Μαγνητική Διπολική Ροπή

dipolar moment


Μαγνητική Ροπή

Μαγνητική Ροπή

Μαγνητική Διπολική Ροπή Ηλεκτρική Διπολική Ροπή

Δίπολο
Ηλεκτρικό Δίπολο Μαγνητικό Δίπολο Διπολική Ροπή Ηλεκτρική Διπολική Ροπή Μαγνητική Διπολική Ροπή

- Ένα Φυσικό Μέγεθος

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Διπολική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πόλος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μαγνητική ροπή ονομάζεται το γινόμενο της μαγνητικής Ρώμης (strength) ενός από τους μαγνητικούς πόλους, ενός μαγνήτη επί την απόσταση των δύο πόλων αυτού.

Ως μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροπής λαμβάνεται το γινόμενο της μονάδας της μαγνητικής μάζας επί την απόσταση του ενός εκατοστομέτρου.

Εμφάνιση μαγνητικής ροπής[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενικά μαγνητική ροπή παρουσιάζουν

Διεύθυνση - φορά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική ροπή (Μ) είναι Διανυσματικό Μέγεθος όπου διεύθυνση και φορά είναι ανάλογες ανά περίπτωση, που ορίζονται ως ακολούθως:

  1. Στο μαγνητικό δίπολο ή μαγνήτη η Μαγνητική ροπή (Μ) έχει φορά από τη νότια ποσότητα μαγνητισμού προς τη βόρεια.
  2. Στο ρευματοφόρο πλαίσιο η Μαγνητική ροπή (Μ) είναι κάθετος του επιπέδου του και έχει φορά εκείνη του δεξιόστροφου κοχλία που περιστρέφεται κατά την φορά του ρεύματος.
  3. Στο πηνίο η Μαγνητική ροπή (Μ) έχει διεύθυνση εκείνη του άξονά του και φορά εκείνης του δεξιόστροφου κοχλία.
  4. Στο περιστρεφόμενο κυκλικά ηλεκτρόνιο η Μαγνητική ροπή (Μ) είναι κάθετος στο επίπεδό της τροχιάς του και έχει φορά του δεξιόστροφου κοχλία που περιστρέφεται αντίρροπα της περιστροφής του ηλεκτρονίου (λεγόμενη και συμβατική φορά ρεύματος).
  5. Σε μαγνητισμένο σώμα η Μαγνητική ροπή (Μ) είναι ομόρροπος της μαγνητίσής του.

Μέτρο μαγνητικής ροπής[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το εκάστοτε μέτρο της μαγνητικής ροπής επί των παραπάνω περιπτώσεων δίδεται από τους ακόλουθους τύπους:

  1. Περίπτωση μαγνητικού δίπολου ή μαγνήτη Μ = m l , όπου m = η Μαγνητική Ρώμη, και l = η απόσταση.
  2. Περίπτωση ρευμ. πλαισίου ή πηνίου: Μ = Ι S n , όπου Ι η ένταση, S το εμβαδόν κάθε σπέίρας και n ο αριθμός των σπειρών.
  3. Περίπτωση περιστρεφόμενου ηλεκτρονίου: Μ = I S = v q πr2 , όπου v η συχνότητα, q φορτίο ηλεκτρονίου και r η ακτίνα περιφοράς, και
  4. Περίπτωση μαγνητισμένου σώματος: Μ = J V , όπου J η μαγνήτιση και V ο όγκος του σώματος.

Παρατηρήσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οποιοδήποτε σώμα που παρουσιάζει μαγνητική ροπή αν βρεθεί μέσα σε ομογενές Μαγνητικό Πεδίο ισορροπεί μόνο όταν η μαγνητική του ροπή καταστεί παράλληλη της έντασης του πεδίου. Συνεπώς ο μαγνήτης ισορροπεί όταν ο άξονάς του είναι παράλληλος των μαγνητικών γραμμών του πεδίου, ενώ αντίθετα το πλαίσιο όταν το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές αυτού.
Εξυπακούεται έτσι πως και ένα σύστημα μαγνητικών σωμάτων ισορροπεί μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο όταν η συνισταμένη των επιμέρους μαγνητικών ροπών του καταστεί παράλληλος της έντασης του πεδίου.
Συνέπεια των παραπάνω είναι, όταν η μαγνητική ροπή είναι ομόρροπος της έντασης του μαγνητικού πεδίου, η ισορροπία να χαρακτηρίζεται ευσταθής, ενώ, αντίθετα, αν είναι αντίρροπος η ισορροπία να θεωρείται ασταθής.

  • Αν τμηθεί ένας μαγνήτης σε τεμάχια, τότε το άθροισμα των μέτρων των μαγνητικών ροπών των επιμέρους τεμαχίων ισούνται με το μέτρο της μαγνητικής ροπής του μαγνήτη.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.