Science Wiki
Advertisement

Μαίδοι

Thracians


Θράκη.

Μακεδονία.

Οι Θρακικές φυλές στην Αρχαία Εποχή.

- Ιστορικός λαός της Θράκης.

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Θράκη Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Θράκες
Αλητοί
Άστες
Αψίνθιοι
Βέννοι
Βίστονες
Βησσοί
Βηττέγηροι
Βιθυνοί
Βισάλτες
Βρένες
Δανθαλήτες
Δερσαίοι
Διγήροι
Δόβηρες
Δόλογκοι
Ηδωνοί
Θυνοί
Κίκονες
Καινοί
Κοιλαλήτες
Κορπίλοι
Κόραλλοι
Μαίδοι
Νιψαίοι
Οδομάντες
Οδρύσες
Ορρέσκιοι
Παναίοι
Σάτρες
Σερδική
Σίθωνες
Σίντιες
Σαμαίοι
Σαπαίοι
Σίθωνες
Τραλλίδα
ΤραυσίδαΗ ονομασία "Μαίδοι" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με την ονομασία "Μοισοί"

Επίσης:

Ιστορία[]

Πρώιμη Εποχή[]

Οι Μαίδοι, που κατά το Στέφανο το Βυζάντιο ήταν επίσης θρακικό φύλο, ήρθαν και κατοίκησαν στην κοιλάδα του Άνω Στρυμόνα τον 14ο π.Χ. αιώνα, περίπου.

Η Μαιδική χώρα συνόρευε με τη Σιντική, την Αγριανή, την Παιονία και με τα όρη Όρβηλο και Σκόμιο.

Κλασσική Εποχή[]

Διατήρησαν οι Μαίδοι την ανεξαρτησία τους μέχρι το 356 π.Χ., οπότε και υποτάχθηκαν στο Φίλιππο τον Β' χωρίς όμως να πάψουν να αγωνίζονται, για ν' αποκτήσουν ξανά την ελευθερία τους.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Μαίδοι, 10 έτη μετά την υποδούλωσή τους στους Μακεδόνες επαναστάτησαν για επανάκτηση της ανεξαρτησίας τους. Μόλις πληροφορήθηκαν την εκστρατεία του Φιλίππου στο Βυζάντιο, προσπάθησαν να αποτινάξουν την Μακεδονική κυριαρχία. Η απόπειρά τους όμως καταπνίγηκε αστραπιαία από τον 16χρονο Μ. Αλέξανδρο, που τους τιμώρησε σκληρά καταστρέφοντας την πρωτεύουσά τους Ιαμφορίνα, που για αυτή μιλάει ο Πλίνιος.

Η Μαιδική χώρα, παρ' όλο που ήταν μεγάλη σε έκταση και πληθυσμό, είχε μόνο δύο μεγάλες πόλεις εκτός από την πρωτεύουσα, τη Δεσούδαβα και την Πέτρα (ή Βυζαντινή Σελευκτούπολη), αργότερα "Πετρίτσα", σήμερα "Πετρίτσι".

Η αρχαία Πέτρα ήταν πολύ καλά οχυρωμένη πόλη. Ο Φίλιππος Ε' στην επιστροφή του από την περιοχή Σκομίου, όπου είχε εκστρατεύσει για να υποτάξει και τη μακρινή αυτή γωνία της Μαιδικής, πολιόρκησε και την Πέτρα, που την κυρίευσε με πολύ κόπο, ύστερα από πολλές εφόδους. Ετσι, η οχυρή αυτή πόλη προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό κράτος μόλις το 211 π.Χ.

Νεότερη Εποχή[]

Η Πέτρα (Πετρίτσα ή Πετρίτσι) επιδικάσθηκε στη Βουλγαρία το 1913. Οι κάτοικοι της κατέφυγαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο χωριό της επαρχίας Σιντικής Βέτρινα, που μετονομάσθηκε Νέο Πετρίτσι.

Ετυμολογικός Πίνακας[]

Συνοπτικά οι λαοί που οι ονομασίες τους συνδέονται ετυμολογικά με τους Σαρμάτες και τους Αμάδοκους αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ετυμολογία: Σαρμάτες και Αμάδοκοι
Χώρα Πιθανοί Ενδιάμεσοι Τύποι Λαός
Λαοί "Μακεδονικού Χώρου"
Ημαθία Αμάδοκοι < *Αμάγθες < *Αμάθες < Ημάθιοι Ημάθιοι
Αμυδών (πόλη Βοττιαίας)
(και Αμυθάων)
Αμάδοκοι < *Αμυδοί < Αμυδό-νες Αμυδόνες
Μακεδονία Αμάδοκοι < *Αμάκδες < *Μάκδαι < *Μακδα-νοί < Μακεδνοί Μακεδόνες
Μυγδονία Αμάδοκοι < *Αμάκδες < *Μάγδαι < *Μύγδοι < Μύγδο-νες Μύγδονες
Μαγνησία Αμάδοκοι < *Αμάγδες < *Μάγθαι < *Μαγα-νοί < *Μάγναοι < Μάγνη-τες Μάγνητες
Μαιδική Αμάδοκοι < *Αμάδες < *Μάθαι < *Μαίδοι < Μαίδοι Μαίδοι
Μοισία, Μυσία, Μίεζα Αμάδοκοι < *Αμάδες < *Μαδοί < *Μοισοί < Μοισοί Μοισοί
Άλλοι Συγγενείς Λαοί
Μοισοί Ευρώπης, Μυσοί Ασίας, Masa Χετταϊκής Αυτοκρατορίας,
Αμαζόνες ( = Χετταίοι)
Σα(ρ)μάτες, Αρμένιοι
Δαλμάτες, Σαλαμίνα, Σαλμώνη Ηλείας, Γερμάνιοι ( = Καρμάνιοι) και Γερμανοί
Μήδοι, Subartu Μεσοποταμίας
Σημείωση
Η εκβολή του αρχικού φωνήεντος δεν είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο:

π.χ.: Άμαρδοι ~ Μαρδοί και Ατιντάνες ~ Τιντανοί

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement