έλαβε (ή με τις οποίες αναφέρεται στην ιστορία) είναι:

  • Hor-Aha
  • Meni

Γενεαλογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

- Οίκος: 1η Αιγυπτιακή Δυναστεία (I).

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια της βασιλείας του, είναι:

Χρονολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι διάφορες χρονολογίες της βασιλείας του από διακεκριμένους Αιγυπτιολόγους, αρχαίους και νεώτερους, είναι:

Ταφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι πληροφορίες που αφορούν τον τάφο και το μομμιοποιημένο σώμα (μούμια) του είναι:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.